Home

Kunstgressbaner i norge

Til tross for at Stortinget i februar 2018 vedtok å innføre et nytt regelverk for kunstgressbaner med gummigranulater i Norge, ble ikke tiltaket sendt ut til høring før juni i år Norge. Den første fotballbanen i Norge som fikk kunstgressdekke var Harstad stadion, offisielt åpnet 15. oktober 1977.. Forurensningskilde. Kunstgressbaner er den nest største kilden til spredning av mikroplast til naturen. I juli 2019 rapporterte norske medier at EU av miljøhensyn ville forby kunstgress fra 2022. Like etter opplyste de samme mediene at EU hadde gått ut og erklært at. I Norge, og særlig for breddefotballen, er kunstgress i ferd med å bli det normale underlaget å spille fotball på, og som de fleste fotballspillere ønsker å ha som underlag. Det må forventes fortsatt stor aktivitet på utbygging av nye kunstgressbaner, og i tillegg vil omfanget av rehabilitering av eldre baner øke i årene framover

EU vil forby kunstgress med granulat innen 2022

kunstgressbaner i Norge i årene framover. Veilederen gir en innføring i bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner. Den er basert på erfaringer fra de siste baner som er bygget i Norge, og med utgangspunkt i det produkt-spekteret som er på markedet. Denne veilederen er en revidert utgave av kunst-gressboka som ble utgitt i 2003 På grunn av det norske klimaet med mye nedbør og kort sommer, har naturgressbaner begrenset brukstid i Norge. Fotball har blitt en populær helårsidrett, og derfor har behovet for gode kunstgressbaner og haller med kunstgressdekke økt Kunstgressbaner som bruker gummigranulater er vår nest største kilde til utslipp av mikroplast, og Stortinget ba tidligere i år regjeringen om å utarbeide et regelverk for oppsamling av gummigranulater fra kunstgressbaner. Det er om lag 1.700 kunstgressbaner i Norge, og mange av dem bruker gummigranulat som fyllmateriale Fra den første fotballbanen som fikk kunstgress i 1977, Harstad stadion, har utviklingen sakte men sikkert fått oss dit vi er i dag, der flertallet av norske toppfotballbaner er kunstgressbaner. Og med klimaet vi har i Norge er det ikke spesielt rart at såpass mange klubber har satset på kunstgress, spesielt nord i landet

Vil erstatte kunstgress-gummi med sand

Drift og vedlikehold av kunstressbaner. Granulat i og utenfor kunstgressbanen. NFF håper denne informasjonen vil være til hjelp for eiere og ­brukere av kunstgressbaner over hele landet På kunstgressbaner over hele Norge ligger det tonnevis med gummikuler, som stammer fra gamle bildekk. Hvert år forsvinner store mengder av disse rett ut i naturen I Norge bruker vi ofte gummigranulat produsert av kasserte bildekk til kunstgressbaner og dekker på lekeplasser og gangveier. Det hjelper kunstgresset å bli stående og gir et mykere underlag som forebygger skader hos spillerne Antallet kunstgressbaner har økt kraftig i Norge de siste 15 årene, og per i dag finnes det rundt 1750 kunstgressbaner i Norge. På disse spres det hvert år flere tonn granulat i form av små gummibiter. Granulatet gir demping mot underlaget i tillegg til at det gir bedre ballkontroll og ballfølelse ScanTurf AS er importør og leverandør av kunstgress til hage og uteområder. Vi leverer produkter av høyeste kvalitet i samarbeid med verdens ledende produsenter, og hele vårt sortiment produseres i Europa

Men skal vi tro en ny rapport som Mepex Consult har utført på vegne av Miljødirektoratet kan gummi fra kunstgressbaner i Norge stå for cirka 1500 tonn mikroplast per år En ny rapport, utarbeidet av Interreg-prosjektet Ren Kustlinje, viser at det er store forskjeller på hvordan kunstgressbaner driftes i Norge. Selv om det finnes anbefalte retningslinjer på drift av baner fra NFF og Kulturdepartementet, viser den nye rapporten at det er få som følger disse retningslinjene Det finnes i dag 1070 kunstgressbaner i 11-erformat i Norge, ifølge NFFs tall. Totalt er det rundt 1500 kunstgressbaner, i tillegg til over to tusen ballbinger der flere også har kunstgress med. Det er i dag ca 2000 kunstgressbaner i Norge og anslagsvis 80 % av disse har gummigranulat produsert av gjenvunnede bildekk som såkalt infill i kunstgresset. I dette faktaarket gir vi svar på hvilken betydning kunstgressbanene har for fotballen, på hvilken funksjon gummigranulatet har, hvilke alternativer som finnes og hvilken helserisiko som er forbundet med gummigranulat

