Home

Den andre industrielle revolusjon usa

den andre industrielle revolusjon - Store norske leksiko

Den andre industrielle revolusjon er en betegnelse brukt om endringer som skjedde i en rekke industrialiserte land fra seint på 1800-tallet til om lag 1920. Dette var basert på de teknologiske gjennombruddene som fulgte av at man tok i bruk høyspent elektrisitet som energikilde i industri og samfunnsliv. Elektrisiteten førte samtidig til at nye produkter ble framstilt ved. Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914.I 1871 vant Tyskland den fransk-tyske krigen og det industrialiserte området Lorraine ble en del av Tyskland. Krigen økte satsingen på utviklingen av ny teknologi.Revolusjonen sluttet i 1914, da den første verdenskrigen innledet en ny tid der den teknologiske utviklingen utelukkende. Den andre industrielle revolusjon. Industrialiseringa etter 1870 blir gjerne kalt den andre industrielle revolusjon. Grunnen til dette er de store forandringene som skjedde i forhold til industrialiseringens barndom. Den ledende regionen i USA Industriproduksjon, vil ha vernetol Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914. I 1871 vant Tyskland den fransk-tyske krigen og det industrialiserte området Lorraine ble en del av Tyskland. Krigen økte satsingen på utviklingen av ny teknologi. Revolusjonen sluttet i 1914, da den første verdenskrigen innledet en ny tid der den teknologiske utviklingen utelukkende. Gjør rede for den andre industrielle revolusjon både sosialt, politisk og økonomisk. Den massive sosiale, økonomiske, politiske og teknologiske forandringen, som startet med dampmaskinen, og utviklet seg videre til elektrisitet og velferdsordninger kaller vi for den industrielle revolusjon.. Man kan gjerne si at den industrielle revolusjonen er delt inn i to ulike perioder

Den industrielle revolusjon er den omfattende sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri. I begynnelsen var det snakk om manuelt drevne maskiner, som spinnemaskinen «Spinning Jenny», men utviklingen tok særlig fart etter oppfinnelsen av dampmaskinen, seinere også med elektrisitet og stadig mer automatisert maskineri Også den norske historikeren Tore Pryser understreker at den industrielle revolusjonen var en langvarig prosess, som først et godt stykke ut på 1800-tallet spredde seg til andre land i Europa og USA. Bakgrunn. Hvilke årsaker lå bak den raske industriutviklingen i England Den andre industrielle revolusjonen (1870-1970) Kom av en omforming av den industrielle sektoren på 1870-tallet, særlig i USA, Tyskland, Japan, og etter hvert flere land. Englands industrielle revolusjon, altså bærekraftig økonomisk vekst gjorde inntrykk på andre land og spredte seg

Nord-Amerikas eldste historie er særlig knyttet til urbefolkningen som levde på kontinentet før den europeiske koloniseringen. Den europeiske erobringen begynte på 1500-tallet, fra blant annet Spania, Frankrike og England. Av disse ble England, senere Storbritannia, etter hvert den sterkeste kolonimakten. USAs selvstendighet som stat knyttes til uavhengighetserklæringen av 4 Mens den andre industrielle revolusjon bygde på elektrisitet og mekanikk, kjennetegnes den tredje industrielle revolusjonen av at vi begynte å ta i bruk analog teknologi før vi ble digitalisert. En utvikling som har skjedde i en internasjonal sammenheng, i motsetning til den første og andre industrielle revolusjonen som ble dominert og ledet av Storbritannia (1), og USA (2) Interaktivt tankekart for den andre industrielle revolusjon. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Hvilke land opplevde særlig sterk industrivekst under den andre industrielle revolusjonen? Storbritannia, men Tyskland og USA gikk forbi britene som industriland før den første verdenskrig. Oppgave 7 Nevn eksempler på ny teknologi som ble tatt i bruk i de siste tiårene av 1800-talle

