Home

Media og kommunikasjon programfag

Da må du ta fremmedspråk nivå II med 140 timer som fellesfag, og du har normalt ikke plass til mer enn 140 timer valgfritt programfag på Vg3, se Fremmedspråk. Les videre Om medier og kommunikasjon Valg av fag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon . Vi tilbyr tre valgfrie programfag, ett på Vg2 og to på Vg3.De valgfrie programfagene er videre spesialisering innen medier og kommunikasjon. På Åssiden kan du velge mellom; grafisk design, tekst, lyd, bilde, medieproduksjon og mediespesialisering

Medier og kommunikasjon (Fag- og timefordeling

På medier og kommunikasjon får du muligheten til å utvikle dine kreative evner. Du lærer å kommunisere, lage og produsere innhold til avis, film, radio, TV og digitale medier. I tillegg lærer du om foto og grafisk design. Du får generell studiekompetanse, og ikke minst høy digital kompetanse Medier og kommunikasjon (ME) Medier og kommunikasjon gikk fra å være et yrkesfaglig studieprogram til å bli et studieforberedende utdanningsprogram i 2016. Dette utdanningsprogrammet gir elevene generell studiekompetanse. Utdanningstilbudet er rettet mot videre studier innen journalistikk, webdesign, kommunikasjon mm Programfagene. Den tidligere yrkesfaglige studieretningen medier og kommunikasjon ble opprettet i 2000. Den var yrkesfaglig i navnet, men i realiteten oppnådde 97 prosent studiekompetanse på normert tid. Mediekommunikasjon tar for seg kommunikasjonsmetoder og fortellerteknikker som kan brukes til formidling av budskap i ulike medier mot forskjellige målgrupper Det studieforberedende utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon fører til generell studiekompetanse, det kvalifiserer for å søke alle studier som har det som opptakskrav, dvs. veldig mye forskjellig.Det kvalifiserer ikke for noen yrker, da må du vurdere Medieproduksjon, som er en yrkesfaglig utdanning på Design og håndverk.. Det er veldig begrenset hva du kan velge av realfag på.

Fotografering og bildekommunikasjon er en viktig del av opplæringen i felles programfag (Mediesamfunnet og Medieuttrykk). Velger du fag innen media og kommunikasjon kan du for eksempel arbeide med journalistikk og informasjon, prgramtilvirking, film- og videoproduksjon, animasjon, lyd- og lysproduksjon og nettbasert medieproduksjon Medier og kommunikasjon passer for de som vil utvikle seg innen film, grafisk design, foto, lyd, web, journalistikk og reklame, og som vil ha god allmenn utdannelse og studiekompetanse med vekt på mediekunnskaper. Forskjellen fra studiespesialisering er i hovedsak at dine programfag vil være ulike mediefag På utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon, studieforberedende løp, lærer du hva mediene er og gjør, og du lærer å utforme forskjellige medieprodukter. På Akademiet videregående skole får du teoretisk kunnskap og praktisk erfaring Medier og kommunikasjon gir generell studiekompetanse og er relevant uansett hvilke studier du tar eller hva du skal jobbe med. Du lærer å ta bilder, lage nettsider, lage tv- og radiosendinger, design av tekst og bilder, apputvikling og å jobbe sammen med andre. Kanskje starter du din egen ungdomsbedrift? Å lære om medienes rolle i samfunnet fremmer elevenes evne til kritisk tenkning og.

Medier og kommunikasjon ga meg en solid forståelse for hvordan formidle et budskap effektivt, noe jeg har hatt bruk for i alle deler av livet. Jeg finner mange likheter i metode og pedagogikk på MK på Elvebakken og kommunikasjonsskolen Westerdals Act der jeg går nå Felles programfag - Mediesamfunn og Medieuttrykk. Å forstå media si rolle i samfunnet er viktig i alle typer jobbar, enten du vel juss, økonomi, leiing, marknadsføring, PR, journalistikk eller politikk. Gjennom alle tre åra er det to felles programfag i veka. Mediesamfunn og Medieuttrykk ( 5 timar + 5 timar) Medier og kommunikasjon er et programområde med mange muligheter. Medier finner du overalt hvor du snur deg, I tillegg har vi 5 timer valgfritt programfag på vg2 og 10 timer valgfritt programfag på vg3. De valgfrie programfagene er tekst, bilde (foto og film), lyddesign, grafisk design og nye medier Fra høsten 2016 er medier og kommunikasjon et studieforberedende utdanningsprogram. Elever som begynte på medier og kommunikasjon høsten 2015 eller tidligere, følger gammel ordning. Fotograffaget, mediegrafikerfaget og mediedesign vil tilbys i et eget løp for medieproduksjon i utdanningsprogram for design og håndverk På Medier og kommunikasjon lærer du fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde. Du lærer om media i samfunnet og sosiale medier. Profesjonalitet. Elevene bruker Mac i opplæringa, og jobber med program som Photoshop, InDesign, Lightroom, Illustrator og Premiere Pro. Skolen har TV-studio, radiostudio og fotostudio