EU utvikler for tiden en ny regulering av mikroplast, i en rekke produkter, som blant annet omfatter gummigranulat. Reguleringen kan føre til at gummigranulat ved kunstgressbaner blir forbudt i framtiden. Hvis bruk av gummigranulat ved kunstgressbaner blir regulert i EU, forutsetter vi at regelverket også vil gjelde i Norge Kunstgress fotball Med egen produksjon og over 1 000 000 m2 med installert kunstgress årlig, er Unisport markedsledende i Norden på kunstgress, og vi satser stort på produktutvikling og innovasjon, for å skape attraktive og inspirerende kunstgressflater for alle Kunstgressdebatt: - Ikke skyv regningen over på frivilligheten. 08.03.2020 Yngve Haavik NFF og Oslos idrettsbyråd er enige om at klubbene og frivilligheten ikke kan ta regningen for mer miljøvennlige kunstgressbaner Det finnes mer enn 1800 kunstgressbaner i Norge, de fleste av dem har gummigranulat som fyllmateriale. Levetiden på en kunstgressbane er cirka 10 år. Kunstgressbaner den nest største kilden til utslipp av mikroplast til naturen. På førsteplass ligger slitasje fra bildekk og veier Det finnes 1700 fotballbaner med kunstgress i Norge. og sammenfatter innsikt fra ulike interessenter knyttet til det å løse miljøvennlige kunstgressbaner. Det skal avdekkes ulike barrierer og utfordringer, og gi oss ideer til muligheter for å bearbeide dem. Les mer

sy262044

Kunstgress - Wikipedi

KUNSTGRESS: - Vi må sammenligne det vi kan sammenligne, sier idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap), som foreløpig ikke sitter på en oversikt over hva kunstgressbaner i Norge koster - Av 1850 kunstgressbaner i Norge brukes bare 150 til toppfotball. Kvalitetskravet dras ut av skala i forhold til bruksområdet. Jeg mener at i alle fall breddebaner som i hovedsak brukes av barn bør trekkes ut av FIFA-kravene. Bare en slik endring ville halvere forbruket av gummigranulat

I en pressemelding fra 30. juni redegjør klima- og miljøminister Ola Elvestuen om hvordan de skal hindre spredning av mikroplast fra norske kunstgressbaner. - Gummigranulat fra kunstgressbaner er en av de største kildene til spredning av mikroplast i Norge. Nå vil vi stille krav for å hindre at gummigranulat spres til naturen, sier. Det lekker tonnevis av mikroplast fra norske kunstgressbaner og ut i naturen, og i fjor ble det varslet om at problemet skulle tas tak i fra høyere hold:. Har sjekket norsk drikkevann for mikroplast - se hva de fant ut. Miljødirekotaret la frem et forslag til en forskrift, og målet var å innføre denne fra 1. januar i år, men fortsatt er ingen forskrift klar for å begrense problemet Gummikulene som sørger for demping på kunstgressbaner, er en av Norges største kilder til plastforurensning. Det jobbes med alternativer, men foreløpig er ingen funnet gode nok. I mellomtiden forsvinner tonnevis av oppmalte bildekk ut i naturen. Det finnes over 1600 fotballbaner med kunstgress i Norge i dag I Norge dannes det rundt 8.000 tonn mikroplast hvert år. De største kildene til slik forurensing er bildekk, vedlikehold av båter, tap fra plastproduksjon, kunstgressbaner, plastavfall kastet i naturen, maling og tekstiler laget av plast På landsbasis er det 1800 kunstgressbaner. Med kostnadsoverslaget fra Oslo, vil det koste anslagsvis 3,6 milliarder kroner å få granulatfrie baner over hele Norge, ifølge TV 2s beregninger