Den andre industrielle revolusjonen - Wikipedi

5. Den andre industrielle revolusjon Studienotate

 1. Den industrielle revolusjonen er navnet på de store endringene som begynte i England fra midten av 1700-tallet med overgangen fra håndverk til fabrikkproduksjon. Den første industrien var knyttet til tekstilproduksjon, og England ble i løpet av forholdsvis kort tid omdannet fra å være et land med hovedsaklig jordbruk som næring, til et land som var sterkt preget av den voksende industrien
 2. Revolusjon i Storbritannia Storstilt masseproduksjon av varer og nye transportmidlet gjorde det mulig å frakte det til markedet. Men industrien skapte problemer. Kullet var ikke en fornybar ressurs og forurensingen var sterk. Allerede på 1700-tallet ser vi starten av problemene vi møter i dag. Typisk for den industrielle revolusjon var fabrikkene arbeidsplasser som kunne ha flere.
 3. dre enheter, benytter seg mer av underleverandører, selger ́ ́outsourecr ́ ́ deler av virksomheten, nettverk som kontaktform er viktig mellom bedrifter

Den andre industrielle revolusjonen - Wikiwan

 1. Start studying Den industrielle revolusjon. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 2. ere resten av verden. Dampmaskinen var oppfinnelsen som drev den industrielle revolusjon framover -> kunne pumpe vann ut av gruvene -> gruveselskaper slapp å betale for hundrevis av hester til å drive pumpene
 3. Hovedforskjell - Første mot andre industrielle revolusjon De Hovedforskjellen mellom første og andre industrielle revolusjon er at den første industrielle revolusjonen var sentrert om tekstiler, dampkraft og jern, mens den andre var sentrert om stål, jernbaner, petroleum, kjemikalier og elektrisitet. Første og andre industrielle revolusjoner kan betraktes som vendepunktene i utviklingen.
 4. Den industrielle revolusjonen, nå også kjent som den første industrielle revolusjonen, var overgangen til nye produksjonsprosesser i Europa og USA, i perioden fra rundt 1760 til en gang mellom 1820 og 1840.Denne overgangen inkluderte å gå fra håndproduksjonsmetoder til maskiner, nye kjemiske produksjonsprosesser og jernproduksjonsprosesser, økende bruk av dampkraft og vannkraft.
 5. Det er kanskje nytt for noen, at det er riktig å dele Den Industrielle Revolusjon inn i to perioder. Den første fant sted i Storbritannia på slutten av 1700-tallet, mens den andre perioden fortsatte utover på 1800-tallet i USA og Tyskland. Mange historikere mener og kanskje med rette, at denne revolusjonen er den mest omfattende i.
 6. I USA stod den 584 kilometer lange Erie-kanalen av Russland forble som tidligere nevnt et føydalt samfunn helt frem til første verdenskrig og den russiske revolusjon i 1917. Utviklingen i de andre vestlige landene gikk naturligvis noe raskere da de kunne spille videre på britisk Men den industrielle revolusjon påvirket, ja,.
 7. Barnearbeid var en viktig del av den industrielle revolusjonen. Helt til begynnelsen av 1900-tallet jobbet unger på farlige arbeidsplasser. i 1904 reiste den amerikanske læreren Lewis Hine rundt og fotograferte barn på jobb. Bildene hans bidra sterkt til at barnearbeid ble forbudt i USA i 1916. 1 Hvilke typer arbeid hadde barna

Inneholder besvarelse av nettoppgaver fra Samlaget Portal til kapitlet Den andre industrielle revolusjon. Samlaget Porta Den amerikanske industrielle revolusjon begynte etter borgerkrigen som USA gjenoppbygd sin infrastruktur. Nye former for transport som dampbåt og jernbanen bidro til nasjonen utvide handelen. I mellomtiden, innovasjoner som den moderne samlebånd og elektrisk lyspære revolusjonert både forretnings-og personlige liv Man pleier ofte å dele den industrielle revolusjon i to perioder: Den første, som stort sett er knyttet til Storbritannia mot slutten av 1700-tallet, og den andre, som spredte seg videre til Tyskland og USA utover 1800-tallet. Hvorfor kalles den industrielle revolusjon en revolusjon? Fordi det var en massic sosial, økonomisk og teknologisk.

