Home

Tek17 bod

INNHOLD TEK17. Søk. Om veiledningen til TEK17 Kapittel 1 Felles bestemmelser § 1-1. Formål § 1-2 Bod og oppbevaringsplass § 12-11. Balkong, terrasse og lignende § 12-12. Avfallssystem og kildesortering § 12-13. Dør, port og lignende. Dette er de mest sentrale endringene i TEK17: Ikke lenger krav om innvendig bod i bolig. Boliger som prosjekteres etter TEK17 trenger ikke lenger bygges med innvendig bod. Boligene fortsatt ha oppbevaringsplass eller bod på 5 kvadratmeter for oppbevaring av sportsutstyr, barnevogner og lignende Krav om innvendig bod fjernes. I henhold til TEK10 var det et krav om at alle boenheter hadde en innvendig bod på minimum 3 kvadratmeter. Som om ikke det var nok, var det også presisert i veiledningen at skap ikke ble godtatt som bod. I TEK17 er derimot disse vilkårene fjernet

TEK17 angir ikke et minstekrav til hvor mange meter skap som er nødvendig for å ivareta kravet. Oppbevaring av sportsutstyr For oppbevaring av sykler, sportsutstyr, barnevogner og lignende skal boenheter ha oppbevaringsplass eller bod på minst fem kvadratmeter krav til bod er fjernet, men det er fortsatt krav til oppbevaringsplass for sykler mv. Kravene avhenger av boligens størrelse, over eller under 50 kvm. krav til parkering er endret og avhenger av hvilke funksjoner boligen skal oppfylle, det er i større grad overlatt til lokale tilpasninger i planer Innvendig bod fjernes. Krav om innvendig bod fjernes: Etter TEK17 skal boenheten ha tilstrekkelig og egnet plass for oppbevaring av klær og mat, jf. § 12-10 første ledd. Kravet til sportsbod reduseres til 2,5 m 2 BRA for boenheter inntil 50 m 2 BRA, jf. § 12-10 annet ledd Byggteknisk forskrift (TEK17) Kapittel 1. Felles bestemmelser § 1-1 Formål § 1-2 Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak §1-3 Definisjoner. Kapittel 2. Dokumentasjon § 12-1 Krav til planløsning og universell utforming av byggverk § 12-10 Bod og oppbevaringsplass § 12-11 Balkong,.

Byggteknisk forskrift (TEK17) - Direktoratet for byggkvalite

Folkehytte > Hytter > FH2-M4 Moderne

Her er de mest sentrale endringene i TEK17 - Direktoratet

Unntak fra tekniske krav (TEK17) - eksisterende bygg. Det er ikke alltid kravene lar seg tilpasse eksisterende byggverk på en fornuftig og regningssvarende måte. Denne problemstillingen blir mer og mer aktuell jo eldre byggene blir TEK17 §12-3 (2) Veiledning: Dersom en bare trenger å gå én etasje på inntil 3,3 • trinnfri tilgang til bod • høydemål på innkast felles avfallssystem • sideplass ved dør og automatisk åpning for tunge dører • utforming og høyde på betjening av styringspanel, håndta

12 Krav til oppbevaringsplass i byggteknisk forskrift (TEK17) 2 Plassbehov for oppbevaringsmøbler i ulike rom ; 21 Generelt ; 22 Entre ; 23 Soverom ; 24 Stue ; 25 Baderom og vaskerom ; 26 Annen oppbevaring ; 27 Innvendig bod ; 28 Oppbevaring i tilknytning til boligen ; 3 Utforming av skap ; 31 Generelt ; 32 Skaphøyder ; 33 Betjeningsareal og. Krav om innvendig bod fjernes. Etter TEK17 skal boenheten ha tilstrekkelig og egnet plass for oppbevaring av klær og mat, jf. § 12-10 første ledd. Kravet til sportsbod reduseres til 2,5 m 2 BRA for boenheter inntil 50 m 2 BRA, jf. § 12-10 annet ledd. For boenheter større enn 50 m 2 BRA videreføres kravet om sportsbod på minimum 5 m 2 BRA

