Home

Stemmerett for 16 åringer statistikk

Ny studie: Stemmerett til 16-åringer øker valgdeltakelse De landene som har senket stemmerett fra 18 til 16 år får høyere valgdeltakelse blant unge velgere. Det viser en ny, internasjonal studie FOR: Barneombudet mener 16-åringer burde få lov til å stemme fordi politikk også gjelder ungdom, og stemmerett vil gi dem mulighet til å forandre på ting som gjelder dem Flere andre land har innført stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg, eller gir 16-åringer i arbeid rett til å stemme ved valg. Da skottene stemte over egen uavhengighet fra Storbritannia i 2014, fikk også 16-åringene delta. 80 prosent av de skotske 16— og 17-åringene deltok Bør 16-åringer få stemme i valg? I Norge får du stemmerett når du blir 18 år. Men burde man få lov før? Ja, syns mange politikere. Vi spurte elever på Hamar katedralskole hva de mener

Er stemmerett for 16-åringer det som skal til for å engasjere ungdom i politikk? Dette var ett av flere spørsmål som ble stilt under Nobels Fredssenters debatt om stemmerett for 16-åringer. I år får 16— og 17-åringer stemme ved 20 kommuner i landet. I 408 kommuner får de ikke det Forsøksordning med stemmerett for 16-åringer: Medregnes ikke Åpne og les Lukk I Kommune- og fylkestingsvalget i 2015 gjennomføres det et forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år i 20 kommuner Forskere anbefaler stemmerett for 16-åringer. Å senke stemmerettsalderen til 16 år vil både styrke lokaldemokratiet og gi unge en mulighet til å si sin mening Forskere mener stemmerett for 16-åringer vil styrke demokratiet, men ungdomspartiet er uenig i at det er en god idé Hvorfor 16-åringer ikke bør ha stemmerett Ungdom jakter på identitet, er mer opptatt av tilhørighet og mer utsatt for gruppepress enn voksne. De vil derfor være enklere ofre for demagoger og.

STEMMERETT: Til helgen skal KrFU avholde landsmøte der vi skal diskutere hvorvidt vi skal åpne for stemmerett for 16-åringer. Debatten kommer i etterkant av innstillingen fra Valglovutvalget som ønsker å åpne for 16- åring stemmerett ved lokalvalg. For meg er det et paradoks at ungdommer som ikke er valgbare, skal kunne stemme 10. oktober 2020 kl. 03:47 Grande vil gi 16-åringer stemmerett. Venstres Trine Skei Grande vil la 16-åringer i Oslo øst få stemme ved neste lokalvalg som et prøveprosjekt, melder Dagbladet Stemmerett for 16-åringer? Som tiltak for å styrke den politiske deltakelsen og engasjementet blant ungdom ble det ved kommunevalgene i 2011 og 2015 gjennomført et forsøk med å sette ned stemmerettsalderen til 16 år

Flere partier går inn for stemmerett for 16-åringer ved kommune- og fylkestingsvalg. Nå vil Trine Skei Grande (Venstre) la 16-åringer i Oslo øst få stemme ved neste lokalvalg Ved lokalvalget i 2011 gjennomførte 20 kommuner, samt Longyearbyen, et forsøk med stemmerett for 16-åringer. 16. januar lanserte Institutt for samfunnsforskning evalueringsrapporten Stemmerett for 16-åringer. Her kan du lese om resultatene, laste ned rapporten og se opptak fra seminaret. Ett av funnene var at valgdeltakelsen blant 16- og 17. Forsøksordninger om stemmerett for 16- og 17-åringer. Både ved kommunevalget i 2011 og i 2015 ble det gjennomført en forsøksordning med stemmerett for 16- og 17-åringer. Forsøksordningen ble gjennomført på initiativ fra regjeringen etter ønske om å styrke deltakelsen i lokaldemokratiet Opprop: Ja til stemmerett for 16-åringer! Valglovutvalget har innstilt på å gi 16- og 17-åringer stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg. Det ville vært en seier for demokratiet og et stort skritt i riktig retning av et samfunn hvor alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt Den totale valgdeltakelsen blir altså uendret av at 16- og 17-åringer får stemmerett. • Vi finner ikke noen indikasjoner på at de som får stemmerett i en alder av 16 eller 17 år etablerer en vane om å stemme som gjør at deres tilbøyelighet til å delta senere i livet øker