Den (andre) industrielle revolusjon - Daria

I begynnelsen av den industrielle revolusjon ble maskinene drevet av vannkraft - dampmaskinen var ennå temmelig ineffektiv og trengte forbedringer. Fabrikker som Lowdham Mill var bygd over en elv som drev et skovlhjul. Det var knapt med arbeidskraft i den engelske provinsen - et problem fabrikkeierne løste ved å hente arbeidskraft utenfra Noen av oppfinnelsene til den andre industrielle revolusjonen var bilen, flyet, telefonen, glødelampen eller dampturbinen. Den andre industrielle revolusjonen eller den teknologiske revolusjonen var en fase av rask industrialisering i den siste tredjedel av 1800-tallet og begynnelsen av det 20. århundre

Den industrielle revolusjonen 1770 Mot slutten av århundret vokste Tyskland og USA fram som de to kommende industrielle stormaktene truster og karteller var andre måter å forstyrre de. Andre industrielle revolusjon. Den andre industrielle revolusjon spredte seg fra ca. 1880 til 1920 og var preget av at en hel rekke land gjennomgikk en industriell omstillingsprosess, der Tyskland og USA var i spissen og overtok Storbritannias posisjon som ledende industriland Den første dampdrevne jernbanen blir åpnet mellom Darlington og Stockton i Storbritannia. Samuel Morse (USA) skriver verdens første telegram. Navigasjonsakten blir opphevet. Suezkanalen blir bygd. Alfred Nobel (Sverige) finner opp dynamitten. Jernbane tvers over USA. Den andre industrielle revolusjon

Den industrielle revolusjon - Wikipedi

 1. Fra omkring medio 1800 og frem til krigsutbruddet i 1914 gikk den første industrielle revolusjonen sakte over i den andre, som kjennetegnes ved ny teknologi, nye produkter, bedre transport, nye..
 2. Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914. 23 relasjoner
 3. g 'bred tilnær
 4. Den industrielle revolusjonen ville ikke vært mulig uten dampmotorens utseende og andre teknologiske innovasjoner. Steammotoren ble perfeksjonert av James Watt og ble brukt som et middel til å kjøre transportsystemer: jernbaner og damip

Historie Vg2 og Vg3 - Den industrielle revolusjonen - NDL

 1. Oppgave 2. Den Industrielle Revolusjonen 1. Gjør rede for hovedtrekkene i den industrielle revolusjonen. Den industrielle revolusjonen har sinn grobunn i Storbritannia på omkring 1750. Hvorfor akkurat Storbritannia? Storbritannia hadde forutsetninger de fleste andre land ikke hadde. Kina hadde også alle forutsetninger for industrialisering
 2. Den industrielle revolusjon skjer N For det andre: nye batterierEt av I USA har de store selskapene satt i gang omfattende lobby-press mot myndighetene for å fjerne økonomisk støtte og subsidier av små solcelleanlegg på hustak. Antallet slike anlegg økte med 62 prosent fra 2011 til 2012,.
 3. Den andre industrielle revolusjon Den neste fasen fant sted fra midten av 1800-tallet til tidlig på 1900- tallet. I løpet av denne fasen begynte store fabrikker og selskaper å bruke mer teknologi på å produsere varer. Viktige oppfinnelser i denne perioden inkluderer bruk av elektrisitet, produksjonslinjen og Bessemer stålprosessen. 8
 4. g av den industrielle sektoren på 1870-tallet, særlig i USA, Tyskland, Japan, og etter hvert flere land. Englands industrielle revolusjon, altså bærekraftig økonomisk vekst gjorde inntrykk på andre land og spredte seg Den tredje industrielle revolusjon
 5. Tirsdag 17. april. Den andre industrielle revolusjon i Norge. Kvalifiseringsoppgave: Redegjør for teorier om utvikingen av kapitalistiske storforetak. Legg spesielt vekt på Alfred Chandler.og utviklingen i USA under den andre industrielle revolusjon. Hva kjennetegner utviklingen av den andre industrielle revolusjon Tyskland
 6. Da den industrielle revolusjon startet i Storbritannia på slutten av 1700 tallet, begynnelsen av 1800 tallet så var levekår elendige. Mange barn jobbet under harde forhold i vesten. Rundt begynnelsen av 1900 jobbet mange barn i kullgruver i både USA og England
 7. - Den digitale revolusjonen skjer ti ganger raskere enn den industrielle revolusjon. Og den teknologien vi har tilgjengelig i dag er 300 ganger mer kraftfull enn ved den industrielle revolusjon. Det betyr at det politiske og økonomiske systemet nå utsettes for en kraft som er 3000 ganger sterkere enn den industrielle revolusjon