Video: Kravet til innvendig bod er fjernet! Exven

TEK 10 § 12-10: TEK 17 § 12-10: 1) Boenhet skal ha tilstrekkelig plass for oppbevaring av klær, mat, sykler, barnevogner, sportsutstyr, hagemøbler mv. a) Boenhet skal, i tillegg til oppbevaringsplass for mat og klær, ha innvendig oppbevaringsplass eller bod på minimum 3 m 2 BRA.: 1)Boenheten skal ha tilstrekkelig og egnet plass for oppbevaring av klær og mat Her er de mest sentrale endringer i TEK17: Ikke lenger krav om innvendig bod i bolig. Boliger som prosjekteres etter TEK17 trenger ikke lenger bygges med innvendig bod. Boligene må fortsatt ha oppbevaringsplass eller bod på 5 kvadratmeter for oppbevaring av sportsutstyr, barnevogner og lignende

Bod og oppbevaringsplass i boligen - Direktoratet for

 1. imum 5 m2 BRA
 2. imumsarealet for bod redusert fra 5 m² til 2,5 m². Kravene i byggteknisk forskrift er
 3. TEK17 skal berede grunnen for neste generasjons Byggteknisk forskrift. Den er ett skritt i retning av digital samhandling og automatisk regelsjekk. Forskriften skal ut på en 3 måneders bred høring hvor mange instanser blir hørt. Planen er at ny forskrift skal ta til å gjelde fra 1. juli 2017
 4. TEK17 ble tatt i bruk fra 1. juli i år. Det medfører enkelte endringer for oss som jobber i rørbransjen også. Vi har sett nærmere på hva som er nytt i den nye byggforskriften, og oppsummerer her de viktigste punktene som gjelder vann i bygg
 5. g av balkonger og terrasser i boliger 366.101 Bod og oppbevaringsplass i boliger.
 6. Forsiden - regjeringen.n

TEK17- og FG-forskriftene. Kravene til bruk av lekkasjesikring i nye bygg. TEK 17. Utdrag fra de nye kravene - §15-5 (4) Lekkasje skal kunne oppdages enkelt og ikke føre til skade på installasjoner og bygningsdeler. Preaksepterte ytelser 1. Lekkasjer fra innebygde sisterner eller lignende må synliggjøres Etter at byggeforskriften TEK17 blir innført i morgen, vil nye boliger bli bygget med dårligere kvalitet enn i dag.En standard familieleilighet, en treroms, vil fra nå av kunne være på bare. - Hva da med en bod utstyrt med opplegg for vaskemaskin - kran/trakt? Er det da et vaskerom? - Her er svaret det samme som på siste spørsmål. Jeg vil samtidig minne om at vanninstallasjoner i rom som ikke er våtrom, har egne krav både til selve rommet, og til de tekniske løsningene. Se TEK17 blant annet § 13-15 tredje ledd og § 15-5 TEK 17. Fra og med den 1 juli 2017 gjelder nye forskrifter for nye boliger og renovering av eksisterende. Her er kravene til tidlig deteksjon og varsling skjerpet og medfører at det stilles krav til deteksjonsprinsipp og nettspenning

Hva er TEK17 - Langseth Advokatfirm

Ikke lenger krav om innvendig bod i bolig Boliger som prosjekteres etter TEK17 trenger ikke lenger bygges med innvendig bod. Boligene må fortsatt ha oppbevaringsplass eller bod på 5 kvadratmeter for oppbevaring av sportsutstyr, barnevogner og lignende I TEK17 fjernes krav om innvendig bod for alle boliger. Kravet om 5 kvadratmeter sportsbod for boliger over 50 kvadratmeter beholdes, men dette arealet kan nå fordeles på 2 boder. Krav til sportsbod for boliger under 50 kvadratmeter halveres til 2,5 kvadratmeter §§ 11-13 og 11-17 Departementet besvarer henvendelse om brannsikkerhet, rømning og slokkeinnsats, jf. byggteknisk forskrift (TEK17) §§ 11-13 og 11-17 og byggetilsynets rolle §§ 19-2, 19-3 Svar på henvendelse om byggtekniske krav til villavogner. Dispensasjon etter pbl §§ 19-2 eller 19-