Alle kunstgressbaner i Norge burde ha en 10 meter bred stripe med asfalt på en av sidene, mener Tor Mjøen, som har mangeårig erfaring med vedlikehold og brøyting av kunstgressbaner. Med det sterke fokuset på mikroplast som havner ute i naturen, er det ønskelig med tiltak som hindrer at gummigranulat fra kunstgressbaner kommer på avveie TV 2 har i løpet av den siste uken synliggjort problematikken rundt avhending av kunstgressbaner i Norge: Når du ser mikroplast, gummigranulat og kunstgress ligge langs vassdrag, så er det alvorlig. Det er kjemiske stoffer som er farlige for organismer i vann DRENERING AV KUNSTGRESSBANER En velfungerende drenering hindrer at vannet ikke samler seg på banen. Det er flere måter å drenere kunstgressbaner, hvilket alternativ som er best varierer fra sted til sted. 1830 Askim, Norge. Telefon: +47 32 23 23 3 Hvis bruk av gummigranulat ved kunstgressbaner blir regulert i EU, forutsetter vi at regelverket også vil gjelde i Norge. Vi forventer at EU-regelverket, med mulige overgangsbestemmelser, tidligst blir vedtatt i EU i 2022 Gamle kunstgressbaner dumpes ulovlig i norsk natur, som er svært miljøskadelig. Selskaper som opererer i Norge tjener millioner på å lure norske kommuner. Det ligger kunstgressavfall ulovlig nedgravd på deponier i hele Norge. Her er de viktigste metodene og strategiene TV 2 brukte i løpet av de rundt 10 månedene graveprosjektet varte

Hvert år havner 1500 tonn gummigranulat fra kunstgressbaner i naturen. Nå krever Miljødirektoratet at nærmere 2000 kunstgressbaner skal sikres for å hindre at gummigranulat kommer på avveie. Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Dette vil også gjelde i Norge Å fjerne og legge nye kunstgressbaner er nå big business. Samtidig har det å kvitte seg med gammelt kunstgress er blitt et stort miljøproblem. Bare i Norge skiftes det årlig ut rundt 80 baner I Norge er det over 1700 kunstgressbaner, 34 av dem er i Sandnes og Stavanger. Stortinget ba i februar Regjeringen om å utarbeide et regelverk for oppsamling av gummigranulat fra kunstgressbaner.

TF - Sport AS har i løpet av sine 5 år blitt en viktig leverandør av utstyr til fotballbaner i Norge.. Quick Lift Fotballmål, Linjemaling, granulatrenser og annet vedlikeholdsutsyr til kunstgressbaner. Linjering av gressbaner er nå mye enklere med nye linjeringsmaskiner I Norge er bildekk, maling, kunstgressbaner, plastpellettsproduksjon og tekstiler blant de største kildene til mikroplastforurensing. Omtrent halvparten av mikroplasten som dannes her til lands, havner i havet, og strandryddere finner plastpelletts langs nesten hele kysten vår Norge har rundt 1.700 kunstgressbaner, og hvert år fjernes rundt 80 av dem. TV 2 viser i en reportasje hvordan flere slike baner ender opp i naturen eller graves ned i strid med regelverket. - Kunstgressbaner med sand er et problem for alle over 50 kilo - Vi bor i Norge og det må vi ta innover oss. Når det fryser på er ikke SPR-banene våre spillbare heller

Den nyopprykkede 1. divisjonsklubben Stjørdals-Blink blir det første toppfotballaget i Norge som tar i bruk et nytt miljøvennlig kunstgress, uten gummigranulat, når de tar imot Ranheim til seriestart fredag. EU utvikler for tiden en ny regulering av mikroplast, som i fremtiden kan resultere i at gummigranulat ved kunstgressbaner blir forbudt Fra den første banen frem til i dag Den første kunstgressbanen i Norge, som var den fjerde i Skandinavia, var Harstad stadion. Harstad stadion ble offisielt åpnet i 1977. Hopper vi førti år frem i tid, anno 1. januar 2017, er det er det 1603 kunstgressbaner, 2297 ballbinger og 416 løkker/5-er baner i Norge. Dette er lekeplassen, utviklingsarenaen og arbeidsplassen til 633 396 aktive. Bruken av gummigranulat har eksplodert i takt med den voldsomme økningen i antall kunstgressbaner i Norge - fra 100 til over 1000 baner de siste 15 årene. Hver bane inneholder 100 tonn gummigranulat, som må etterfylles med 10 nye tonn per år