Medier og kommunikasjon. Filmplakat laget av Tamara Szekszárdi Fra høsten 2016 er medier og kommunikasjon et studieforberedende utdanningsprogram. Ønsker du å arbeide som journalist, webdesigner, filmprodusent eller kommunikasjonsrådgiver kan dette være en god start Medier og kommunikasjon passer for deg som Ønsker å kombinere ditt studieforberedende løp som gir generell studiekompetanse, med praktisk og kreativt arbeid i mediefagene. Vil lære å bruke og forstå alt fra sosiale medier, programvarer, skriftlig og muntlig kommunikasjon til film, foto og design

Medier og kommunikasjon på Ullern lot meg utforske alle disse feltene, samt nye ting jeg aldri før hadde tenkt tanken om å begi meg ut på! De tre årene med MK viste meg at det å tegne i klassen faktisk var en mulighet, og nå - 10 år senere (herregud som tiden flyr) har jeg jobbet som grafisk designer, fått en bachelorgrad fra en animasjonsskole og regissert en kortfilm Læreplan i medieuttrykk - felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Læreplankode: MOK2-01 Side 2 av 6 Formål Faget medieuttrykk bygger på at medieuttrykk er viktige som kulturbærere i dagens samfunn og legger premisser for kommunikasjon mellom individer, i grupper og i offentligheten, og for identitetsutvikling På utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon, studieforberedende løp, lærer du hva mediene er og gjør, og du lærer å utforme forskjellige medieprodukter. På Akademiet videregående skole får du teoretisk kunnskap og praktisk erfaring. Etter tre fullførte skoleår sitter du igjen med studiekompetanse, som danner grunnlag for å søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Mediefag - Studietilbud - Molde VGS

Studieforberedende medier og kommunikasjon (STMK

Medier og kommunikasjon Vg3 - Udi

Med en bachelorgrad i kommunikasjon kan du jobbe i yrker som innebærer kommunikasjon og formidling i ulike medier. Aktuelle områder er offentlig og privat informasjonsvirksomhet, promotering, kommunikasjonsrådgivning, journalistikk og annen medievirksomhet, samt undervisning Medier og kommunikasjon (bachelor) Å forstå medienes rolle og hvordan kommunikasjonsteknologi griper inn i hverdagslivet er en nøkkel til å forstå tiden vi lever i. Ved vårt høyt rangerte institutt utforsker vi spenninger i dagens mediesamfunn Programfag Studieforberedende Medier og kommunikasjon Vg1/Vg2/Vg3. Se Rundskriv Udir Fag og timefordeling i grunnopplæringen Kunnskapsløftet, under Regelverk www.udir.no Fagnavn Fagkode Totalt årstimer Eksamensform for privatister Merknad Første mulige eksamen for privatister Felles programfag Medisesamfunnet 1 MOK2001 140 Praktisk Vår 201 Gjennom praktisk og kreativt arbeid får du prøve ut ulike måter å skape og vise bilder, tekst, lyd og filmer som du har laget. Du lærer hvordan du kan utforske nye medietrender og holde deg oppdatert innen aktuelle medieteknologier. Etter tre år på medier og kommunikasjon oppnår du studiekompetanse Medier og kommunikasjon passer for deg som har god skriftlig og muntlig uttrykksevne, estetisk sans og godt fargesyn. Du bør også ha interesse for informasjonsteknologi og digitale medier. Studiet forbereder til høyere utdanning, ikke til fagbrev