Mye nytt i TEK17 - Byggmestere

Byggteknisk forskrift (TEK17) - Byggeregle

Høringssvar til TEK17. Bod og oppbevaringsplass. 09.02.2017. Forslag til nye preaksepterte ytelser til første ledd om egnet oppbevaringsplass: Kjøkken må ha tilstrekkelig plass til oppbevaring av mat, og minimum plass til kjøleskap og oppbevaringsplass for tørrmat Regjeringen har forenklet byggteknisk forskrift TEK 17, og resultatet er blant annet at krav til innvendig bod forsvinner. Lyskrav og utsyn fra sovero

Utleie kan være svært lønnsomt, men myndighetene stiller krav til forskjellige typer leieobjekter. Du må søke om eventuelle bruksendringer og utleien skal være godkjent av kommunen. Les mer i denne artikkelen S34 er vår boligmodul - tilpasset TEK17 forskriftene som helårsbolig. Prisen er for Komplett Bolig utgaven. Det betyr med alt ferdig levert på tomt. Dette er et hus med saltak (25 graders takvinkel) + SEK 25 000,-. Lagt inn i prisen i annonsen. Kommunal søknadspakke er inkludert. Ansvarlig søker funksjon som utfører alt papirarbeidet for deg og sørger for ferdigattest før bruk

TEK-17 - Byggeregle

 1. BOLIGHUS TILPASSET TEK17 FORSKRIFTENE I NORGE - KOMMUNAL SØKNADSPAKKE E38 Komplett Bolig er vårt siste å melde fra til kommunen eller nabo om forskjellige typer bygg på inntil 50kvm. Det er hagehus, kontor, grillhus, bod, studio, atelier, rett og slett ekstra rom i egen hage. Minihusene kan brukes som utleieboliger med kjøkken.
 2. TEK17 §11-12, og eventuelt håndslukkeapparat eller tilsvarende iht. TEK17 §11-16, selv om dette ikke er del av selve søknaden overfor kommunen. For søknad om bruksendring til selvstendig boenhet, familiebarnehage eller fra fritidsbolig til helårsbolig, er det en del strengere krav, og det anbefales at TEK17 sitt kapittel 11 leses i sin helhet
 3. Forskjellen på TEK17 og eksisterende regelverk TEK10 kan inndeles i to ulike hovedkategorier: 1) Forenkling, tydeliggjøring og bedre struktur. Forskriften skal bli enklere å finne frem i og bruke. Ikke krav om innvendig bod. Dette kan gi en redusert kostnad på 60.000 kroner per boenhet
 4. Videre er krav om utvendig bod redusert avhengig av størrelsen på boenheten. For boliger opp til 50 m 2 BRA er kravet til utvendig bod satt til 2,5m 2. Boliger over 50m 2 må ha 5m 2 areal i sportsbod. Kravene til stigningsforhold og hvileplan for ramper lempes i TEK17

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk

TEK17 - Oversikt mottatte høringssvar Høringsfristen for forslaget til TEK17 gikk ut 10. februar. DiBK har mottatt ca 200 høringsuttalelser. HØRINGSINSTANS - SORTERT ETTER KATEGORI HELSE 1. Helsedirektoratet Oppsummert: Støtter ikke lemping i kravet til bod og oppbevaringsplass, lydisolering i studentboliger, dagslys og utsyn Her er de viktigste endringene i TEK17. LES MER: Her er varmepumpe du verken ser eller hører! Krav om innvendig bod fjernes. I henhold til TEK10 var det et krav om at alle boenheter hadde en innvendig bod på minimum 3 kvadratmeter. Som om ikke det var nok, var det også presisert i veiledningen at skap ikke ble godtatt som bod Boliger som prosjekteres etter TEK17 trenger ikke lenger bygges med innvendig bod. («Kjøkkenet må ha tilstrekkelig plass til oppbevaring av mat, og minimum plass til kjøleskap og oppbevaringsplass for tørrmat.») Boligene må fortsatt ha oppbevaringsplass eller bod på 5 kvadratmeter for oppbevaring av sportsutstyr, barnevogner og lignende Krav til bod i bolig forenkles. TEK10 hadde krav om 3 kvadratmeter innvendig bod og 5 kvadratmeter sportsbod. I TEK17 fjernes krav om innvendig bod for alle boliger. Kravet om 5 kvadratmeter sportsbod for boliger over 50 kvadratmeter beholdes, men dette arealet kan nå fordeles på 2 boder Vi viser til e-post av 25.02.2018. I henvendelsen bes det om en tolking av saksbehandlingsforskriften (SAK10) § 4-1 første ledd bokstav b, som bestemmer at tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse er unntatt søknadsplikt. Du spø..