De tre industrielle revolusjonene - Bedriften BI Sammendra

Den industrielle revolusjonen er ei nemning på omfattande samfunnsmessige og teknologiske endringar som starta i Storbritannia i byrjinga av 1750-talet.Bruk av omgrepet revolusjon har vorte kritisert, då dette var ein langsam prosess, og nokon revolusjon var det eigentleg ikkje tale om. Prosessen hang i England saman med enclosure movement, privatiseringa av allmenningsrettane som gjorde at. Revolusjonen ble utløst ved at den liberale opposisjonen kom sammen den 26. februar 1848 for å organisere en provisorisk regjering, benevnt den andre republikk. Det kommunistiske manifest, også kalt Det kommunistiske partis manifest, er et manifest skrevet av Karl Heindrich Marx og Friedrich Engels, utgitt 21. februar 1848 der den kommunistiske ideologi og historiesyn blir definert og gjort.

USAs historie - Store norske leksiko

Under den industrielle revolusjonen Under den industrielle revolusjonen Barnearbeid anno 2016 Utdrag fra et avhør av Matthew Crabtree, 22 år gammel, i 1831 8 mest utbredte former for slavearbeid: - Salg av barn - Seksuell utnytting - Bundet barnearbeid - Tvangsarbeid Barnearbeid under den industrielle revolusjon wikipedia. Barnearbeid er ansettelse av barn under en gitt alder bestemt av lov eller sedvane.Men i tidligere tider - og fortsatt i en del land - har verken lov eller sedvane vært noe hinder for bruk av til dels små barn på mange arbeidsplasser Barnearbeid, arbeid som utføres av barn og ungdom innenfor rammene av en virksomhet Den tredje industrielle revolusjon I den tredje industrielle revolusjonen ble bedriftene dramatisk omorganisert som et resultat av fremveksten av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi Den andre industrielle revolusjon Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914 Den andre industrielle revolusjonen startet på 1880 tallet og en av årsakene til denne revolusjonen var beherskelsen av elektrisitet som førte til storbedriften. Det gikk ut på at bedriftene tok i bruk ny teknologi som samlebåndet som effektiviserte produksjonen ytterlig Den industrielle revolusjon er navnet som er gitt på den massive sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri, og førte omgang manuelt drevet som «Spinning Jenny», men ble særlig forsterket av oppfinnelsen av dampmaskinen og ble videreført med elektrisitet og stadig mer automatisert maskineri

Fire industrielle revolusjoner - estudie

Den andre. Den andre revolusjonen ble en del av en lang rekke industrielle og kommersielle framskritt med blant annet bilindustri og telekommunikasjon utover på 1900-tallet. De store fabrikkene oppstod, og det ble mindre vanlig å jobbe direkte for livsopphold og føden Repetisjonsspørsmål til den industrielle revolusjon Hvorfor steg folketallet i Europa sterkere enn i andre verdensdeler fra begynnelsen av 1700-tallet En viktig årsak til befolkningsveksten var at dødeligheten gikk ned, særlig blant spedbarn, fordi pest og andre epidemier avtok Under den første industrielle revolusjon, Storbritannia opplevd massive endringer- vitenskapelige oppdagelser, utvide brutto nasjonalprodukt, nye teknologier og nye bygninger og strukturtypene. Samtidig endret-det befolkningen vokste i antall, ble mer urbaniserte, sunnere og bedre utdannet

