Home

Pas udir feide

Logg inn i PAS - prøver - UDIR - påloggingstjenest

 1. Eksempel på resultatrapport. Her kan du se et eksempel på hvordan resultater fra nasjonale prøver ser ut: prover.udir.no/eksempelvisning.prover.udir.no.
 2. Søk på hele udir.no. I læreplanvisningen kan lærere og ansatte på skoler logge inn med Feide for å planlegge opplæring. I verktøyet kan dere hente ulike deler fra læreplanene, legge inn tekst og lagre planene deres. PAS - prøver (elev) Samle inn data
 3. istrere eksamen . Skolead
 4. Logg inn. Vil du logge på med Feide? Følg denne lenken: Feide.Feide
 5. istrator (se oversikten nedenfor) hvis du ønsker å få åpnet din UBAS brukerkonto
 6. Her er en oversikt over hva det koster for Feide i grunnopplæringen og høyere utdanning. Priser grunnopplæringen. Spørsmål knyttet til betalingsmodell kan rettes til feidepost@udir.no. Ny prismodell fra 2020. Fra 2020 innføres det en ny prismodell for grunnopplæringen
 7. Feide. Med kode på SMS. ID-porten. MinID, BankID og andre

Verktøy - Udir

 1. Søk på hele udir.no. Brukerveiledning PAS - eksamen Eksamen med sentral sensur - inkludert all grunnskolesensur. Eksamen med lokal sensur. Ved todelt eksamen der del en skal gjennomføres uten hjelpemidler, kan det hende at skolen har sendt del en i posten og lastet opp del to i eksamenstjenesten
 2. Føremålet med nasjonale prøver er å gi skolane kunnskap om elevane sine grunnleggjande ferdigheiter i lesing, rekning og engelsk. Informasjonen frå prøvene skal danne grunnlag for undervegsvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet
 3. Ingen personopplysninger i Feide oppbevares i et sentralt register, men lokalt hos brukernes vertsorganisasjoner i en brukerkatalog. For å bli vertsorganisasjon i Feide, må organisasjonen sette opp en brukerkatalog etter kravene til Feide. Dette kan gjøres av organisasjonen selv eller av en ekstern leverandør
 4. Vi lager også en mulighet for lærer til å anmelde de ulike ressursene. og det er her vi trenger Feide- for å sikre at det kun er lærer som legger inn anmeldelser. Tjenesten skal tilbys sammen med Aftenposten Junior skole, men når med hjemmeskole ønsker vi også å tilby den via Aftenposten sitt hjemmeskoleprosjekt

Administrere eksamen - Udir

Eksamen - Logg inn - UDIR - påloggingstjenest

PAS-prøver og PGSC kommer til å være utilgjengelig fra Fredag 14. august kl. 15:00 til Mandag 17. august kl. 07:00 på grunn av vedlikeholdsarbeid. MERK: varselet gjelder KUN for PAS-prøver og PGSC. Feide. Med kode på SMS. ID-porten Udir Presentasjonen Økt 1: 11:15 - 12:00 1. Generelt om ny struktur 2. PAS -eksamen og PGS -eksamen Lunsj 12:00 - 13:00 Økt 2: 13:00 -13:15 3. PAS -prøver og PGS -prøver og Prøvebanken Status for brukerkataloger i Feide. I tabellen under listes alle vertsorganisasjoner ut med deres skjemaversjon, samt prosentvis andel av påloggingene siste uke som oppfylte kravene i denne skjemaversjonen

v. Identum AS www.identum.no salg@efeide.no ⓒ Identum AS alle rettigheter www.identum.no salg@efeide.no ⓒ Identum AS alle rettighete Feide documentation¶. This site contains technical documentation for the Feide project. Contents Merk: Pålogging med Feide er kun tilgjengelig for vertsorganisasjoner som har oppgradert til Feide 2.0 ('Nye Feide') 25.08.2020: UBAS oppgradert til v3.1.1 Mindre endringer i håndtering av utløpte passord og av påloggingsflyt mot Feide / ID-porten Skoleporten er Utdanningsdirektoratets nettjeneste der skoler og skoleeiere finner relevante og pålitelige data om grunnopplæringen Service Providers¶. As a service provider, users can log in to your service with Feide