 1. Konstruksjoner som tilfredsstiller de nye energikravene i TEK17 for hytter og fritidsboliger. Verdt å vite om hytter og fritidsboliger . For hytter og fritidsboliger medfører de nye energikravene at det stilles spesielle krav til både tetthet og isolasjon for alle nye hytter mellom 70 m2 og 150 m2 BRA
 2. g rundt byggegrense: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har endret tolkningen av plan- og bygningslovens § 1-8, slik at det nå er et generelt byggeforbud innenfor.
 3. imum

Forskrift om tekniske krav til byggverk, TEK17, vedtatt

 1. Mange har planer om å bygge på tomten sin i sommermånedene, og det er mye du kan bygge uten søknad. BoligMentoren anbefaler at du varsler naboen om planene, for å unngå at det blir en kime til konflikt. Tekst: Pernille Holo Ebbestad - radgiver@boligmentoren.no I 2015 ble byggereglene endret slik at søknadsprosessen ble enklere. Dette [
 2. BOLIGHUS TILPASSET TEK17 FORSKRIFTENE I NORGE - KOMMUNAL SØKNADSPAKKE E38 Komplett Bolig er vårt siste modell. Det er hagehus, kontor, grillhus, bod, studio, atelier, rett og slett ekstra rom i egen hage. Minihusene kan brukes som utleieboliger med kjøkken og bad (søknadspliktig). LØFT PÅ PLASS - FLYTT INN - NYT HELE ÅRET
 3. Teknisk forskrift (TEK17) § 1-2, åttende ledd, gir unntak gir unntak fra enkelte av kravene ved slik bruksendring, men bare ved bruksendring av rom som har tak, vegg eller gulv direkte mot hoveddel i boenheten. Unntaket gjelder kun bruksendring i bolig der oppføring av boligen ble omsøkt før 1. juli 2011
 4. stekrav som må oppfylles Kapittel 11 Sikkerhet ved brann: Dør og/eller rømningsvindu med direkte rømning ut til sikkert sted i
 5. NB! Vær oppmerksom på at byggteknisk forskrift (TEK17) har strengere branntekniske krav til garasjer som er større enn 50 m2. Informasjon om plan/planbestemmelser for eiendommen finner du her. Nødvendige skjema for søknad om tillatelse etter PBL § 20-4 finner du her. NKF Informasjonsark for garasje,bod o.l. finner du her (PDF, 95 kB
 6. imum 5 m2 BRA for sykler, sportsutstyr, barnevogner m.m. For boenheter inntil 50 m2 BRA skal bodarealet være

TEK17 stiller videre krav til konstruksjonssikkerhet og brannsikkerhet i garasjer. Garasjer skal ha tilstrekkelig ventilasjon, og eksosgasser skal ikke kunne trenge inn i andre deler av bygningen. En parkeringskjeller kan være tilstrekkelig sikring mot at radongass trenger inn i øvrige deler av bygningen VEILEDNING - Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK17) krever at røkvarslere og alarmsentraler i installasjonen tilkobles boligens strømforsyning og har batteribackup. Hvor det er behov for flere røykvarslere, skal disse være seriekoblet. 823.303.2.1.1 Systemer med én strømkilde Legg til følgende krav Hva betyr primærrom og bruttoareal? Av Kristin O. Iversen, 12.05.2020 Foto: DNB Eiendom, Shutterstock. Skal du kjøpe bolig bør du vite forskjellen på BRA og P-rom GRAD AV UTNYTTING / INNholD / 5 Innhold Foto: Colourbox Innhold Forord _____ 7 1. Generelt om virkemidler _____ 8 Ulike virkemidler for å styre utforming og arealbruk i plan- og byggesaksbehandlingen _____ NEK 400-8-823, også kalt bolignormen, er en delnorm (standard) som er spesielt rettet mot elektriske installasjoner i boliger. NEK 400 er en samling av standarder (delnormer) som spesifiserer sikkerhetskrav ved bygging av elektriske lavspenningsanlegg