 1. Miljøutfordringene med kunstgressbaner kjenner nok de fleste til, men det finnes også gode løsninger. Norges Fotballforbund har samlet inn gode eksempler fra hele Norge, som de presenterer i rapporten Kunstgressbaner i et miljøperspektiv - Rapporter fra kunstgressanlegg som har fulgt Miljødirektoratets oppfordring om å iverksette forebyggende miljøtiltak
 2. Kunstgressbaner i Norge er en stor kilde til utslipp av mikroplast. Norges Fotballforbund ønsker å erstatte mikroplasten med trefiber. Av: Gina Aakre. access_time Publisert 24.01.2018 En rapport viser at gummigranulat fra kunstgressbaner kan være den nest største kilden til mikroplast på land
 3. Årlig forsvinner nemlig 1500 tonn gummikuler fra norske kunstgressbaner, og ifølge Miljødirektoratet er granulat fra fotballbaner den nest største kilden til mikroplast i norsk natur. I dag finnes det i overkant av 1500 kunstgressbaner i Norge, og Hordaland er det fylket i landet med flest baner

Kunstgress - dette er anbefalingene Felleskjøpet Agr

De aller, aller fleste kunstgressbaner i Norge i dag er ikke miljøvennlige nok. Spesielt er gummigranulatet som brukes som fyll i banene ikke heldig da det kan øke omfanget av mikroplast i vann og naturen. Gummigranulatet er oppmalte gamle gummidekk som også inneholder farlige miljøgifter Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Grensesvingen 7, 0661 Oslo Facebook; Twitter; Instagram; LinkedIn; YouTube; Flickr; Personvern. Personvern/privacy Personvern/privacy. I Norge har miljødirektoratet kommet med forslag til tiltak som vil kunne redusere utslipp fra kunstgressbaner med opptil 98 prosent. I tillegg blir det forsøkt andre innfyll i kunstgressbaner rundt om i Norge. I fjor innførte byrådet i Oslo et forbud mot å bruke gummigranulat på nye kunstgressbaner og restaureringen av gamle I dag er det etablert ca. 1750 kunstgressbaner i Norge som benytter gummibasert granulat. Hver av disse fotballbanene inneholder opp til 100 tonn med gummikuler. 15 000 tonn granulat forsvinner totalt hvert år fra alle norske kunstgressbaner, og mye av dette finner veien ut til de tusen norske hjem, ut til skogen og ned i vannet

Det er nasjonale regler på trappene når det gjelder administrasjon av kunstgressbaner i Norge. Man forsøker å finne alternativer til granulat,men inntil alternativer som ikke er skadelig for miljøet er på plass,burde man stoppe utbyggingen av kunstgressbaner i Norge Ragn-Sells produserer og leverer gummigranulat som blant annet brukes til kunstgressbaner, på ridebaner og i stille asfalt. Fra dekk til gummigranulat Hvert år samler Ragn-Sells inn over 140 000 tonn kasserte dekk i Norge og Sverige

Slik vil de stoppe gummiutslipp fra norske kunstgressbaner

Bjørn & Øyvind Tveter har bygd 26 kunstgressbaner. I Skien blir det Leca Lettklinker under kunstgresset. Det er tilsammen bygget omtrent 1.000 kunstgressbaner i Norge. 150 av dem er bygget med Leca. Har DU et tilsvarende prosjekt som du trenger assistanse eller rådgivning til, så kontakt en av våre eksperter Norge har i dag totalt 1.729 kunstgressbaner fordelt på 11-er, 9-er, 7-er og haller. Anslagsvis 80 prosent av kunstgressbanene i Norge har i dag gummigranulat (SBR) produsert av oppmalte bildekk Gummigranulat på norske kunstgressbaner har utviklet seg til å bli et stort miljøproblem. Norva24, med sin ekspertise og maskinelt utstyr er klar til å hjelpe til med håndteringen av utfordringen både på kort sikt, men også gjennom årlige vedlikeholdsavtaler, sier markedsansvarlig Øystein Ulsnæs