Kommuner og fylkeskommuner som ikke allerede er på versjon 2.0 av Feideskjema (jfr. q.feide.no) per 1. juni 2019 kan søke Velkommen til PGS-forberedelse. Passord: Hvor skal du? Du har brukt et bokmerke for å komme hit, men vi vet ikke hvor du skal. For at bokmerket ditt skal fungere bedre, bør du lage dette etter at du har logget inn i et system Digital skole som naturlig læringsarena. Forside; Hjelp; IKT-plan; Office 365; Feide-tjenester; Feide-tjeneste

Blir en person liggende i VIGO med flere forskjellige fødselsnummer (eks. både fiktivt nr og F-nr) vil dette kunne gi mangelfull statistikk til SSB/Udir. Vitnemål for elever med fiktive fødselsnummer vil ikke bli overført til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) feide.no spusers.feide.no uninett.no aais.no agdenes.kommune.no agderfk.no akgskole.no andoy.kommune.no aho.no feide.akademiet.no alstahaug.kommune.no alvdal.kommune. UDIR si framside: https://www.udir.no •PAS = PrøveAdminiStrasjon •PGS = PrøveGjennomføringsSystem Sentralt gitt eksamen skal gjennomførast i PAS-Eksamen Alle prøver som skal gjennomførast frå og med november 2016 skal administrerast Det er en del brukere som registrerer seg med feil Feide-bruker. Det er ikke alltid din Feide-identitet er den samme som epostadressen du bruker. Er du i tvil så kan du sjekke hva Feide-identiteten din er ved å logge inn på innsyn.feide.n PAS. BRUKARRETTLEIING FOR SENSOR OG. KLAGENEMNDSMEDLEM. Versjon 1.16 - Nynorsk. Utdanningsdirektoratet 6. oktober 2011. Versjon nr og dato Forklaring Initialar.

acer android asus chromebook datatilsynet docx eksamen feide fronter gdpr google google disk gsfe gsuite gsuite for education ipad itslearning kindle krle lesesenteret lms læringsbasert spilling microsoft minecraft moodle narvik naturfag nettbrett new millenium learners nkul oculus odf OECD ooxml personopplysningsloven Prosjekt Nettbrett randaberg RLE Sandnes stavanger TF101 udir. Feide Nye muligheter og en enklere digital hverdag? Harald Torbjørnsen 15.November 201 - Dette er veldig gode nyheter. Revidert budsjett viser at innsatsen vi har lagt ned rundt Feide og Dataporten nå bærer frukter. Vårt gode samarbeid med Utdanningsdirektoratet er avgjørende for at grunnopplæringen skal få tatt ut nytteverdien av Feide 2.0. Vi gleder oss til å jobbe videre sammen med grunnopplæringa og Utdanningsdirektoratet for å realisere det store. Du som er bruker logger deg på med ID-porten eller Feide på eksamen.udir.no. Hva gjør jeg om jeg ikke får logget på eller ikke har elektronisk ID? Ta kontakt med brukerstøtte for ID-porten/Feide. Gjelder påloggingen også under gjennomføringen i PGS - eksamen? Ja, for deg som har en rolle i PAS - eksamen

Hva er PAS - eksamen på udir.no? En tjeneste for å administrere sentralt og lokalt gitt skriftlig eksamen. Gjennomføringen skjer i PGS - eksamen. Du finner begge tjenestene på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. PAS - eksamen forsøker å alltid vise deg det du har bruk for nå Kompetanse.udir.no er et nettsted som tilbyr nettbaserte kompetansepakker fra Utdanningsdirektoratet. Status: Logg inn for å åpn Utfyllende kommentar: Avhengig av rettstype Basis 1 gis til alle med ungdomsrett Basis 2 gis til alle andre Det betales ikke ut bedriftstilskudd til de som går Signert avtale returneres til kompetansesupport@udir.no. Malen omfatter flere FEIDE-tjenester som er levert av Utdanningsdirektoratet. Behandlingsansvarlig velger selv hvilke av tjenestene omfattet av avtalen de ønsker å åpne for i FEIDE-portalen. Last ned mal:Udir_databehandleravtale_for_feide-tjenester_fra_avdeling_for_digitale_tjenester.doc Løft elevenes digitale ferdigheter med IKT-plan. Her finner du støtte til å jobbe med elevenes digitale ferdigheter. Ta utgangspunkt i ulike deler av læreplanverket; tekster fra Om faget og kompetansemål i fag, og bruk IKT-plan til å jobbe med elevenes digitale ferdighete