Har du planer om å få laget et vaskerom, for eksempel i et rom som i dag brukes som bod? Mange i en slik planleggingssituasjon er usikre på hvilke regler som gjelder. Det forteller daglig leder Cato Ove Karlsen i Fagrådet for våtrom (FFV). Han påpeker at det er byggteknisk forskrift, TEK 17, man må forholde seg til ved etablering av. - Ordlyden i TEK17 er mer presise og enklere å forstå. Det er foretatt en opprydding og tydeliggjøring i flere av kapitlene som berører våtrommet. Det som tidligere sto om rør i § 13-20 er nå flyttet til kapittel 15 installasjoner. Departementet har gjort en god jobb innen området våtrom med å forenkle språk, sier Karlsen forskrift (TEK17) Forslag til ny forskrift. 10.02.2017 enig med DiBK i at §12-10 krav til bod i boliger, kan fjernes. Mange utbyggere vil nok likevel bygge boliger med en form for bodløsning, da folks behov for lagringsplass ikke forsvinner ved at kravet om bod bortfaller Videre er krav om utvendig bod redusert avhengig av størrelsen på boenheten. For boliger opp til 50 m2 BRA er kravet til utvendig bod satt til 2,5 m 2. Boliger over 50 m 2 må ha 5 m 2 areal i sportsbod. Kravene til stigningsforhold og hvileplan for ramper lempes i TEK17 Til tross for gjennomslaget for dagslys og utsyn er arkitektene fortsatt kritiske til at kravet til bod i små leiligheter bortfaller. - Vi er bekymret for at Tek17 nå introduserer et nytt minimumsnivå for boliger, som resulterer i dårlige bomiljøer og økte samfunnsforskjeller, sier Dahl Grue

Tek17 - Enklere Regelverk Og Redusert Byggekostnad

Forslag til endringer i TEK17 kan gjøre nye boliger billigere Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har sendt ut forslag til forenklinger av byggteknisk forskrift på høring. Endringene er forankret i et ønske om å gjøre nye boliger billigere Tidligere har det blant annet vært krav om minst 2,20 meter takhøyde og minstekrav til størrelse på bod og oppbevaringsplass i hybler og utleiedeler. Konkret gis det nå unntak fra flere tekniske krav når boligeier for eksempel søker å gjøre om kjeller til stue eller at en bod gjøres om til soverom innenfor en boenhet

Her er de mest sentrale endringene i TEK17 - Direktoratet

Tek17 for bolig: Dette trenger du å vite - Husredaksjone

 1. Boliger som prosjekteres etter TEK17 trenger altså ikke lenger bygges med innvendig bod. Dette er et eksempel på den nye fleksibiliteten i forskriften. Men det betyr på ingen måte at det er.
 2. «Bare en bod» er årets sommergrøsser Jon Gangdals fantastiske fortelling om hvordan hans søknad om å bygge en bod på 42 m² til slutt ble en sak i Stortingets kontrollkomité - etter tre års behandling i kommune, fylke, departement og sivilombudsmann
 3. st 2,5 kvadratmeter. Valgfritt snuarea
 4. Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Avhengig av byggets størrelse og plassering kan det være at du; 1. (TEK17) har strengere branntekn iske krav til garasjer som er større enn 50 m. 2
 5. Hvis man har vannbåren varme i gulv (enten ved strøm på bereder eller ved varmepumpe fra luft, altså ikke vann/vann)Må man da ha en alternativ varmekilde ihht TEK17