Medier og kommunikasjon

Kommunikasjon og medium er latinske ord. Kommunikasjon betyr å gjøre felles, mens medium betyr det som er i midten. Bokmålsordboka definerer medium slik: middel som noe blir spredt gjennom. I den enkle kommunikasjonsmodellen, prosessmodellen, ser vi forbindelsen mellom begrepene kommunikasjon og medium Tar du master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi får du både praktisk og teoretisk innblikk i medienes ulike sider. Du vil lære om medie- og kommunikasjonsteori, informasjonsteknologi og samfunnsvitenskapelig forskningsmetode Du bør like å uttrykke deg skriftlig og muntlig, være nysgjerrig og engasjert samt ha en interesse for digital teknologi. Aktuelle arbeidssteder er innen alle deler av medie-, kommunikasjons- og informasjonsbransjen: - film, foto, TV og radio - journalistikk - informasjon, PR og kommunikasjon - grafisk desig

Valg av programfag på medier og kommunikasjon - Vardafjell

 1. Vg2 Medium og kommunikasjon: Fellesfag (18-20 timar/veke) 4 Norsk 3 Matematikk 2P (eller 5 t/v Matematikk S1/R1) 3 Samfunnsfag 2 Geografi 2 Historie 4 Framandspråk. Felles programfag (10 timar/veke) 5 Mediesamfunn 2 5 Medieuttrykk 2. Valfritt programfag (5 timar/veke) 5 Bilde eller Grafisk Design. Totalt 35 timar/veke. Vg3 Medium og kommunikasjon
 2. Medier og kommunikasjon spiller en sentral rolle i samfunnet. Mediene inngår i våre daglegliv, dei pregar politikk og samfunnsliv, og inngår i kulturelle og sosiale identitetsprosessar
 3. programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet (dato) etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd. Gjelder fra (dato

Læreplan i bilde - valgfritt programfag i

Programfag i engelsk, programfag i kommunikasjon og kultur, programfag i medie- og informasjonskunnskap og fordypning i realfag. Finn ditt kurs og start i dag. Lær når og hvor du vil - i et sosialt miljø med personlig oppfølging og gode lærere Medieuttrykk og kommunikasjon Felles programfag Medieuttrykk 3 Medieproduksjon Idéskaping og mediedesign Medieuttrykk og kommunikasjon Hovedområder Medieproduksjon Hovedområdet dreier seg om å kunne gjennomføre og dokumentere en produksjonsprosess fra idé til publisering Fag og eksamensordning for programfag Medier og Kommunikasjon Medier og kommunikasjon blir studieforberedende utdanningsprogram fra skoleåret 2016-2017. Det yrkesfaglige tilbudet blir flyttet til utdanningsprogram for Design og Håndverk. Du finner mer informasjon om endringene på udir

Institutt for medier og kommunikasjon tilbyr bachelor i medievitenskap og master i medievitenskap og journalistikk. Instituttet har ca. 55 ansatte og ca. 600 studentar Felles programfag i Utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon Vg1: • Mediedesign og medieuttrykk Programfaget handler om idé, form, uttrykk og funksjon knyttet til kommunikasjon gjennom tekst, lyd og bilde. Programfaget dreier seg om oppøving av kreative ferdigheter og utforming av medieprodukter

Fyrstikkalleen skole – Veien videre starter her!

Medier og kommunikasjon - Hetland videregående skol

Medium og kommunikasjon - Nordahl Grieg vgs

Medier og kommunikasjon (ME) - Polarsirkelen vg

Valgfritt programfag Grafisk design på Medier og Kommunikasjon. Av: Hilde Iren Dølheim / Publisert: 17.09.2018 / Oppdatert: 17.09.2018 Grafisk design handler om å fortelle visuelle historier og det å kunne kommunisere ved hjelp av visuelle virkemidler I medie- og informasjonskunnskap lærer du om medienes rolle i samfunnet. Du analyserer og vurderer informasjon og underholdning som er publisert i redaksjonelle medier og i sosiale medier. Du skal også trene på å jobbe som journalist, og produsere egne medieuttrykk i ulike formater