Video: Man spiller på kunstgress i Eliteserien 202

Kunstgress - Norges Fotballforbun

 1. Antallet kunstgressbaner har økt kraftig i Norge de siste 15 årene, og det finnes per i dag om lag 1750 kunstgressbaner i Norge. De oppmalte bildekkene og andre typer granulat fra nyprodusert industrigummi som brukes på kunstgressbaner er nå ansett som en av de største landbaserte kildene til mikroplast
 2. Kunstgressbaner ansees å være den nest største kilden til mikroplast i Norge. Mikroplast er nå funnet i drikkevann, salt, dyr, og nå nylig også i mennesker. Det er urovekkende og en miljøkatastrofe som mangler sidestykke. Ikke bare vet vi at plast ikke brytes helt ned og hoper seg opp i hele næringskjeden som mikroplast
 3. Norge har rundt 1.700 kunstgressbaner, og hvert år fjernes rundt 80 av dem. TV 2 viser i en reportasje hvordan flere slike baner ender opp i naturen eller graves ned i strid med regelverket. - Når du ser mikroplast, gummigranulat og kunstgress ligge langs vassdrag, så er det alvorlig. Det er kjemiske stoffer som er farlige for organismer i.
 4. Alle kunstgressbaner må innen 1. januar 2019 ha utstyr for å fange opp gummigranulat. Stortinget fattet vedtak om dette 15. februar, melder NRK. Basal presenterer løsningen. I dag går gummikuler fra kunstgressbaner rett i avløpet. Det finnes i dag i cirka 1500 kunstgressbaner i Norge, og flesteparten av dem bruker gummigranulat. (NTB)
 5. I dag går gummikuler fra kunstgressbaner rett i avløpet. Et tiltak som foreslås, er siler i kummene rundt banen. Det finnes i dag i cirka 1.500 kunstgressbaner i Norge, og flesteparten av dem.

Miljødirektoratet ønsker strengere krav til kunstgressbaner. De rundt 1.600 kunstgressbanene i Norge er en stor kilde til mikroplastutslipp. Nå ønsker Miljødirektoratet strengere drift av banene gjenvinner kunstgressbaner. De tar alle komponenter fra hverandre og sorterer det til 99% gjenvinningsgrad. De har kapasitet til å resirkulere 200 baner i året, men får bare inn 140. I år har de fått inn 40 baner til resirkulering fra Norge. - Som eneste aktør tror jeg både in-dustrien og politikerne er redd for at je På kunstgressbaner i Norge benytter man gummigranulat, små gummibiter, til å fylle ut og optimalisere den kunstige gressmatten. Granulatene fungerer bra til dette formålet, men ulempen er at de lett kan komme på avveie som mikroplast Etter mye fokus på utfordringer knyttet til granulat i kunstgressbaner i Norge vedtok Haugesund bystyre den 13. mars at det legges ned forbud mot bruk av gummigranulat på våre kommunale kunstgressbaner Unisport Scandinavia AS ble gjort oppmerksom på en matrise som ble sendt ut i går, tirsdag 18. august, hvor det fremkommer udokumenterte og feilaktige påstander fra Kunstgress 2021

Tonnevis med gummi fra fotballbaner går rett i naturen

Granulat i kunstgressbaner. Bruk av gummigranulat fra kasserte dekk i kunstgressbaner er et av de største anvendelsesområder som materialgjenvinning. Pr. kunstgressbane går det med ca. 100 tonn gummigranulat. I Norge bygges det for tiden ca. 100 kunstgressbaner, som gir bruk av ca. 10.000 tonn gummigranulat I Norge har vi rundt 2000 kunstgressbaner, og i Tyskland har de 5000 kunstgressbaner. Dette er baner som krever vedlikehold i form av påfylling av gummigranulat med jevne mellomrom og vedlikehold i form av utskifting. Gummigranulat har en tendens til å forsvinne fra banene og ofte ender det opp som mikroplast i naturen