Stemmerett for 16 åringer? Det er blitt fremmet et forslag om å endre Grunnlovens paragraf 50 slik at aldergrensen senkes med ytterligere to år. § 50 første ledd skal lyde: Stemmeberettigede ved stortingsvalg er de norske borgere, menn eller kvinner, som senest i det år valgtinget holdes, har fylt 16 år Regjeringen vil gjenta forsøket med stemmerett for 16-åringer i kommunevalget. Men altfor få kommuner får delta, mener Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner På sikt ønsker Venstre stemmerett for alle 16-åringer, også i stortingsvalget. Det vedtok partiet på landsmøtet i september. Også SV og MDG vil ha stemmerett for 16-åringer

Gjennombrudd for stemmerett til 16-åringer Det er flertall på Stortinget for å sette ned stemmerettsalderen til 16 år i lokalvalg, hvis partiene følger sine representanter i valglovutvalget. KS bør være en pådriver for å få det til Veileder for forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget i 2015 (pdf) Invitasjon til deltakelse i forsøket . Pressemelding av 16.10.2014: Eid blir med i forsøket med nedsett røysterettsalder. Prressemelding av 13.08.2014: 16-åringer får stemme i 20 kommune

Mener 16-åringer skal få stemmerett - NRK Norge - Oversikt

 1. KrFs programkomité går inn for å holde lokale, regionale og nasjonale valg samlet hvert fjerde år. Komiteen vil også gi 16-åringer stemmerett i lokalvalg
 2. Grande vil gi 16-åringer i Oslo øst stemmerett ved kommunevalget i 2023 Venstres Trine Skei Grande vil la 16-åringer i Oslo øst få stemme ved neste lokalvalg som et prøveprosjekt
 3. Forskningsresultater i ny bok om stemmerett for 16-åringer viser at å senke stemmerettsalderen kan styrke tilliten til demokratiet, og at valgdeltakelsen øker ved senere valg
 4. Nå er hun med på å fremme et initiativ om å la 16-åringer i Oslo få stemme ved bydels- og kommunevalget i 2023. I første omgang som et prøveprosjekt i sin egen bydel Gamle Oslo. På sikt ønsker Venstre stemmerett for alle 16-åringer, også i stortingsvalget. Det vedtok partiet på landsmøtet i september
 5. I Europa har Østerrike innført stemmerett for 16-åringer for valg på alle nivåer - fra lokale til nasjonale valg og folkeavstemninger, vedtatt av den østerrikske nasjonalforsamlingen i 2007. Det første nasjonale valget der også 16-åringer hadde stemmerett, var det østerrikske valget til Europaparlamentet i juni 2009
 6. I argumentasjonen for stemmerett for 16 og 17-åringer er: -Stemmeretten vil styrke demokratiet siden en større andel av befolkningen får stemmerett. -Vil til en viss grad kompensere for de endringer som følger av at vi en stadig eldre befolkning og eldre gjennomsnittsvelgere, noe som kan svekke oppmerksomheten om saker som er viktige for ungdom