Medier og kommunikasjon - Wikipedi

Skal nå endelig komme meg vekk fra Ungdomskole og begynne på Videregående Skole. Men jeg er forsatt litt usikker på hvilken linje/skole jeg skal gå på. Lurte på om dere kunne hjelpe meg avgjøre, for det må gjøres så snart som mulig. Jeg vil altså studere Rettsvitenskap ved UiO etter videregående,.. Vurderer du å ta et år på en folkehøgskole på medielinje? På folkehogskole.no kan du velge blant 80 fantastiske folkehøgskoler i Norge med forskjellige linjer. Besøk oss her og finn den rette skolen for deg Private Facebook-innlegg kan nå avisene sine førstesider og ungdom kan tene store pengar på blogging. Å forstå medium si rolle i samfunnet er viktig i alle typar jobbar, enten du vel juss, økonomi, leiing, markedsføring, PR, journalistikk eller politikk. Tar du medium og kommunikasjon utdanningsprogram får du generell studiekompetanse. IDÈBANK FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID mellom fellesfag og programfag på medier og kommunikasjon Delt av: nina.larsen.ness@oppland.org - Publisert: 14.05.2013 08:47 - Oppdatert: 06.04.2017 11:4 Val av fag i utdanningsprogram for medium og kommunikasjon. Tre programfag kan du velje sjølv, eitt på Vg2 og to på Vg3. Dei valfrie programfaga kan vere vidare spesialisering innan medium og kommunikasjon og/eller fag frå eit anna programområde i studieførebuande utdanningsprogram (til dømes realfag eller framandspråk)

Kan jeg få realfag på Medier og kommunikasjon

Media & kommunikasjon består av alle fagene innen film, video, tv, radio og grafisk design. På folkehøgskole kan du for eksempel studere: Grafisk og digital design. Nesodden Videregående skole - Vikariat i programfag for media og kommunikasjon. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Media og kommunikasjon: Velkommen VG 1 > > > VG 2 > > > > > VG 3 Inspirasjon Lenker Læreplaner Komposisjon betyr å sette sammen elementer til en helhet. Man snakker om komposisjon både innen foto, maleri og musikk. Gjennom en god komposisjon. Studiespesilisering er på lang sikt tryggere enn Media og kommunikasjon med tanke på å søke jobb. Det er flere valgmuligheter og jobbmuligheter hvis du velger studiespesialisering. Media og kommunikasjon derimot fokuserer veldig mye på Media. Er du en som er veldig glad i foto o.l bør du velge Medier og Kommunikasjon Kurset Kommunikasjon og samhandling handler om møtet mellom mennesker, uavhengig av livssituasjon, alder, språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå. Du vil spesielt arbeide med å bli bevisst din egen væremåte og atferd overfor andre, slik at du kan ta ansvar, yte service og vise sosial kompetanse i møtet med brukere innenfor helse- og oppvekstsektoren

Medier og kommunikasjon - Rosenvilde videregående skol

 1. Korona-kommunikasjon: Ikke en spurt, men en maraton. Åpenhet om usikkerhet, innhamring av hoste- og håndhygiene og daglige oppdateringer. Undersøkelser viser at helsemyndighetenes kommunikasjon når frem
 2. Språk- og tekstvitenskapelige, litterære og estetiske teorier og metoder som redskap for tolkning, analyse og vurdering inngår i hovedområdet. Det dreier seg om hvordan historiske, sosiale og kulturelle forhold skaper forutsetninger for tekster og kommunikasjon, og hvordan tekster og kommunikasjon samtidig bidrar til å skape, opprettholde eller utfordre disse forholdene
 3. Programfag. Valg av programområder og programfag - veiledning Når du skal gå fra VG1 til VG2 på studiespesialiserende utdanningsprogram er det en rekke valg du må foreta, som kan få stor betydning for dine muligheter i videre studier og yrker
 4. Elevene i valgfritt programfag Bilde - foto har jobbet med stilleben den siste tiden. De er i ferd med å få det skikkelig bra til! Her er et lite..
 5. istrativ ledelse. Nærmeste leder er kommunikasjonssjef. Avdelingens arbeid er basert på vedtatt kommunikasjonsstrategi 2015-2018. Kommunen har også egne retningslinje
 6. Vg2 Medier og kommunikasjon. Tredje år. Vg3 Medier og kommunikasjon. vilbli.no; Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no. udir.no; vilbli.no; Veien videre. Her kan man skrive noe om veien videre etter endt skolegang, og legge inn knapper som lenker til f.eks studiesteder