EU og gummigranulat – FAGUS

Forskere har anslått at så mye som 3000 tonn gummigranulat forsvinner fra norske kunstgressbaner hvert år. Av dette er ca. 1500 tonn gummi og plast. Det finnes flere typer gummigranulat på kunstgressbaner og noen er mer miljøvennlige enn andre, men ofte er de laget av gamle, oppmalte bildekk. Disse kan inneholde miljøgifter I Norge er det ved årsskiftet 2003-2004 ca. 200 etablerte kunstgressbaner, og det kommer stadig nye. Anleggseiere er alt fra store kommuner til mindre klubber og driften av banene gjennomføres enten av profesjonelle eller på dugnad. Store kommuner har gjerne gode rutiner for sin drift, mens andre steder er slikt mer tilfeldig Noen kunstgressbaner i Norge har allerede gjort dette grepet, blant en slik bane på Lierskogen i Lier, som var først i nye Viken fylke. Oslo er den største eieren og drifteren av kunstgressbaner i Norge med 91 baner, melder TV2. Tiltaket gjelder både nye baner og baner som skal renoveres Fra totalt 1750 kunstgressbaner i hele Norge forsvinner 3000 tonn gummigranulat i året. Planer. FUVO, Raumnes & Årnes og Hvam IL er klubber med store kunstgressflater, som er viktig for klubbene. Raumnes har selv sett store mengder gummigranulater rundt kunstgressbaner på de. Jo Inge Buskenes savner et system på Årnes stadion

Norske lekeplasser og kunstgressbaner er en kilde til

- Gummigranulat fra kunstgressbaner er en av de største kildene til spredning av mikroplast i Norge. Nå vil vi stille krav for å hindre at gummigranulat spres til naturen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Fra Klima- og miljødepartmentet er det nå utarbeidet et nytt forskriftsforslag for å hindre mest mulig av mikroplastutslippene. Forslaget er [ Med andre ord er ikke kunstgressbaner designet godt nok for gjenvinning. Dette må endres! Kostnaden Avfallsbesitter er ansvarlig for at avfallet skal håndteres på en god måte. I dette tilfellet er det de utallige klubbene omkring i Norge som dessverre ofte har begrensede ressurser og sliter med å håndtere kunstgressbanene som de burde

tb0a5826

Vil erstatte kunstgress-gummi med san

I Norge er det ganske sannsynlig at du både trener og spiller fotball på kunstgressbaner. Hvis dette er tilfellet burde du velge fotballsko med AG-knotter. AG står for artificial grass (kunstgress) og er derfor det optimale valget til dette underlaget Polens første RDF-eksport gikk til Norge 20. oktober, 2020; Geminor er et ledende internasjonalt gjenvinningsselskap som leverer tjenester innen avfallsbehandling, logistikk, materialgjenvinning og avfall til energiproduksjon. Vårt mål er å tilby de beste og mest innovative avfallsløsningene i markedet

Fotballbaner. Leter du etter en fotballbane eller fotballarena i Oslo eller Akershus? På denne siden finner du oversikt over fotballbaner på Aktiv I Oslo med informasjon om hvordan du finner frem til de forskjellige banene - Det finnes i dag over 1700 kunstgressbaner i Norge som hver inneholder fra 50 til over 100 tonn granulat, avhengig av størrelse, sier Korbøl. Vet ikke hvor mye som ender opp i naturen Banene etterfylles med opptil 10 tonn granulat per år, grunnet svinn fra snørydding, avrenning og fordi partiklene fester seg til sko og klær og blir med utøverne hjem Siden februar har TV2 jobbet med å finne bedre ut hva som faktisk skjer når det gamle kunstgresset er modent for utskifting. Som en av flere leverandører av kunstgress i Norge er ProTurf AS godt kjent med de ulike problemstillingene TV2 belyser og vi ser positivt på at dette gjøres

Kunstgress ScanTurf Norge Kristiansan

1750 kunstgressbaner i Norge Tre hovedtyper av granulat: SBR, EPDM, TPE En ny fullskala bane fylles med ca. 100 t granulat De mindre banene fylles med inntil 50 t granulat Granulatet spres i det ytre miljøet, spesielt baner med vinterdrift . Spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner Norge har i dag totalt 1.729 kunstgressbaner fordelt på 11-er, 9-er, 7-er og haller. Anslagsvis 80 % av kunstgressbanene i Norge har i dag gummigranulat (SBR) produsert av oppmalte bildekk. Granulat fra bildekk har de beste spilleegenskaper, er langt billigere enn andre alternativer og sikrer gjenbruk av kassert materiale Fotball-Norge forvalter 1600 kunstgressbaner. Her er status! Anja Celine Winger, Dr. scient. og Spesialrådgiver i Vann-, vilt- og fiskeforvaltning, Akershus fylkeskommune; Ren kyst, forsøpling og mikroplast fra kunstgressbaner. Moderator: Inger-Mette Stenseth, www.360hub.global. En fotball kan gjør verden litt bedre. Hvordan vinne kampen.