Pålogging med FEIDE. Er også tilgjengelig inne i itslearning. Appen heter Kunnskap ny. Eksamen: Disse digitale ordbøkene er tillatt på eksamen for øyeblikket i følge UDir sine instrukser: Bokmåls- og nynorskordboka Clarify i en begrenset utgave CD-ORD kan benyttes på eksamen i følge UDir sine instrukser Aktivering i FEIDE-portalen For at alle tjenester skal fungere best mulig, må følgende tjenester åpnes opp i kommunens/fylkets FEIDE-portal: kompetanse.udir.no (kompetansepakker) iktplan.no (Moava - innlogging på IKT-plan for admin - og lærere Feide. Med kode på SMS. ID-porten. MinID, BankID og andre. Lokal pålogging for testøyeme Hei! For å få full tilgang til dette nettstedet må du først opprette en brukerkonto

Feide skal levere alt dette, samtidig som personvernet til enhver tid er ivaretatt. Kort fortalt gir Feide trygg innlogging, sikker datadeling, forbedret personvern og innovasjon. I denne utvidelsen av tjenesten, ønsket Udir å redesigne Feide - hovedsakelig fordi de ønskede assosiasjonene rundt Feide utvides; fortsatt sikkerhet, trygghet, tillit - men også til deling av data, flyt og. UDIR si framside: https://www.udir.no •PAS = PrøveAdminiStrasjon •PGS = PrøveGjennomføringsSystem Sentralt gitt eksamen skal gjennomførast i PAS-Eksamen Elevane gjennomfører i PGS-Eksame Nytt planleggingsverktøy i læreplanvisningen på udir.no Publisert 04.05.2020. For å kunne ta i bruk verktøyet må skoleeier aktivere dette i nye FEIDE. I planleggingsverktøyet vil du som lærer kunne hente ulike deler fra læreplanverket, planlegge undervisningen og legge inn kommentarer Brukernavn og passord til pas.udir.no. For å få overført elever til PAS, må den som overfører elever være registrert som skoleadministrator i PAS. Brukernavn og passord til PAS er det skoleadministrator som ordner med. Skolene må ta kontakt med skoleeier som tar kontakt med skoleeier / fylket for dette Kommunar og fylkeskommunar som ikkje allereie er på versjon 2.0 av Feideskjema per 1. juni 2019 (jfr. q.feide.no) kan søkje

Grep gir data til PAS, og PAS leverer videre data til Skoleporten for import. Nasjonaler prøver og eksamener administreres herfra. Hvordan henter PAS data fra Grep? PAS benytter spørretjenesten for fagkoder for å hente data fra Grep. Se også . PG FEIDE - «En kode i mitt hode» I bærumsskolen bruker vi Feide pålogging i flere av programmene vi bruker i skolen. Brukernavn og passord til elevene settes på skolen, og eleven får med seg passordet hjem Logg inn med Feide. Logg inn her. Hjem. Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 Oslo E-post: post@udir.no Telefon 23 30 12 00. Du er ikke logget inn. Hjem. Hjemmeside; Test din maskin; e-læringsbibliotek IKT-plan er en gratis, nettbasert tjeneste til ledere og lærere i skole og barnehage. På iktplan.no kan administrator i kommunen tilpasse siten med blant annet å koble til kommunens/fylkeskommunens FEIDE-ressurser på en egen side, velge språk, velge bort deler av siten som ikke er relevant for brukerne og legge til ressurser som eksempelvis videoer og lenker

Slik får du tilgang. Studenter og de fleste andre brukere må søke om tilgang via Nasjonalbiblioteket. Det gjør du på denne måten: Gå inn på denne siden og logg deg på med MinID eller Feide.; Etter pålogging vil du bli sendt til denne siden der du kan få sendt inn søknaden.; Du må velge Nasjonalbiblioteket Seksjon Publikumstjenesten, Utlånet som ditt bibliotek hvis vi skal. Digilær.no v/ Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse Killengreensgate 6, 9008 Tromsø E-post: post@udir.no Support E-post: digilaer@udir.no Telefon: 23 30 12 00 Snarveie