TEK17 § 8-3. På snitt-tegningen skal det vises fundamentering, eksisterende og fremtidige terrenglinjer. På plantegning skal det vises platting, terrasse, Bruksendring med samme arealbruk kan også være aktuelt, eksempelvis at du ønsker å bruke bod/kjeller/uinnredet rom til varig opphold, ønsker å etablere en ny sekundærleilighet e.l Veggene består av elementer som er bygd opp av 148mm bindingsverk med asfaltplate, vindsperre, lekter og utvendig låvepanel av samme type som på våre hytter. Vinduer og dører er ferdig montert. Siden disse byggene er under 70 kvadratmeter krever standarden i TEK17 ikke en 48mm påforing av veggene, slik hyttene har Dette betyr de nye byggereglene for deg. Nye byggeregler vil gjøre det enklere for folk flest å føre opp mindre bygg på egen eiendom. Sjekk hva du står fritt til å gå i gang med nå - og. Exvent er et finsk selskap med lidenskap for inneklima. Vi har utviklet, produsert og markedsført energieffektive løsninger for bedre inneklima siden 1983 Innvendig bod: Leiligheter med ett eller flere soverom skal ha innvendig bod på minimum 3,0 m² bruksareal (BRA) gulvareal. For ettroms leiligheter er det kun krav om innvendig bod på minimum 1,5 m² BRA gulvareal. Innvendig bod skal være tilgjengelig fra egen boenhet. Dybden på boden skal ikke være mindre en 0,8 m

Folkehytte > Hytter > S2-M4 Sunnmøre med bod og loft

Unntak fra tekniske krav (TEK17) - eksisterende bygg

Krav om innvendig bod fjernes. Etter TEK17 skal boenheten ha tilstrekkelig og egnet plass for oppbevaring av klær og mat. Kravet til sportsbod reduseres til 2,5 m2for boenheter inntil 50 m2. For større boenheter videreføres kravet om sportsbod på minimum 5 m2. 2 Fra 1. juli fornyes og forenkles den byggtekniske forskriften TEK17. Norges Eiendomsmeglerforbund avga høringsssvar på TEK17 hvor vi valgte å «fremheve viktigheten av at effektivisering og kostnadsreduksjon ikke går på bekostning av de krav tiden stiller til tilfredsstillende kvalitet og bomiljø.». I de nye TEK 17 er kravet «myket opp» og det heter her kun at boenheter skal ha. Mange er ikke klar over det, men omgjøring av kjellerrom eller bod til bolig er bruksendring, og bruksendring er søknadspliktig. Huseieren må derfor søke kommunen og få godkjenning før kjelleren tas i bruk som bolig. Søknadsplikten gjelder uavhengig av om rommene er til eget bruk eller til utleie Bod-og oppbevaringsplass TEK17 25.10.2017 14 -Boenheten skal ha tilstrekkelig og egnet plass for oppbevaring av klær og mat. -Boenheten skal ha oppbevaringsplass eller bod på minimum 5 m2for oppbevaring av sportsutstyr, barnevogner og lignende. -For boenheter som er under 50 m2e

Folkehytte > Hytter > FH2-M4 Tradisjon Panorama

Med bod. Med loft. Carport. BYA. Bruksareal. Pris* * Listede priser er byggesettpris. Prisene er basert på gjeldende Byggteknisk Forskrift (TEK17 01.07.2017) og HIBA® GARASJE LEVERANSEBESKRIVELSE 1-2020 TEK17. Priser inkluderer ikke evt. søknad om tillatelse til tiltak. Det skal være minimum en fem kvadratmeter utvendig sportsbod og tre kvadratmeter innvendig bod i boenheten. I små leiligheter kan inneboden erstattes med skap. Radonmåling må fra 2014 være. hei. jeg var i forhåndskonferanse forrige uke med kommunen, da jeg skal bygge garasje med bod på totalt 59kvm, og de bekrefta det du nevner i pkt 1. Når det gjelder punkt 2 har du helt rett. Det er den samla brannmotstanden som teller. pkt 3 vet jeg ikke å svare deg på