Du kommer til å lære mer om døvekultur, visuell kommunikasjon, håndalfabet og du vil få et tegnforråd innen ulike emner. Hvorfor velge programfag Tegnspråk 1? Tegnspråk gir unik kompetanse og kan åpne opp for større muligheter i videre utdanning og arbeidsliv. Vil du vite mer 2. Vg2 medium og kommunikasjon. A. Fagfordeling . FAG TIMAR/VEKE KOMMENTAR FELLESFAG Norsk 2 Standp. hovud/sidem. og munnl., ingen eks. Engelsk 2 Standpunkt, kan trekkjast ut t/skr./munnl. eks. Samfunnsfag 3 Standpunkt, kan trekkjast ut til munnl. eks. Kroppsøving 2 Standpunkt, ingen eksamen. FELLES PROGRAMFAG Mediekommunikasjon Programfag - Kommunikasjon, samhandling og yrkesutøvelse Programfag - Kommunikasjon, samhandling og yrkesutøvelse. Kursarrangør: Aftenskolen Agder. Sted: Universitetet i Agder Vest-Agder, Kristiansand Kursadresse: Gimlemoen 25, 4630 • Kommunikasjon og samhandling HSF100 Velger du medieproduksjon vil du ha mulighet til å skape morgendagens kanaler og produkter, enten det gjelder TV, film, Internett, radio, avis, bøker eller reklame. Etter to år (VG1 og VG2) med medieproduksjon kan du velge om du skal fortsette på VG3 påbygging til generell studiekompetanse eller om du vil ta 2 år som lærling og fagbrev Målet med denne idébanken er å gjøre det enkelt for deg som lærer å sette i gang tverrfaglig opplæring på egen skole. Banken inneholder ideer til undervisningsopplegg/oppgaver med tilknyttede kompetansemål. Ved å ta tak i en idé du liker og kontakte en lærer du vil samarbeide med i det andre faget, er du allerede i gang! Utfra dette kan dere i samarbeid lage et detaljer

Hva er forskjellen mellom studiespes

Med en online bachelor i media og kommunikasjon, kan studentene se jobbmuligheter i flere innstillinger, enten i byråer, myndigheter, småbedrifter eller bedriftsselskaper.Journalistikk, PR, Internett eller print reklame / markedsføring, kringkasting, copywriting og digital media er alle områder man kan jobbe med. Jobbtitler kan omfatte kommunikasjonskoordinator, kontoadministrator. Årsstudiet i medier og kommunikasjon er et tverrfaglig studium som omfatter teoretiske, analytiske og praktisk-estetiske tilnærmingsmåter til emnet medier og kommunikasjon. Studiet gir en bred og allmenn innføring i kulturelle, sosiale, estetiske og politiske aspekter ved mediene, med særlig vekt på å utvikle kritisk refleksjon og mediepedagogisk basiskompetanse Masterstudiet i medier og kommunikasjon passar for deg som er samfunnsengasjert og vil arbeide med formidling, media og kommunikasjon Medier & kommunikasjon • Elevene får en kort innføring i grunnleggende teori på sentrale emner i faget og får etterpå oppgaver de løser individuelt og i små grupper. Det har vært vanlig praksis at første dagen går med på arbeid i flere temaer som: foto, grafisk, journalistikk, film osv. Andre dag velger elevene hva han/hun vil.

Liv og helse

Er du interessert i fagfelt som marknadsføring, journalistikk, PR og marknadskommunikasjon? Då kan ein bachelor i PR, kommunikasjon og media vere noko for deg! Høgskulen i Volda har i dag eit av dei mest sentrale utdanningsmiljøa innanfor media og kommunikasjon i Noreg. Vi samarbeider tett med arbeidslivet, noko studentane får nytte av gjennom relevante gjesteforelesingar og gode. Medier og kommunikasjon gir deg en innføring i yrker og roller innenfor de moderne mediene Fra høsten 2016 blir medier og kommunikasjon et studieforberedende utdanningsprogram. På Hellerud tilbyr vi elever som begynte på medier og kommunikasjon høsten 2015 eller tidligere medier og kommunikasjon yrkesfag