Udir.no - UBA

CD-ORD støtter barn, unge og voksne med dysleksi eller andre lese- og skriveutfordringer med å lese, skrive og lære. Enten du går på skole, er på arbeid eller sitter hjemme, vil programmet gi deg den lese- og skrivestøtten du har bruk for på Windows PC Feide Kundeportal er for Feide-administratorer i organisasjoner tilknyttet Feide info_outline Om KFF-KSS. Kvalitetsikringssystem. Epost

Udir dekker kostnadene for kommunene og friskolene som inngår avtale om å ta i bruk tjenesten. GDPR og personvern. Skoleeiere må ha Feide-innlogging for å ta i bruk Zoom Grunnskole. Utdanningsdirektoratet forvalter denne Uninett-tjenesten overfor grunnopplæringen Uninett er ansvarlig for Feide-innlogging i hele skole-Norge. Her samarbeider vi tett med Udir for å gi grunnutdanningen den innloggingstjenesten de trenger. Vi har derfor stor tro på å videreføre det gode samarbeidet, og er trygge på at Zoom blir en god videoløsning for skole-Norge, sier avdelingsdirektør Bjørn Helge Kopperud i Uninett Dette er Utdanningsdirektoratets brukeradministrasjonssystem. Her kan du søke etter, opprette, redigere og administrere brukere. Logg deg inn for å administrere brukere i dine organisasjoner og tjenester Her kan du sende søknad til flere av Utdanningsdirektoratets satsninger på videreutdanning. Søknadsskjemaene åpner 1. februar. Man må logge seg inn via ID-porten eller Feide for å levere søknad. Logg inn for å sende søkna

Produksjon og opphavsrett. Kompetansepakken er en del av iktplan.no og støtter lærere i arbeidet med å lage digitale produkter ved hjelp av digitale ressurser, enten ved nyskaping eller videreutvikling og gjenbruk, samt ha kunnskaper om opphavsrett Endelig er Utdanningsdirektoratets kompetansepakke for lærere og ansatte i PP-tjenesten ferdig. Nå kan alle som ønsker kompetanse om denne gruppen elever registrere seg, og lære om hvem disse elevene er, og hva de trenger i skolen. Medlemmene i ekspertgruppa som har utarbeidet kompetansepakken er Jørgen Smedsrud, Mirjam Harkestad Olsen, Mina Nosrati og Kari Kolberg (meg)

pas.udir.no Se hva skoler skal gjøre hvis noen blir mobbet eller ikke har det trygt og godt på skolen Det nye regelverket gjelder fra 1 august 201 Login with Feide. Login here. Hoyga. Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 Oslo E-post: post@udir.no Telefon 23 30 12 00. Wali meesha maadan soo galin. Hoyga. Hjemmeside; Test din maskin; e-læringsbibliotek Hei Er det noen her som vet hvordan man kan komme seg inn for å se eksamensoppgavene på Udir? Eller som har passord? Vet slikt har sirkulert på nettet før Databehandleravtale for tjenestene. iktplan.no. kompetanse.udir.no. iktipraksis.no. etwinning.no. Flexite!Exam. I henhold til gjeldende norsk personopplysningslovgivning og forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 (GDPR), artikkel 28, jf. artikkel 29 og 32-36, inngås følgende avtal

Video: Priser for vertsorganisasjoner Feide

Introduksjon og status 08032016

Logg inn i PGS - eksamen - UDIR - påloggingstjenest

Kandidaten må gå til pgsa.udir.no og velge rollen som kandidat. 2. Logge inn Kandidaten kan logge inn med sin FEIDE bruker, eller kandidatnummer og passord fra PAS - eksamen. 3. Dagspassord Med mindre kandidaten har fått digital tilgang via kandidatmonitoren. Skolene i Rogaland benytter FEIDE-innlogging til eksamen, derfor er det viktig at du i god tid før eksamen sjekker at FEIDE-brukeren din virker. Hvis du er usikker, så er altså FEIDE-brukeren den samme som du logger på skolens trådløse nett med. Dette kan testes på her: https://innsyn.feide.no (Velg Rogaland fylkeskommune som tilhørighet Kontakt oss Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo Telefon: 855 19 000 | E-post: iktplan@udir.n Stairs: Engelske Lydbøker - Cappelen Damm Undervisning: ItsLearning: ItsLearning - Innlevering av prøver: NRK Skole: Smartbok - Digitale bøker med ly Ukentlig servicevindue: Fordi vi ønsker å holde Klassetrivsel up-to-date, kan tilgangen i en periode fremover være stengt onsdager i tidsrummet 20-21