tb6a7836

Vi i Sport Vest AS, holder til i Volda i Møre & Romsdal fylke. Hovedgeskjeften vår er salg av ballbinger, miniballbinger, kunstgressbaner, benker og utendørs treningsapparater i hele Norge. Med lang erfaring fra sportsbransjen, valgte vi å etablere firmaet Sport Vest AS, som ett selvstendig firma fra høsten 2010 ASI har over 25 års erfaring med håndtering av kunstgressbaner i en rekke land i Europa. Oppgradert vannbehandlingssystem. Det vil i hovedsak være baner fra Sør-Norge som skal behandles inne på området på Dal Skog. ØRAS har et oppgradert system for å fange opp og behandle vann fra alle områder der det håndteres avfall I Norge dannes det rundt 8.000 tonn mikroplast hvert år. De største kildene til slik forurensing er bildekk, vedlikehold av båter, tap fra plastproduksjon, kunstgressbaner, plastavfall kastet i naturen, maling og tekstiler laget av plast. (©NTB Vedlikehold av kunstgressbaner Forleng levetiden, reduser kostnader og sikre økt idrettsglede Svaret på spørsmålet «hvorfor vedlikehold?» er enkelt; vedlikehold er med på å øke levetiden til ditt anlegg, det reduserer drifts- og livstidskostnader, og viktigst av alt: det øker idrettsgleden for utøvern

Tror kunstgressbaner står for 1500 tonn mikroplast per år

Den brukte matten kan bli nye produkter (i dag) og ny kunstgressmatte (i fremtiden). Her etterlyser vi flere aktører i gjenvinningsbransjen og andre som vil innovere. Det er 1750 kunstgressbaner i Norge hvor matten byttes hvert tiende år - det betyr muligheter for næringslivet Produksjon og Industri » Kunstgressbaner » 1 unike treff To Salg & Service AS. Blakstadheia Industriområde, 4820 Froland. 37 03 77 0 Liste over kunstgressbaner i Aust-Agder er en liste over kunstgressbaner i Aust-Agder. I 2003 var det kun fire kunstgressbaner i Aust-Agder, i 2006 var det ti, og pr. 2010 var det 22, og fem nye planlagt

Kunstgress til fotballbaner | UnisportZuccarello vil spille på landslaget igjen! | Kjendislekkasjen

Store forskjeller på kunstgressbaner i Norge - Interreg

Norge har rundt 1700 kunstgressbaner, og hvert år fjernes rundt 80 av dem. TV 2 viser i en reportasje hvordan flere slike baner ender opp i naturen eller graves ned i strid med regelverket. - Når du ser mikroplast, gummigranulat og kunstgress ligge langs vassdrag, så er det alvorlig Antallet kunstgressbaner har økt kraftig i Norge de siste 15 årene og per i dag finnes det rundt 1750 kunstgressbaner i Norge. På disse spres det hvert år flere tonn granulat i form av små gummibiter. Granulatet bidrar til demping mot underlaget i tillegg til at det gir økt ballkontroll og ballfølelse Det finnes rundt 1600 kunstgressbaner i Norge i dag. Ved de fleste brukes det gummigranulat fra oppmalte bildekk. Det gir bedre grep og demping og reduserer risikoen for at folk skader seg. Men gummigranulat er også et miljøproblem. En rapport fra 2016 viste at kunstgressbaner kan være den nest største landbaserte kilden til mikroplast De siste tiårene er det lagt mange kunstgressbaner rundt omkring i Norge. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY EU vil gjøre kunstgress forbudt: - Det ville vært en katastrofe. Kunstgress med granulat kan bli forbudt fra 2022. Forbudet vil omfatte de aller fleste baner i Norge Forurensningskilde. Kunstgressbaner er den nest største kilden til spredning av mikroplast til naturen. I juli 2019 rapporterte norske medier at EU av miljøhensyn ville forby kunstgress fra 2022. Like etter opplyste de samme mediene at EU hadde gått ut og erklært at unionen ikke hadde vedtatt noe slikt forbud