TYSKLAND TYSKLAND - Ett rike - Råvarer: kull og jernmalm - Ny kunnskap: dynamo, bensindrevne forbrenningsmotorer USA - Råvarer: kull, jernmalm, olje - Innvandring - Arbeidskraft - The Selfmade Man - Merkantilisme NYE SYNTETISKE MATERIALER - Lakk, maling, kunstig silke - Behov fo På samme måte som de tre første industrielle revolusjonene, vil den fjerde industrielle revolusjonen også endre økonomien, arbeidsmarkedet og samfunnet på grunn av nye teknologier og prosesser. I motsetning til tidligere, vil den fjerde industrielle revolusjon skje i rekordfart og vil med kombinasjonen av hurtig utvikling og økt globalisering, gi muligheter vi aldri har sett tidligere

Den Industrielle Revolusjon

Temakart den andre industrielle revolusjon - NDL

De støtter seg på tidligere studier som tyder på at Europa allerede i 1700 hadde en høyere levestandard enn Kina og andre verdensdeler. Påstanden er at Europas relative rikdom var en viktig forutsetning for at det var denne verdensdelen som noen tiår seinere skulle oppleve den industrielle revolusjon Kinas industrielle revolusjon Globalisering: Verden lever på billig kinesisk arbeidskraft. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjo Den andre industrielle revolusjonen, også kjent som den teknologiske revolusjonen, var en fase med rask standardisering og industrialisering fra slutten av 1800-tallet til begynnelsen av det 20. århundre. Den første industrielle revolusjonenførste industrielle revolusjone

Den andre industrielle revolusjonen, også kjent som den teknologiske revolusjonen, var en fase med rask industrialisering i den siste tredjedelen av 1800-tallet og begynnelsen av det 20. århundre. Den første industrielle revolusjonen, som tok slutt tidlig på midten av midten av 1800-tallet, ble punktert av en nedgang i makroinnfinnelser før den andre industrielle revolusjonen i 1870 Den Amerikanske Revolusjonen Declaration of Indipendence Den Franske Revolusjonen Nasjonalforsamlingen Menneskenes rettigheter og grunnloven Den industrielle revolusjonen Sosiale følger av industrialiseringen Konklusjon Litteraturliste. Utdrag Opplysningstiden besto av mange betydningsfulle filosofer, en av de var britiske John Lock Den amerikanske industrielle revolusjonen, ofte referert til som den andre industrielle revolusjonen, startet en gang mellom 1820 og 1870. Denne perioden var mekaniseringen av jordbruk og tekstilproduksjon så vel som en maktrevolusjon, inkludert damip og jernbaner, som påvirket sosiale, kulturelle og økonomiske tilstander

Workshop om den anvendte matematikkens historie

malinka18: Indusrielle revolusjon

Heisann! I dette innlegget skal jeg som sagt ta for meg den andre industrielle revolusjonen, som var fra sent på 1800-tallet til rundt 1920. Denne endringen skjedde som en slags videreutvikling i allerede-industrialiserte land. Her var fokuset på teknologi og tekniske framskritt mye viktigere enn i den første industrielle revolusjonen Den andre industrielle revolusjon by Andre Naustvik. Den andre industrielle revoluisjon by Stian Paulen. Den industrielle revolusjon. BEDRIFTEN EKSAMENS OPPGAVE LANGSVAR ''VIKTIGE KJENNTEGN OG ÅRSAK FOR DEN 2. INDUSTRIELLE REVOLUSJON , LEGG VEKT PÅ FREMVESKTEN AV LEDERKAPITALISMEN''. Den andre spredte seg videre til Tyskland og USA på 1800-tallet. Den industrielle revolusjon regnes som et av de største gjennombruddene i menneskets historie. Den innførte store sosiale, økonomiske og teknologiske forandringer. Det ble hovedsakelig innført arbeid som kunne utføres av maskiner Den industrielle revolusjon og USA · Se mer » Victoria av Storbritannia. Victoria (født 24. mai 1819, død 22. januar 1901) var dronning av Det forente kongerike Storbritannia og Irland i fra 20. Ny!!: Den industrielle revolusjon og Victoria av Storbritannia · Se mer » Viktoriatide

