Home

Parkslirekne sprøytemiddel

Parkslirekne, beskrivelse av parkslirekne. Med Roundup ugressmidler kan du lett som en lek fjerne ugresset varig og effektivt fra hage, plen, bed, terrasser, stier, m.m Parkslirekne kommer opprinnelig fra Øst-Asia. Arten ble innført som prydplante til Norge på midten av 1800-tallet, men har de senere år endret status og er nå en av våre mest brysomme hageflyktninger Kunnskapsblad fra FAGUS Rådgivning Nr. 09 / 2010 Årgang 7 BEKJEMPELSE AV PARKSLIREKNE Av Inger Sundheim Fløistad Parkslirekne, Fallopia japonica, er en storvokst flerårig staude som blir opptil 2 meter høy. Bladene er ca 10 cm lange, brede og med tverr basis Parkslirekne spreiar seg lett med kantklipping langs vegane, og kan ta totalt overhand på areal som ikkje er i bruk. Bilete frå Radøy. Lettast å bli kvitt med sprøyting. Starane 180 har god verknad på eit tidleg stadium når planten er i strekkingsvekst Parkslirekne danner kolonier som er vanskelig å få has på, og er i etableringsfasen mange steder. Å bekjempe parkslirekne er krevende og kostbart, og det er derfor ønskelig å bekjempe arten i en tidlig fase. Parkslirekne (Fallopia japonica) og de lignende artene kjempeslirekne (Fallopi

Parkslirekne er en flerårig urt i slireknefamilien. Planten er 1-2 meter høy med grove, opprette stengler. Bladene er store, 10 centimeter lange eller mer, lærharde med tverr bladgrunn og utdratt spiss. Blomstene er små og grønnhvite. Planten, som stammer fra Øst-Asia, er enkjønnet og setter sjelden modne frø i Europa. Den formerer seg i stedet med kraftige jordstengler, opptil 5. Parkslirekne er vanligst. Den har hjerteformede blader og rødlig stilk. Den har små klaser av hvite blomster. I Møre og Romsdal har man startet arbeidet med bekjempelse av parkslirekne med.

Parkslirekne - hvordan blir jeg kvitt det? Om tiltak mot skadeinsekter, plantesykdommer, ugras og andre uhumskheter. Skriv et svar. 16 innlegg • Side 1 av 2 • 1, 2. Parkslirekne - hvordan blir jeg kvitt det? Boubou » 16 Mai 2012, 10:12 Vår nettside bruker cookies for å håndtere brukerstatistikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter.finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter Parkslirekne ble svartelistet i 2012. Den er vurdert til å være en stor risiko for biologisk mangfold der den gror. Parkslirekne kan i løpet av få år danne store bestander og den er i stand til å etablere seg i mange naturtyper der det finnes truede og sårbare arter. Parkslirekne som har spredd seg innover i et skogområde og mot dyrka mark Vestby kommune ser seg derfor nødt til å bruke sprøytemiddel til å bekjempelsesmetode for denne planten. Parkslirekne Foto: Artsdatabanken: Parkslirekne. Parkslirekne står på den internasjonale lista over de 100 verste invaderende fremmede arter. Parkslirekne er en storvokst staude som blir opptil 2 m høy og danner tette bestander

Fremmede plantearter som parkslirekne, tromsøpalme, kjempespringfrø må vi fortsatt bruke sprøytemidler mot enkelte steder. De er viktige å bli kvitt fordi de bidrar til å utrydde de naturlige, lokale artene og er vanskelig å bekjempe på andre måter Vi holder på å bekjempe en parkslirekne-koloni som har fått vokse og spre seg i 30 år. I fjor gravde vi opp et 100m2 stort område med gravemaskin og soldet jorda, og fikk opp 700kg røtter. Vi lukte 2-3 ganger utover høsten, og nå, i april har det foreløpig ikke kommet opp noe