elev.udir.no Vi skal fornye læreplanene ved å gjøre dem mer relevante for framtiden Fagene skal få mer relevant innhold tydeligere prioriteringer og sammenhengen mello Velkommen til hjelp i GSI-systemet Her finner du nyttig informasjon, hjelp til å bruke systemet og veiledninger til skjemaene. Velg i menyen til venstre Oppdatering av Adobe Connect Fra 1. september begynte Adobe Connect å oppgradere klient-applikasjonen. Dette har ført til en del brukerproblemer. Om du fremdeles har problemer med å delta i videoundervisning, ta skjermdump, og send til din nettskole Informasjon om skuleeigar Udir kartleggingsprøve i digitale ferdigheter på 4.trinn. Tid for gjennomføring er 21.november - 2.desember (uke 47 og 48)

Sensurere eksamen - Udir

udir.no 4/31 å kunne regne er utelatt fra disse fagene i de nye læreplanene. En lignende oversikt over oppgavene finner du i oppgavefanen under «Resultater og skåring» i PAS-prøver. Kolonnen «Mestringsnivå» viser hvilket mestringsnivå oppgaven er på etter siste utprøving Kandidater kan til vanlig få vite karakteren sin noen dager etter fellessensuren. Hvor du finner karakteren avhenger av om du er elev eller privatist FEIDE-innlogging på eksamen = FEIL!! :- Eg les i Aftenposten.no at UDIR no vil prøve med skriftlig eksamen med Internettilgang etter modell frå Danmark. Ifølge Morten Aronsson Olsen i det danske departementet for barn og undervisning har forsøkene vore ein suksess kompetanse som ivaretar administrasjon av og oppdatering av Feide-installasjonen; benytter veileder for kvalitet i læremidler i de fag der de foreligger (for 2019 i matematikkfaget) Disse kriteriene må være oppfylt for at søker skal være støtteberettiget. Utfyllende informasjon om kriteriene er tilgjengelig i kunngjøringen av.

Nasjonale prøver - Udir

Dette rapporteringsskjemaet skal fylles ut av skoleeier (kommune eller fylkeskommune). Det skal leveres ett skjema per søker.Gjennom den teknologiske skolesekken ble det i 2019 delt ut 68 millioner til innkjøp av digitale læremidler. Kommuner og fylkeskommuner som mottok tilskuddsmidler er forpliktet til å sende inn rapport, ref. tilskuddsbrev. Frist for rapportering er 1. februar 2020.

 • Sveiseapparat pinne.
 • S real lienz.
 • Flora workspace.
 • Rugby regionalliga nord.
 • Sjøkreps forrett.
 • Utilbørlig oppførsel.
 • Brattefjell vindeggen.
 • Nesbyen alpinsenter.
 • Neu sw tarife.
 • Bikeshuttle latsch.
 • Canon eos 1100d bruksanvisning.
 • Delta wiki.
 • Psykisk omsorgssvikt barn.
 • Cane corso valpar 2017.
 • Boot mieten berlin spree.
 • Skiltholder mc.
 • Hvit frieser.
 • To snapchat kontoer.
 • Sekk kryssord.
 • Blumenmarkt zweibrücken 2017.
 • Cipralex 10 mg.
 • Google multi 1 4.
 • Befolkning bydeler trondheim.
 • Seniortreff oslo.
 • Diamant pris pr karat.
 • Dyson v8.
 • Bok app iphone.
 • Skakt kryssord.
 • Bose qc35 2.
 • Makrell 2017.
 • Gjeld norge statistikk.
 • Hcg uke 5.
 • Vikings season 6.
 • Allianz schadensmeldung haushaltsversicherung.
 • Kfc danmark aalborg.
 • Ballett ab 2 jahren.
 • Avis teknologi.
 • Overflateruhet.
 • Big bang theory season 11.
 • Anatomisk normalstilling.
 • Labbesår kanin.