Kerim vil ha stemmerett for 16-åringer Artikkeltags. Nyhet; Valg; Politikk; Ungdom; Av Asle Rowe. Publisert: 21. oktober 2020, kl. 16:18 Sist oppdatert: 21. oktober 2020, kl. 16:18. Kerim Jaber mener det er på høy tid at de unge får politisk medbestemmelse. Til toppen Utgitt. Stemmerett for 16-åringer. Rødt mener at allmenn stemmerettsalder bør være 16 år. I 2011 og 2015 gjennomførte Norge forsøk med stemmerett for 16-åringer i lokalvalg. Evalueringer fra forsøkene viser at dette øker valgdeltakelse og interesse for politikk blant unge Dette til tross for at prøveordningen har vist at 16-åringer blir mer aktive velgere når de blir inkludert tidligere. Det er også flere europeiske land hvor 16-åringer kan stemme i lokalvalg. Østerrike er foreløpig det eneste landet med allmenn stemmerett for 16-åringer. Stemmerettsalderen har aldri vært hugget i stein I denne teksten skal jeg drøfte over norsk 16-åringer skal ha stemmerett i ett politisk valg. Norge er et av de rikeste landene i verden, vi har det veldig bra i Norge. En grunn til at Norge fungerer så godt som det gjør, er systemet demokrati. I mange samfunn har det kommet forslag på om 16 og 17 åringer skal få stemmerett Blant de 16-åringene som har fått prøve å stemme, er det flertall for, og de bruker stemmeretten når de får den. Da vi innførte stemmerett for 18-åringer i 1978, hadde vi en tilsvarende debatt, med et tilsvarende flertall mot nedsettelse. I ettertid er det ingen som angrer på at vi utvidet demokratiet

Det å stemme er en vane. Flere førstegangsvelgere på 16 år stemmer enn de på 18 år, og de får dermed tidlig en god start på deltakelse i demokratiet. To ganger tidligere, i 2011 og i 2015, har det vært gjennomført prøveprosjekt med stemmerett for 16-åringer ved lokale valg. Der en av kommunene, i 2015, som ble testet var Horten selv

For og imot: Stemmerett for 16-åringer - V

Oslo (NTB): Regjeringen åpner for forsøk med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalget i 2011 Det virker dermed paradoksalt at en 16-åring skal være med på å bestemme hvem som skal ha spritbevilling i kommunen, men ikke ha lov å kjøpe den samme spriten på fire år Det er et misforhold i både alkoholpolitikken (med 20 års aldersgrense på sprit) på den ene siden og stemmerett for 16-åringer på den andre

Under årets kommunevalg (som i 2011) får 16- og 17-åringer stemme i en håndfull kommuner. - Det er aldri feil med mer erfaring, men vi har nok kunnskap til å innføre stemmerett for 16-åringer, sier stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn til NTB Venstre, SV og MDG vil gi 16-åringer stemmerett. Venstres nylig avgåtte leder, Trine Skei Grande, vil ha ordningen som et prøveprosjekt i bydel Gamle Oslo ved kommunevalget i 2023 Erfaringer fra forsøket med stemmerett for 16-åringer i 2011 I 2011 fikk 20 kommuner og Longyearbyen lokalstyre gjøre forsøk med Stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget. Det ble en stor suksess. I Stavanger, den største kommunen som deltok, endte 16- og 17-åringene opp på 61,5 %, omtrent det samme som resten av velgerne Stemmerett er retten til å avgi stemme ved valg til en nasjonalforsamling eller et annet bestemmende politisk organ. Stemmeretten er en menneskerett.Den er en del av demokratiet og en forutsetning for utøvelse av folkesuverenitetsprinsippet.. Stemmerett kan referere muligheten til å stemme til representative forsamlinger (for eksempel stortingsvalg, kommune- og fylkestingsvalg) eller retten.