366.101 Bod og oppbevaringsplass i boliger - Byggforskserie

Reduserte byggekostnader? TEK17 er her - Lovdat

TEK17: De viktigste endringene - 24onoff Blog

Garasje, bod, og lignende Denne veilederen omhandler frittliggende bygg som ikke skal brukes til beboelse. Les mer under om innhold i søknad og bruk tabellen på siste side for å se om du må søke, om du kan du søke selv, eller om du må ansette et firma til å søke for deg. Innhold i søknad 1. Søknadsblankett nr. 5153 Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17) trekker opp grensen for det minimum av egenskaper som stilles til byggverk som oppføres i Norge. Den 1. juli 2017 trådte den nye TEK17 i kraft, og på samme tidspunkt ble TEK10 opphevet. I den nye TEK17 er det gjort viktige endringer i forskriftsteksten, som har til formål å gjøre det enklere og rimeligere å bygge bolig Ønsker i den forbindelse å flytte vaskemaskinen vekk fra badet og til en bod som jeg disponerer i trappeoppgangen til leiligheten. Har lest meg opp på de tekniske forskriftene (blant annet TEK17), og min forståelse er at det kun er krav til sluk dersom rommet defineres som våtrom Hovedplanet består av et vindfang med garderobeløsning, innvendig bod, bad/vaskerom, gang, to soverom og en åpen stue- og kjøkkenløsning. Olavsgaard Tek17 Fasade 1 3 / 6. Olavsgaard Tek17 Fasade 2 4 / 6. Olavsgaard Tek17 Fasade 3. HeiDa vi kjøpte vår lille leilighet, ble vi opplyst i taksten om at soverommet ikke tilfredsstiller dagens krav til soverom angående volum (15 m^3).Dette har irritert meg litt, side

Endringer i TEK17 - Hovedhus A

godt Å vite om tek17 forenkling, tydeliggjØring og en bedre struktur i byggeforskriftene er resultatet i tek17. de nye forskriftene trÅdte i kraft 1. juli i fjor, men det er valgfritt Å Her er de viktigste punktene i den nye byggeforskrifte Besøksadresse: Sunwind Gylling AS Rudsletta 71-75 1351 Rud. Postadresse: Sunwind Gylling AS Postboks 64 1309 Rud. Lager: Skogliveien 4 Bygg F Sundland 3047 Dramme

Herskapelig hus med utleie - se på Hoelsgaard | BoligPartnerForslag til endringer i TEK17 kan gjøre nye boliger billigere
 • Fleischerei lingen.
 • Gastrosenteret midt.
 • Jonny lee miller wife.
 • Kyle gass 2 broke.
 • Kansas city weather.
 • Dobbel defekt dysleksi.
 • Sameblod fakta.
 • Wwoof new zealand.
 • Hovdmyra.
 • Grunnstønad 2018.
 • Get boks.
 • Brian littrell baylee thomas wylee littrell.
 • Studienabbruch kurz vor abschluss.
 • Vikingane nrk.
 • Fotoknudsen leveringstid.
 • Sveiseapparat pinne.
 • Paradise hotel 2015.
 • Precious gemstone list.
 • Trene med wattmåler.
 • Hva gjør nato.
 • Zentel pris.
 • 100 5 verkehr.
 • Mensmurringer uten mens ikke gravid.
 • Husleiekontrakt huseiernes landsforbund.
 • Roulette wheel.
 • Pnp veranstaltungskalender.
 • Villmarksliv forsikring.
 • Hafenfest olfen 2018.
 • Kart kjørerute.
 • The divine comedy parts.
 • Viktor frankl psykologi og eksistens.
 • Taliban fn.
 • Kreta platanias.
 • Tusser wikipedia.
 • Gutten i den stripete pyjamasen og saras nøkkel særemne.
 • Wohnung mieten dillingen saar 4 zimmer.
 • Socker vad händer i kroppen.
 • Jobbsøknad eksempel kiwi.
 • Når slutter valpen å tisse inne.
 • Fisch pediküre.
 • Sånt är livet latin.