Parkslirekne, beskrivelse av parkslirekne - Roundup

Våre hjem & hageprodukter Produkter for planter, sykdommer eller skadedyr Søk etter en plante, en sykdom, et skadedyr for å finne et produkt Reset searc Sprøytemiddel (konsentrat) som kun kan kjøpes av autoriserte personer. De som frakter utstyret må ha godkjent sertifikat for å kjøre tilhenger (minimum klasse BE). For å sprøyte en forekomst av parkslirekne på for eksempel 100 m2, bruker man ca. 1 time Det kan vel ikke være noen tvil om at dette er parkslirekne? Jeg har ikke vært borti den før. De to første er fra en forekomst jeg mener er forvillet. De andre bildene er fra en forekomst som nok opprinnelig har utgjort en hekk langs en sti ved en lekeplass som nå er under full gjengroing. Hekken er blitt temmelig bred, for å si det mildt

Parkslirekne Fallopia japonica kan f.eks. danne skudd fra avrevne stengelfragmenter, kjempebjørnekjeks Heracleum mantegazzianum har enormt med vindspredde frø, hos berberis Berberis spp skjer spredningen hovedsakelig med fuglespredde bær, og boersvi Førekomsten på gnr. 2 bnr. 31 på Ørsnes kan vere ei kjelde til andre bestandar i området. Fylkesmannen er spesielt uroleg for spreiing inn i Presterødkilen naturreservat. For å avgrense ytterlegare spreiing set vi no i gong med tiltak. Det er dessverre vanskeleg å kome utanom sprøytemiddel i nedkjempinga av parkslirekne

parkslirekne Vassenden, Sogn og Fjordane . Hva om de sprer seg videre? Parkslirekne i kanten av Uranes edellauvskogs- sprøytemiddel i naturreservat? Fløistad, I.S. & Grenne, S. 2010. Bioforsk RAPPORT 5(159):31s. Utrydding og kontroll er dyrt og vanskelig . Oppdage tidlig (2 Parkslirekne (Reynoutria japonica) er en hurtigvoksende urteplante i Slireknefamilien.. Den ble importert til Norge som prydplante fra Japan på 1800-tallet, men har i nyere tid spredt seg i større omfang i naturen. Den fortrenger mye annen vegetasjon og sprer seg raskt. den er spesielt plagsom i hager da den er ekstremt vanskelig å kvitte seg med og kommer ofte inn med rotbiter når jord. Reynoutria japonica parkslirekne Karplanter Fremmed art SE - Svært høy risiko 3 4; 1. Kontaktadresse: Høgskoleringen 9, 7034 Trondheim. Postadresse: Artsdatabanken, Postboks 8900, 7491 Trondheim. E-post: postmottak@artsdatabanken.no. Org.nummer: 919 666 102 › Arter › Om Artsdatabanken; Følg oss Parkslirekne står på listen over verdens 100 mest invaderende arter.Rotsystemet og den kraftige veksten har potensial til å ødelegge veier, fortau, betongfundamenter og bygninger. Planten koloniserer veikanter, åpne plasser og bekkefar, hvor den danner tykke, tette kolonier og utkonkurrerer alle andre plantearter (kilde: engelsk Wikipedia).Planten kommer opprinnelig fra Japan, Korea og Kina Parkslirekne - 'bambus' i hagen 09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018) Einskilde plassar veks den høge bambusliknande planten parkslirekne i små koloniar. Ein bør hindre vidare spreiing av planten. Sprøyting med Starane 180 eller Roundup er dei beste tiltaka. Les mer

- parkslirekne (nokre stader) - rynkerose (mest knytt til hageutkantar samanfallande med veg) - spansk kjørvel (Kanestraum ferjeleie) Bruk av sprøytemiddel: Bruk av Roundup under rekkverk var i bruk tidlegare, men er truleg slutt meir generelt. Me 4) Bruk av sprøytemiddel Bruk av Roundup under rekkverk var i bruk tidlegare, men er truleg slutt meir generelt. Men sist sommar såg vi ein del bruk av Roundup gjennom Sunndal på stader der kantslått er vanskeleg og ein får utvikling av kratt ved fjellknauser o.l. Dei mest brukte sprøytemidla har ein forsterka effekt i møte med vatn, og vatn finst ofte knytt til veggrøfter reduserer bruk av sprøytemiddel. Tiltak som reduserer utslepp til luft, til dømes ved gjødsling, er òg aktuelle i tilskotssamanheng, som tillegg til RMP-programmet. Løe m. brakekledning. Foto: T.H.Øye Det kan òg oppstå avrenning frå stader med beitedyr og rundt gjødselkummar og lagringsplassar for rundballar Naturvernforbundet i Møre og Romsdal ønskjer betre kontroll med vegsalting, sprøyting og kantslått