16-åringer bør få full stemmerett, hevder mange. De burde få rett til å engasjere seg enda mer politisk. Rett til å bestemme om voksne politikere skal få til å oppnå de drømmer eller ambisjoner de har for landet Forsøk med stemmerett for 16-åringer - eller andre valforsøk - står i ei forskrift, og treng ikkje eit fleirtal, berre politisk vilje. Les mer om stemmerett for 16-åringer i dette heftet fra 2015 PD

Stemmerett for 16-åringer og republikk? Det sittende stortinget har fremsatt en rekke grunnlovsforslag. Skjebnen til disse forslagene avgjøres av det stortinget som velges 11. september Det er faktisk en god grunn i seg sjøl til å utvide stemmeretten til å gjelde 16-åringer, for å få en mye større balanse når det gjelder dem i befolkninga som har stemmerett til å påvirke. Så mener jeg også det er fundamentalt dette med retten til deltakelse Når vi diskuterer stemmerett for 16-åringer, blir jeg ofte møtt med at jeg ikke heier på ungdomsengasjement. La det være klart, jeg ønsker enda flere ungdommer inn i ungdomspartier og i andre interesseorganisasjoner, men jeg mener det går an å ha to tanker i hodet samtidig. Stemmeretten bør følge myndighetsalderen Prøveordningen med stemmerett for 16- og 17-åringer blir ikke videreført. Det går fram av kommuneproposisjonen for 2018 Allmenn stemmerett for 16-åringer er en sårt tiltrengt utvidelse av demokratiet i Norge. Enride Berg i AP har argumentert mot dette med hovedargumentet at 16-åringer ikke skatter og dermed ikke kan stemme. Dette er det allerede skrevet mye om akkurat dette i debatten av Åsmund Austen.

Fem argumenter for og mot stemmerett for 16-åringer

 1. Stemmerett for 16-åringer? Vanligvis har vi som er politikere i Fremskrittspartiet klare, tydelige svar. Akkurat i saken om stemmerettsalder, skal jeg innrømme at jeg ikke har b..
 2. «Meningsløst», uttalte Sps Ola Borten Moe i Adresseavisen om lovutvalgets forslag før helgen. I motsetningen til et flertall i utvalget, som vil gi 16-åringer stemmerett ved lokalvalg, mener han stemmerett må følge myndighetsalder.Han får motbør av SVs Ingrid Marie Sylte Isachsen, som ønsker forslaget velkommen
 3. Stemmerett for 16-åringer Bakgrunn Regjeringen la frem stortingsmelding nr 33 Eit sterkt lokaldemokrati og denne tar for seg hele evalueringen fra kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2007. Denne tar for seg mange forskjellige aspekter rundt valget, deriblant stemmerett for 16-åringer
 4. Skolevalget ja, nettopp. Syns ikke det er noe argument for å gi 16 åringer stemmerett. Når jeg var 16 år var det for meg fullstendig likegyldig hvem som regjerte, ikke før jeg bikket 20 og nå er 25 år at det begynner å bli interessant

Stemmerett for 16 åringer og politikk i Norge. Startet av Tvillingbror og Tvillingsøster 6 måneder siden Hei vi 2 er en gutt og ei jente på 16 år. Vi er bror og søster, tvillinger og bestevenner. Vi 2 mener at 16 åringer ikke bør få stemmerett ved valg Stemmerett for 16 åringer - forsøk i 2011 16- og 17-åringer stemte ! Før valgdagen 12. september 2011 knyttet det seg stor spenning til om 16- og 17-åringene i Hamar virkelig ville velge å bruke stemmeretten sin, nå som de hadde fått sjansen gjennom et prøveprosjekt, som ble kjørt i Hamar og en del andre kommuner i Norge

Stemmerett for 16-åringer. Publisert: 07.06.2020 . I dag påvirker politikken som vedtas alle i et samfunn. Alle 16- og 17-åringer har en rekke plikter og rettigheter pålagt dem gjennom lov, blant annet at ungdom over 15 år kan straffes og at de må betale skatt. Derimot har. Fordeler med stemmerett for 16-åringer? 29.10.2010 2010 Valg 2019; Stemmerett ved valgene 10.04.2015 2015 Demokrati og valg; Moren min vil tjene mindre. Hvordan påvirker dette grunnstipendet til Lånekassen? 15.09.2017 2017 Familie; Hvem har stemmerett ved stortingsvalget? 07.04.2017 2017 Demokrati og val - Hvis 16-åringer får stemme, må politikerne ta ungdom på alvor i større grad enn i dag, legger hun til. - Modne nok. Lokalvalget i år var det andre hvor stemmerett for 16- og 17-åringer ble prøvd ut i 20 kommuner. Første gang var lokalvalget i 2011 Regjeringen åpner for forsøk med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalget i 2011 Forsøket med stemmerett for 16-åringer fra kommunevalget i 2011 blir trolig videreført ved neste lokalvalg, varsler kommunalminister Jan Tore Sanner (H)