Gummikuler på kunstgressbaner: - Slår alarm om

Beregninger kan tyde på at gummi fra kunstgressbaner i Norge kan stå for cirka 1500 tonn mikroplast på avveie i naturen per år. Selv om Miljødirektoratet kom anbefalinger om strener krav til drift av kunstgressbaner i januar i år, mener SV at dette ikke vil være nok. Partiet mener regjeringen må handle både raskt - og langsiktig KUNSTGRESSBANER: Vi støtter kampen mot mikroplasten. Gummigranulat er utfordrende fordi det antas å være den nest største kilden til mikroplastforurensning i Norge. Sammen med idrettslagene ønsker vi i Sparebankstiftelsen Hallingdal å ta opp kampen mot granulatenes flukt fra fotballbanene Hvert år oppstår ca 10 000 tonn mikroplast i Norge. Her finner du kildene til mikroplast, og du finner også noen av de tiltakene som kan settes inn for å redusere utslippene til havet ifyllet som er mest brukt i kunstgressbaner i Norge i dag og er produsert av oppmalte bildekk. TPE er et termoplastisk materiale som produseres kun for bruk til kunstgressbaner, og regnes for å være det ifyllet som inneholder minst miljøfarlige stoffer. EPDM er laget av oppmalt industrigummi NORGE: Miljødirektoratet har hatt en ny forskrift på høring med flere krav til idrettsbaner for å få ned utslippene av gummigranulat fra kunstgressbaner. Nå er den endelige anbefalingen til ny forskrift klar og sendes til Klima- og miljødepartementet. Kunstgressbaner er den nest største kilden til utslipp av mikroplast til naturen, etter slitasje fra bildekk og veier

Sport Surface AS installerte sin første kunstgressbane i 2004. Siden den gang har vi solgt og installert over 300 kunstgressbaner i hele Norge. I tillegg til dette følgende type arbeid på allerede Alle kunstgressbaner må innen 1. januar 2019 ha utstyr for å fange opp gummigranulat. Dette fattet Stortinget vedtak om denne uka her. I dag går gummikuler fra kunstgressbaner rett i avløpet. Det finnes i dag i cirka 1500 kunstgressbaner i Norge, og flesteparten av dem bruker gummigranulat Det er anslått at kunstgressbaner er den nest største kilden til utslipp av mikroplast i naturen i Norge. Dette har vi i vannområdene lengst sør i Trøndelag forsøkt å finne ut mer av! Nå i 2019 har Rambøll undersøkt om det skjer en spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner til vassdrag i nærheten, og om rutiner ved banene påvirker dette En ny rapport fra Mepex Consult viser at gummigranulat fra kunstgressbaner kan være den nest største kilden til mikroplast på land. Funnene blir viktige når Miljødirektoratet skal foreslå hva som skal gjøres med miljøproblemet

 • Stier frau meldet sich nicht mehr.
 • Flyulykke svolvær.
 • Vinterlagring båt sotra.
 • Telttur med barn på fjellet.
 • Kakemonster muffins.
 • Kristiansand kart norge.
 • Kläder för korta kvinnor.
 • Vereniging voor alleenstaanden vlaams brabant.
 • Fevik dekk rabatt.
 • Intra uia.
 • Uni heidelberg international.
 • Babykurse salzgitter.
 • Snorkeskinne apotek.
 • Porcupine.
 • Fotball er ikke en kamp på liv og død.
 • Cubanita durlach brunch.
 • Maria elena velasco y su esposo.
 • Hjortelår sous vide.
 • Matavfallskurv.
 • Gjennomsiktige tenner behandling.
 • Colorista washout burgundy.
 • Brokadestoff til festdrakt.
 • Sv hage line dance.
 • Uni köln partneruniversitäten.
 • Meditasjon oslo drop in.
 • Ms jernøy.
 • Nygaard skole.
 • Kino münchen programm.
 • Platon dydsetikk.
 • Heuristikker.
 • Spansk omelett chorizo.
 • Lotusblume bad hersfeld öffnungszeiten.
 • Photo dose newsletter.
 • Emily blunt instagram.
 • Buntmaker skien.
 • Expressen horoskop skorpionen.
 • Englessons.
 • Landkarte kreis hildesheim.
 • Madshus kontakt.
 • Snl kvalitativ metode.
 • Venninne plakat.