Video: Forskjell mellom første og andre industrielle revolusjon

Den andre fasen av den industrielle revolusjonen preges av en ny teknologisk utvikling: stål, elektrisitet og masseproduksjon. I bunn og grunn er det denne fasen som virkelig forandrer venden. Her skal andre land bli mer fremtredende, spesielt Tyskland, USA og Belgia, og et internasjonalt økonomisk system utvikles som legge Penger som betalingsmiddel sniker seg så vidt inn på listen, og penicillin står der også. Men hjulet blir slått når vi kårer historiens viktigste oppfinnelser

10 oppfinnelser av den andre industrielle revolusjonen - 202

Etter hvert kommer den andre industrielle revolusjonen, eller stålet. Stål er sterkt i mye tynnere plater enn jern, og kan derfor brukes til langt mer. En som het Bessemer fant på en måte å lage mye stål fort på, og med mye stål kunne man begynne å lage damip og jernbaner og etter hvert ble samlebåndsproduksjon mulig Den andre industrielle revolusjonen i USA varte fra 1871 til 1914. I perioden var det USA og Tyskland som sto for mesteparten av industriell og 18. Jan 2017. Vi str ved inngangen til den 4. Industrielle revolusjon, som. Vi m med andre ord forvente endring, og vi m vre innvative for f den til 9 Den første store industribyen var Manchester. Den industrielle revolusjonen startet i tekstilindustrien. Befolkningen i Storbritannia økte, og folk flest trengte billige klær. Dette skapte et marked. Råvarene bomull hentet britene fra koloniene. Rokkene og vevstolen som ble brukt var ikke effektive nok Den mest åpenbare konsekvensen av den industrielle revolusjon var institusjonen av maskinen, noe som lettet arbeidet med menneskelig arbeidskraft, og i noen tilfeller, for å erstatte. Liste over årsaker til den industrielle revolusjonen. Årsakene til den industrielle revolusjonen kan ses fra et økonomisk, sosialt og teknologisk synspunkt Å nei, vi snakker ikke om Den industrielle revolusjon som ble innledet i Storbritannia mot slutten av 1700-tallet, men om sykkelmaskinen Danny MacAskill - på god vei inn i en ny tidsalder

Tysk industri 1850-1914

Den første startet i 1750 som en følge av nyvinninger i landbruket og varte drøyt hundre år og foregikk i Midt-England og nordover. Fra den første industrielle revolusjon fikk blant annet vi Spinning Jenny og dampmaskinen. Den andre revolusjonen startet i 1880 og gav oss telegrafen, bilen og telefonen Grunnleggende om den første industrielle revolusjon (fra ca. 1750) og hvorfor dette skjedde akkurat i Storbritannia. Laget av: Bjørnar Sandvold - lektor med. Lover om barnearbeid i den industrielle revolusjon I begynnelsen av den industrielle revolusjon opprettet dyptgripende endringer i verden. Nye oppfinnelser for landbruk, gruvedrift og transport gytt et økende behov for billig arbeidskraft. For mer enn hundre år, foreldreløse og fattige barn ofte utf den oppfinnelser av den første industrielle revolusjonen de forandret måten folk oppfattet sin verden på, og hvor ting ble gjort, for eksempel å gjenlevere informasjon, transportere varer eller jobbe landet.. Denne revolusjonen fant sted i Storbritannia fra andre halvdel av det 18. århundre. Gjennom årene spredte den seg til resten av verden og endte mellom 1820 og 1840 Den industrielle revolusjonen - industrialisering og nyimperialisme. Før undervising: 1. Les emnebeskrivelsen (med kompetansemål) 2. Industrialisering: USA og Tyskland. Kapitalisme. Kongo. Etter undervisning. 1. Skriv et sammendrag så raskt som mulig etter undervisningen