Bør 16-åringer få stemme i valg? - Forskning

Bør 16-åringer få stemmerett? - Aftenposte

Slike FB-grupper aktualiserer etter min mening debatten om 16-åringers stemmerett, og det haster. Klimaet trenger nemlig handlekraft. En slik som vi blant annet ser hos Greta Tunberg. til alle 18-åringer i dag. Men, et vesentlig poeng er at gjennomsnittlig levealder var rett over 40 år i 1814 - 16-åringer har mange plikter og rettigheter i dag, selv om de ikke er myndige. Da burde de også få stemmerett, mener Valen. Han trenger to tredels flertall og vedtak fra to storting for å.

Stemmerett for 16-åringer - Går det an da? Selvsagt er det mulig å senke stemmerettsalderen. Det er blitt gjort mange ganger tidligere og senest i 1978, da alle 18-åringer fikk stemmerett for. For meg er det fire sterke argumenter for å gi stemmerett til 16- og 17-åringer: Vi utvider demokratiet. Det har vi gjort mange ganger før, og det er på tide å gjøre det igjen. I 1814 måtte man være fylt 25 år, og være embetsmann, byborger eller bonde 16-åringer har fått stemmerett i Østerrike. Nasjonalforsamlingen vedtok lovendringen i dag, noe som betyr at landet blir det første i EU som tillater 16-åringer å stemme i nasjonale valg. Fra før av har 16-åringer i Østerrike kunnet stemme i enkelte lokale valg

Fire millioner med stemmerett - SS

HAMAR:143 kommuner søkte kommunaldeparementet om å få delta i et prøveprosjekt med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2011. Hamar er nå valgt ut som én av 20 kommuner til å delta i prosjektet. - Skal vi beholde et levende lokaldemokrati også i framtida, må vi ha ungdommen med oss Ved årets kommunevalg prøvekjøres to ordninger som kan bli permanente: 16-åringer får stemme i 20 kommuner og det tillates elektronisk stemmegivning i noen få kommuner. På kommentarplass i VG går Elisabeth Skarsbø Moen inn for at 16-åringer må få stemmerett, og da mener hun full stemmerett, ogs

Forskere anbefaler stemmerett for 16-åringer

 1. VALG: 16-åringer kan få stemmerett ved lokal valg, dersom forslaget går igjennom. Foto: Håkon Mosvold Larsen. Vil gi 16-åringer stemmerett i lokale valg 16-åringer bør få stemme ved lokalvalg. Det mener et utvalg som jobber med valg-lover. Ungdoms-organisasjonene jubler
 2. Hvem som har rett til å stemme ved stortingsvalg og i lokalvalg i Norge er regulert i valgloven. Siden Norges første grunnlov i 1814 har disse reglene endret seg, og en stadig større del av befolkningen har fått stemmerett. De første hemmelige valgene, der folk kunne stemme anonymt, var i 1885. Før dette er det vanskelig å karakterisere valgene som demokratiske, ut fra vår forståelse.
 3. I lokaldemokratimeldingen som regjeringen la fram like før sommerferien, åpnes det for forsøk i enkelte kommuner for stemmerett for 16-åringer ved kommune- og fylkestingsvalget i 2011. Om Sveio får stemmerett for 16 åringer, er derimot usikkert, for lokaldemokratimeldingen er ennå ikke behandlet i Stortinget