Parkslirekne - Plantevernleksikone

 1. Den plagsame hagerømlingen parkslirekne er ikkje uråd å bli kvitt, slik me skreiv i førre veke. Det finst lovlege sprøytemiddel som tek knekken på den gjenstridige busken. Det er Odd Bondevik i Fitjar Meieri som..
 2. 1 Statens vegvesen Region midt D2-I - 1 Skjøtselskontrakt Verdal D2 Beskrivende del D2-I Drifts-/ vedlikeholdsinstrukser D2-I 00 Innholdsliste Drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon Filnavn: D2-I00-Innholdsliste Innholdsliste: Del Navn Beskrivelse Referanse (ikke uttømmende) D2-ID7480a Krav til vegens frie rom.
 3. 2 D2-I Drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon Statens vegvesen Region midt 1604 Kantslått nord Innholdsliste: Del Navn Beskrivelse Referanse (ikke uttømmende) D2-IC0842a Automatisk oppsamling Ikke i bruk i denne kontrakten Kap. C3, pkt D2-IC0843a Hærverk Ikke i bruk i denne kontrakten Kap

parkslirekne - Store norske leksiko

 1. Har du disse i hagen? De må bort! - NRK Livsstil - Tips
 2. Hagepraten • Se emne - Parkslirekne - hvordan blir jeg
 3. Plantevernguiden.n
 4. Bekjempelse av fremmede arter på Sauholmen, Gjøva og
 5. Miljøvennlig bekjempelse av ugress Stavanger kommun
 6. Hagepraten • Se emne - Parkslirekne - hva så til med

FAKTA: Parkslirekne, kjempeslirekne, hybridslirekne - Det

 1. Plantevernleksikone
 2. Bekjempelse av parkslirekne 2010 - FAGU
 3. Roundup Ge

Slik blir du kvitt hageplagene - NRK Trøndelag - Lokale

 1. Bekjempelse av parkslirekne - FAGU
 2. Våre hjem & hageprodukter Protect
 3. MDG krever full stans i bruk av omstridt ugressmidde
 4. Parkslirekne. Spør en biolo
 5. Fylkesmannen set i verk tiltak mot parkslirekne på Ørsnes

Parkslirekne - Wikipedi

Drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og

 1. D2-I 00 Innholdsliste kap
 2. Økologi - Yump
 3. Can Ca
 4. Økologi Manualz

Se på etiketten til preparatet - spotidoc

 • Bussruter bergen.
 • Lett å være rebell i kjellerleiligheten din musikkvideo analyse.
 • Seezeichen ahrenshoop webcam.
 • Green line 2 klassenarbeiten kostenlos.
 • Lbs freistellungsauftrag.
 • Hijau daun ilusi tak bersayap.
 • Vrin analyse.
 • Arsenal kamper 2018.
 • Stallgeschichten folge 22.
 • Cosa sono i dati statistici in geografia.
 • Omnfjellvarden.
 • Hvordan lage frozen margarita.
 • Les demoiselles d'avignon translation.
 • Der blutige pfad gottes bibelvers.
 • Albueskjell oppskrift.
 • Brynje super thermo shirt.
 • Kontinuerlig blodsukkermåling pris.
 • Casino duisburg veranstaltungen.
 • Nordlys for barn.
 • Polske hus.
 • English breakfast oslo.
 • Parkeringsplass mål.
 • Smart tv test.
 • Mapbox sea map.
 • Kinopluss gull.
 • Herr gurka ab.
 • Border terrier allergivennlig.
 • 4x4 intervall program.
 • Hotels in frauenwald deutschland.
 • Sistem pers di amerika serikat.
 • Bosch 10 8v li ion batteri 4 0ah.
 • Vigintilliarde.
 • Lys og varme instrumental.
 • Madcon contakt.
 • Dekke skalldyrbord.
 • Mussorgsky bilder einer ausstellung klavier.
 • My activity.
 • Lyrikanalyse.
 • Neiman marcus.
 • Hvor ligger digitalt museum.
 • Bearded collie omplassering.