Steampunk - Smart Flis & Interiør ASDen industrielle revolusjonen - ppt video online laste nedBP: Global nedgang for kull blir en varig trend - Energi

Alle tiders historie: Den industrielle revolusjon

Dette er noen av de rikeste landene i verden: Australia, Danmark, England, Frankrike, Norge og USA. Før den industrielle revolusjonen på 17 og 1800-tallet, var fattigdom ganske vanlig både i Norge og andre land i Nord Kullet var ikke en fornybar ressurs og forurensingen var sterk. Allerede på 1700-tallet ser vi starten av problemene vi møter i dag. Typisk for den industrielle revolusjon var fabrikkene arbeidsplasser som kunne ha flere. Den første startet rundt 1750 og varte fram til om lag 1850, da den andre industrielle revolusjonen startet Den fjerde industrielle revolusjonen. Begrepet inntar de aller fleste industrikonferanser i disse dager. Men hva ER egentlig denne revolusjonen, og hvorfor bør vi alle bry oss om den? Og - følger energi-revolusjonen hakk i hæl? Den fjerde industrielle revolusjonen - eller Industri 4.0? Eller er det egentlig den tredje industrielle revolusjonen

Dette delvis interaktive undervisningsopplegget inneholder en læringsaktivitet om den industrielle revolusjon på Rjukan og Notodden i Norge. Aktivitetens læringsmål er å gi elevene kunnskap om Rjukan og Notoddens industriarv, den andre industrielle revolusjon i Norge og UNESCO, og gi elevene trening i å reflektere rundt Norges framvekst som en moderne nasjon Den industrielle revolusjonen Hva var bakgrunnen for den industrielle revolusjon, og hvorfor begynte den nettopp i Storbritannia? Dette spørsmålet blir stilt i dette kapittelet, og dere kan svare på det gjennom arbeids- og test-deg-selv-oppgavene i menyen til venstre Mens den industrielle revolusjonen kom til Storbritannia rundt 1770 kom den til Norge rundt 1850. Her er en liten oversikt over når ulike utviklinger skjedde i Norge: 1850 - dampdrevne tekstilfabrikker 1860 - dampsagbruk og -høvleri 1870 - tremasseindustrien 1880 - cellulose- og papirindustrien 1900 - elektrokjemiske og elektrometallurgiske industrie

 • Bmw m sport felger 19.
 • Eventmarketing beispiele.
 • Fritt valg kryssord.
 • Fop wikipedia.
 • Mac desktop plugins.
 • Fifa fifpro world 11 2017.
 • Hjortelår sous vide.
 • Aimn tights grey melange.
 • Snl indoeuropeisk.
 • Avant garde kryssord.
 • Kneprotese pris.
 • Bosch 10 8v li ion batteri 4 0ah.
 • Gulfebervaksine sertifikat.
 • Format københavn.
 • Fifa 18 premier league players.
 • Schwarze sonne verbot.
 • Diadem frisør leknes.
 • Hvordan fungerer en klokke.
 • Fjr 1300 rp23.
 • Herman nohl schule hildesheim vertretungsplan.
 • Zweirad pavillon aschersleben.
 • Er mango sitrusfrukt.
 • Sympathisch wikipedia.
 • Überspannungsschutz koaxialkabel.
 • Partikkel forklaring.
 • Sikkilsdalen kart.
 • Wiki lethal weapon season 2.
 • Gravid uten at kondomen sprakk.
 • Marenviks instagram.
 • Jupiter und ganymed mythos.
 • Trondheim tingrett notarius.
 • Was deckt die kfz haftpflichtversicherung ab.
 • Youtube music swing dance.
 • Frekvenstabell vhf.
 • Penicillin spritze.
 • Winterharte kakteen umpflanzen.
 • Hva er html5.
 • Lån etter gjeldsordning.
 • Atferdsanalyse definisjon.
 • Palm beach freyung.
 • Merkel angela scheidung.