Unge Høyre vil nekte 16-åringer stemmerett

Valglovutvalget har innstilt på å gi 16-åringer stemmerett ved lokale valg. I denne saken kan du lese om hvorfor våre fire ungdomsambassadørene for stemmerett for 16-åringer brenner for akkurat denne saken. Jeg brenner for stemmerett for 16-åringer fordi da gir du en mulighet til barn/ungdom å påvirke samfunnet på en helt ny måte Jeg håper stemmerett for 16-åringer er noe vi kan få plass både lokalt og nasjonalt. Forskning har vist at slike tiltak der det er prøvd før har gitt høyere valgdeltakelse senere i livet. Samtidig bør vi hele tiden jobbe med å skape et levende demokrati gjennom å utvikle nye verktøy og arenaer for folk å kunne dyrke sitt engasjement LES OGSÅ: 16-åringer kan få stemmerett Det er ikke første gang at 16-åringer får stemme ved kommunevalg. I 2011 var det en del utvalgte kommuner som bokstavelig talt slapp ungdommen til som.

Hvorfor 16-åringer ikke bør ha stemmerett

16-åringer bør ikke få stemmerett! - Stavanger Aftenbla

Noen mener imidlertid grensen bør senkes til 16 år, og det er satt i gang prøveordninger for å teste ut stemmerett for 16-åringer. Synes du at ungdom på 16-17 år skal få stemmerett? 4 - Mange 16-åringer er samfunnsbevisste, unge mennesker, sier Siri Hall Arnøy. Forsøk med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg i Tyskland viser at 16-20-åringer er bevisste og engasjerte. Valgdeltakelsen var høyere for denne årsgruppen enn for gruppen 21-25 år, skriver SV-representantene i sitt grunnlovsforslag Venstre vil derfor gi 16-åringer stemmerett ved både nasjonale og lokale valg, og mulighet til å stille til valg. Opplysningsnivået hos en 16-åring er minst like høyt som hos en 25-åring anno 1915. Ett argument som har gått igjen ved spørsmålet om stemmerettsutvidelser opp gjennom historien er at opplysningsnivået hos borgerne er for. I Stavanger bystyre mandag kveld fremmet Iselin Nybø (V) en interpellasjon. Der snakket hun om at 16-åringer skal få stemmerett ved neste lokalvalg. Jeg mener dette er en viktig sak. Som sosialist higer jeg alltid etter en utvidelse av demokratiet. Som 16-åring betaler man voksenbillett på buss, tog, båt og fly. Man kan straffes a

Grande vil gi 16-åringer stemmerett - Siste nytt - NR

Samfunnsfag YF Vg2 - Stemmerett for 16-åringer? - NDL

 1. Senket stemmerett vil få de yngste, og særlig jentene, til stemmeurnene. Forsøk med nedsatt stemmerettsalder ved kommunevalgene i 2011 og 2015 viste at valgdeltakelsen blant 16 og 17-åringer var like høy som for alle velgere samlet. Jentene hadde nesten 10 % høyere deltakelse enn guttene. (Bergh 2016
 2. Bør 16-åringer ha stemmerett? Fra 45 til 82 prosent -valgdeltakelsen varierte stort blant 16- og 17-åringene i forsøkskommunene under høstens lokalvalg. 7. oktober 2011. 0 kommentarer. Julie Ane Ødegaard Stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen
 3. Stemmerett for 16-åringer i Oslo ved lokalvalget i 2015 Det vises til bystyrereglementets § 36, hvor det bl.a. heter: Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde
 4. 16-åringer kan allerede stemme ved kirkevalg, de blir stilt rettslig til ansvar hvis de har gjort noe galt, de kan ta opp lån og ta beslutninger om egen helse uten at foreldrene involveres. De bør også kunne få si sin mening hvert fjerde år. Det er allerede gjennomført forsøk med stemmerett for 16-åringer i flere kommuner
 5. 16-åringer får stemmerett i Oslo. osloby.no/16-ari... 32 comments. share. save hide report. 83% Upvoted. This thread is archived. New comments cannot be posted and votes cannot be cast. Sort by
 6. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang
 7. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Vil gi 16-åringer på Oslo øst stemmerett