= HO-serien | Gyldendal

Denne quizen kan utvides ved at du ber elevene lage to spørsmål hver angående det de har lært, og stiller spørsmålene til klassen. Dersom dere har tid kan det være en idé å spørre elevene om de kjenner noen som går medier og kommunikasjon, slik at dere kan invitere han eller henne til å komme til klassen og fortelle hvordan det er å gå dette utdanningsprogrammet Film- og TVproduksjon . På F21 er produksjon av film og TV-program et satsingsområde på Medier og kommunikasjon. I tillegg til våre egne magasinprogrammer på F21.TV, gjør vi utvalgte oppdrag og har samarbeid med profesjonelle aktører.Det siste skoleåret har vi hatt et studiosamarbeid med Snøball Film AS, Vålerenga Hockey, vi har produsert film for Kjellsås IL (Ski NM i Holmenkollen.

Medier og kommunikasjon Utdanningsprogram Akademiet

 1. En hverdag på MK! www.goodiebagpictures.com Laget for Medier og Kommunikasjon linjen ved Lillestrøm Videregående skole, av Goodiebag Pictures. Skuespill..
 2. Kommunikasjon =HO Smartbok er en digital versjon av læreboka. =HO-serien består av 3 bøker, ett for hver av programfagene. =HO er oversiktlig, følger elevene steg for steg, er praksisrettet og full av eksempler og oppgaver. Kommunikasjon er skrevet for det felles programfage
 3. Nyheter og Medier » Programfag » 1 unike treff Byggenæringens Forlag AS. Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo. kommunikasjon og mediebyråer Plateselskaper Nyhetsbyråer Mediebedrifter Lydstudioer Lydopptak - Reproduksjon Internettportaler Illustratører Grafisk produksjon Media Forfattere Film- og videoproduksjon Film og video.
 4. jobb å forenkle og tydeliggjøre vesentligheten og relevansen ved det som foregår på høgskolen
 5. Informasjonsteknologi og medieproduksjon. NYTT HØSTEN 2020! Åssiden vgs . Informasjonsteknologi og medieproduksjon (ITM) er et splitter nytt yrkesfaglig løp for deg som ønsker å gå i lære for å ta fagbrev. Dette studieløpet er en sammensmelting av IKT servicefag og den praktiske delen av Medier og kommunikasjon
 6. På Vg1 har du fellesfag og felles programfag innen informasjonsteknologi. På Vg2 velger du fordypning i informasjonsteknologi eller medieproduksjon. I både Vg1 og Vg2 har du yrkesfaglig fordypning, der du får teste ut ulike lærefag og læresituasjoner. Både i Vg1 og Vg2 har du 35 timer opplæring med både fellesfag og programfag per uke
 7. Graduate Certificate i Media og kommunikasjon i Australia. Promote your study programs keyboard_arrow_lef

Medier og kommunikasjon - Sam Eyde videregående skol

Media og kommunikasjon. Oppdatert: 10.09.2020 Kort fortalt. I Stavanger kommune skal journalister, så langt det er mulig, få tilgang til de fagfolkene som har mest kunnskap om de enkelte tjenestene/prosjektene/sakene media ønsker å belyse. Vet du ikke. Media og kommunikasjon. Vi hjelper deg å levere en medie- og kommunikasjonsløsning til kunden som er bedre enn kundens forventninger. Uansett miljø og behov, har vi løsningene. Hos Ingram Micro finner du en samarbeidspartner som forstår kundens behov Denne læreboka gir ei solid innføring i dei grunnleggjande prinsippa for grafisk design. Boka er rikt illustrert med ordforklaringar og varierte oppg

Laget av Jørn A. Jensen og Øyvind Høie. Høsten 2016 lanseres en spennende videregående utdanningslinje. Linja har foreløpig fått navnet Studieforberedende utdanningsprogram med medier og kommunikasjon, og henter det beste fra ordinær studiespesialisering og den yrkesforberedende linja Medier og kommunikasjon, som fases ut samme høst Besøk innlegget for mer. Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn Forskjeller på bachelor og master. Med bachelorgrad kan du få jobb i mange av de samme bransjene som kandidater med mastergrad, men ofte med litt andre oppgaver. Med mastergrad får du styrket dine analytiske og metodiske evner. Du får da enda flere muligheter, blant annet også til forskning og stillinger som krever mer spesialisering