Jeg er ikke komfortabel med at 16-åringer kan stille til valg, og derfor er jeg prinsipielt imot stemmerett for 16-åringer. I tillegg synes jeg det er ganske spesielt at man skal kunne bestemme hvem som skal styre kommunen (eller landet, dersom ordninger med stemmerett for 16-åringer videreføres) før man i det hele tatt er ferdig med grunnskolen Jeg tror at om 16 åringer hadde hatt stemmerett, så ville vi sett høyere valgdeltakelse, mer debatt om viktige lokale saker, mer demokrati og mer engasjement. Vi ser at i flere kommuner hvor de har hatt prøveordninger med stemmerett til 16-åringer så har dette skjedd. Heldigvis har vi hatt en positiv utvikling i Oppdal På Arbeiderpartiets landsmøte kom det inn forslag om å innføre stemmerett for 16-åringer fra og med kommunevalget i 2019. - Vi ungdom fortjener å bli hørt, derfor ønsker vi at Arbeiderpartiet skal vedta at 16-åringer skal få stemmerett i lokalvalg

Stemmerett for 16-åringer : Resultater fra evalueringen av

ulike hold. Det er naturlig å se forsøket med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalget i 2011 som et resultat av en slik bekymring. Det samme året, i 2011, ble politisk engasjerte ungdommer utsatt for et terrorangrep og et massedrap på Utøya den 22. juli. I etterkant av terrorangrepene har det i særlig gra Venstres Trine Skei Grande vil la 16-åringer i Oslo øst få stemme ved neste lokalvalg som et prøveprosjekt 16-åringer bør få stemmerett på permanent basis, det mener professor i sammenlignende politikk ved UIB, Frank Aarebrot. Innslag i NRK Kveldsnytt mandag 15. august 2011

Stemmerettsalder - Wikipedi

KommentarDette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider.Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.«Verden forguder ungdommen, men lar seg regjere av de gamle», ifølge den franske forfatteren Henry Millon de Montherlant (1896-1972). Nå vil også landsmøtet i KrF se om dette lar seg endre, og ønsker stemmerett for 16-åringer

 • Weisses bräuhaus reservierung.
 • Uttale kryssord.
 • Rohat hold kjeft.
 • Penicillin spritze.
 • Handlingsregelen definisjon.
 • Ulb darmstadt internetzugang.
 • My call sim.
 • Pga dell.
 • Best film app for smart tv.
 • Jenteprosjektet ada.
 • Flirttipps whatsapp.
 • Stavanger kulturskole ansatte.
 • Tumblr theme hunter.
 • Hvalfangst 2017.
 • Skoringen stavanger.
 • اخبار العربية عاجل سوريا.
 • Ramses ii nebettawy.
 • Rensing av breiflabb.
 • Amid gruppe.
 • Absolut vodka kalorier.
 • Houdini jacka.
 • Familienwandern im allgäu.
 • Jakttider rådjur 2017.
 • Hvordan bli myk fort.
 • Postleitzahl magdeburg ottersleben.
 • Bergen 2017 underskudd.
 • 4x4 intervall program.
 • Dab adapter tiny audio.
 • Fiberhusk sverige.
 • 9er fotball regler.
 • Stadt mühlacker peindl.
 • Sceptile best moveset.
 • Udo lindenberg mein ding text.
 • Klappelek so makaroni.
 • Engangsservise.
 • Roosh norway.
 • Sette opp kort hår.
 • Flyulykke 2018.
 • Unterwäsche bilder für freund.
 • Maserati quattroporte gts.
 • Wonneproppen noz.