Medier og Kommunikasjon - studieforberedend

Medier og kommunikasjon Naturbruk Nettundervisning Studiespesialisering med toppidrett hest Voksenopplæring Elev ved Melsom vgs. Eksamener og eksamensdatoer Elevdemokrati Elevskjemaer Elevtjenester Regler og rettigheter Servicedesk og IT-support Skole-hjem-samarbeid Skoleruta Skoleskyss. Dette læreverket gir en solid innføring i de grunnleggende prinsippene for all grafisk design. Vi blir kjent med kommunikasjons- og designprosessen fra idé til ferdig medieprodukt, før vi går videre til å lære om brukeropplevelse, prototyper, komposisjonslære, visuelle elementer, ulike materialer, visuell identitet, branding og evaluering Studier innen medier og kommunikasjon er populært. Det finnes svært mange studiemuligheter innen disse fagområdene i utlandet, blant annet journalistikk, medier og kommunikasjon, PR, reklame, filmproduksjon, visuelle effekter, 3D og animasjon, fotojournalistikk og kreativ skriving for å nevne noen Medier og Kommunikasjon - studieforberedende. Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Informasjonsteknologi og Medieproduksjon (IM) Her finner du mer info om kreative programfag til valg for 2020-2021. Fagvalg for studiespesialisering 2020-2021. Læringssenteret Solli Plass. Skolebiblioteket. Rådgivertjeneste Digital markedsføring for bedrifter. Vi holder til i Kristiansand, og kan bistå med annonsering i sosiale medier, programmatiske nettverk og søkemotorer. Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest, LinkedIn og Google - for å nevne noen

Medium og kommunikasjon - Nordahl Grieg vg

 1. Programfag 2020_2021 Vg2 og Vg3 materie 07.qxp_Programfag 23.09.2019 00:31 Side 1. Programfag i studieforberedende utdanningsprogram Dette heftet er til deg som ønsker å oppnå studiekompetanse.
 2. Medier og kommunikasjon, Sørumsand vg
 3. Mediebransjen har slitt med motgang og nedskjæringer de siste årene. Nå fører det til at færre ungdommer vil gå på media og kommunikasjon på videregående
 4. Kommunikasjon og samhandling. Marit Jørgensen/07 Media Innledning Vg1 helse- og sosialfag er delt inn i tre felles programfag: • Kommunikasjon og samhandling • Helsefremmende arbeid.
 5. Programfagene på Helse- og oppvekstfag Vg1 heter: • Helsefremmende arbeid • Kommunikasjon og samhandling • Yrkesutøvelse Det blir klasseromsundervisning 14 kvelder i uken; 12 mandager og 2 onsdager. Det er ingen undervisning i fellesfag. Her kan du lese informasjon om undervisning i programfaget Helsefremmende arbei
PPT - Ved Nesodden videregående skole arbeider alle

Programfag - Hjalmar Johansen videregående skol

Medier og kommunikasjon - Møglestu vgs. Hipp hurra- vi lager webside med wordpress! RED Media er et kommunikasjon- og mediebyrå startet i 2005. Helt siden oppstarten har vi hatt en tydelig visjon om hva selskapet skal være. Digitale prosesser og rutiner har vært essensielt i oppbyggingen av byrået - noe som har ført til at vi i dag ligger helt i front i den digitale utviklingen

Media Og Kommunikasjon - mekaniske fag, håndverk, fagopplæring, media, opus, restaurant- og matfag, byggfag, drama, helsefag, skole, dans og drama, formgivingsfag. Kultur og kommunikasjon gir deg varierte jobbmuligheter. Tidligere studenter jobber blant annet med kommunikasjon, PR, sosiale media og rekruttering. PR, kommunikasjon og media : journalist, informasjonskonsulent, kommunikasjonsrådgive 8 Kommnikasjon I dette kapitlet skal du lære · hva god kommunikasjon er · hvordan kommunikasjonsprosessen foregår · hvordan vi kommuniserer med ord og med kroppsspråk · hvordan utviklingen skjer fra barn til voksen · hvordan du kan kommunisere med barn, ungdom, voksne og eldre · hvordan du bør kommunisere med brukere i krise og sorg · hvordan du kan kommunisere med brukere me

Staben er premissgiver i etaten for kommunikasjon som virkemiddel, og jobber med endringskommunikasjon i utviklingen av politiet, å sikre en koordinert utvikling av digitale kommunikasjonskanaler, formidle viktig informasjon til befolkningen, og håndtere media og krisekommunikasjon Veien til arbeid Martin Metliås Sommerschild studerte media og kommunikasjon i tre år, men for ham viste det seg å bli feil yrkesretning. Etter hvert skaffet han seg litt arbeidserfaring som gjorde ham motivert til å sikte seg inn på et mer praktisk yrke. Sist vinter hadde han planer om å søke seg [ Bachelorprogrammet i multimedieteknologi og -design gir deg et teoretisk og praktisk grunnlag innenfor teknologifag slik at du skal kunne utvikle fullstendige multimedieprodukter. Dette kan være produkter innenfor grafisk design, 3D-visualisering og animasjon, video- og lydproduksjon, bildebehandling, opprettelse av internettsider og interaktiv mediedesign Informasjonsteknologi og medieproduksjon Informasjonsteknologi og medieproduksjon Hvorfor velge informasjonsteknologi og medieproduksjon? Hvorfor velge Bleiker videregående skole? Hvorfor velge vår videregående skole Dette elementet er ikke publisert Slik søker du Oppbygging og gjennomføring Fordypning og programfag Veien videre Kan du tenke deg å jobbe som helsefagarbeider, aktivitør, ambulansefagarbeider, portør, ortopediteknikker eller barne- og ungdomsarbeider? Eller er det mer aktuelt for deg å jobbe som apotektekniker, tannhelsesekretær, fotterapeut, helsesekretær eller hudpleier? Da kan helse- og oppvekstfag gi deg en rekke muligheter

Professor emerita ved Institutt for kommunikasjon og kultur på Handelshøyskolen BI, Peggy Brønn, tror ikke Northug kommer til å tilgis av publikum denne gang, slik han ble i 2014, etter å ha promillekjørt og totalvraket bilen sin, for så forsøke å skjule at han var involvert. I 2014 var det stor diskusjon rundt det han hadde gjort På Vg1 har du fellesfag og felles programfag innen helse- og omsorgsfag. På Vg2 velger du fordypning (programområde) som du ønsker å spesialisere deg innenfor. Her på Rud har vi helsefagarbeiderfaget og hudpleier. I både Vg1 og Vg2 har du yrkesfaglig fordypning, der du får teste ut ulike lærefag og læresituasjoner

Barne- og ungdomsarbeiderfag - HELSE OG OPPVEKSTVekst Helsefremmende arbeid (kap
 • Eintracht braunschweig live ticker radio.
 • Volvo v70 bruktbil.
 • Klompelompe bok 4.
 • Precious gemstone list.
 • Anbefalt overnatting key west.
 • Colon klinikken.
 • Uljanov lenin.
 • Gartenschild selbst gestalten.
 • 2 zimmer wohnung wunstorf/luthe.
 • Volantino esselunga nuovo.
 • Sylt bilder von oben.
 • Perler barn 2 år.
 • Frauenberufszentrum gmunden.
 • Circle k kongsvinger.
 • Sykkelferie i italia.
 • Tung pust under trening.
 • Camping serenella preise.
 • Mini displayport 144hz.
 • Hvordan få eksen tilbake.
 • Lovpålagt hms kurs landbruk.
 • Ascii koder.
 • Streck bräu gewinnspiel.
 • Rondane fjell.
 • Optimize screen resolution windows 10.
 • Fucithalmic salve.
 • Parkering maks 2 timer mot avgift søndag.
 • Anniken jørgensen tatovering under foten.
 • Institutt for klinisk odontologi.
 • Weitermachen synonym.
 • München nachrichten aktuell live.
 • 500000 won to nok.
 • Zenit yoga facebook.
 • Weinfirma.
 • Pku ernährung rezepte.
 • Advokat grøndahl.
 • Unfall b312 biberach.
 • Might guy.
 • Vaskevise.
 • Norsk tipping app nettbrett.
 • Hullet i torghatten.
 • Termokjemi.