Home

Selskapsloven

Selskapsloven - regjeringen

Selskapsloven. Lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven) Lov | Dato: 26.03.2007 | Nærings- og fiskeridepartementet. Se loven på lovdata.no. Tilhørende tolkningsuttalelser § 3-17 - Aksjeloven §§ 6-11 og 8-10 og selskapsloven § 3-1 Selskapsloven, lov av 21. juni 1985 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper. Utenfor loven faller aksjeselskaper, enkeltpersonforetak, partsrederier og som hovedregel også interkommunale selskaper Kort om loven: Aksjeloven gjelder for aksjeselskaper (AS). For allmennaksjeselskaper (ASA) gjelder allmennaksjeloven. Et aksjeselskap er en selskapsform hvor eierne ikke er personlig ansvarlige for selskapets forpliktelser eller gjeld 1985-06-21 #83 Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven) Jfr. tidligere lover 19 juli 1910 nr. 1 annen del, 6 juli 1957 nr

Selskapsloven på Lovdata Denne jusrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull , og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den . Det finnes mer utfyllende artikkel/artikler på Boken gir en utførlig kommentar til selskapsloven av 21 juni 1985 nr 83 og omfatter dermed hovedsakelig ansvarlig selskap og kommandittselskap Den inneholder også en oversikt over lovgivning som supplerer selskapsloven, foretaksregisterloven, firmaloven, skatteloven, konkurslovgivningen mv Selskapsloven m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 20. juni 2014 nr. 25 (i kraft 1. juli 2014 Selskapsloven. Fra Jusleksikon.no. Hopp til: navigasjon, søk. Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper, bedre kjent som selskapsloven (forkortet sel.), ble sanksjonert av Kongen i Statsråd 21. juni 1985 Loven gjelder regnskapspliktige som nevnt i § 1-2 første ledd nr. 1 til 12 som er hjemmehørende i Norge, samt regnskapspliktige som nevnt i § 1-2 første ledd nr. 13. Kongen fastsetter regler om denne lovs anvendelse for Norges økonomiske sone og for Sv..

selskapsloven - Store norske leksiko

selskapsloven. I alle fall må det avklares hvordan eierskapet skal fordeles og hvilke organer selskapet skal ha. Det må også reguleres hvorledes stemmeretten skal være i selskapet, og om beslutninger krever enstemmighet eller kan fattes ved flertallsvedtak. Selskapslovens regulering er at bar Selskapsloven om beregning av utdelingsbeløp Det må utarbeides et sluttoppgjør som legges frem for selskapsmøtet til godkjenning. Meld sletting til Brønnøysundregistrene. Melding om sletting av det ansvarlige selskapet skal sendes til Foretaksregisteret, uten ugrunnet opphold, etter at selskapsmøtet har godkjent sluttoppgjøret Selskabsloven § 1 § 1 Denne lov finder anvendelse på alle aktieselskaber og anpartsselskaber (kapitalselskaber). Stk. 2. I et aktie- eller anpartsselskab hæfter aktionærerne og anpartshaverne (kapitalejerne) ikke personligt for kapitalselskabets forpligtelser, men alene med deres indskud Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og Lovd

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - Lovdat

 1. Selskapsloven § 2-9. Dette for å hindre at de ansattes representanter kommer i flertall. Dersom selskapet har styre og/eller daglig leder har disse normalt rett og plikt til å være til stede på selskapsmøtet, jf. Selskapsloven § 2-8. Det er imidlertid bare selskapsdeltakerne som har stemmerett i selskapsmøtet, jf
 2. Kjøp Selskapsloven fra Bokklubber Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer
 3. Boken gir en utførlig kommentar til selskapsloven av 21 juni 1985 nr 83 og omfatter dermed hovedsakelig ansvarlig selskap og kommandittselskap Den inneholder også en oversikt over lovgivning som supplerer selskapsloven, foretaksregisterloven, firmaloven, skatteloven, konkurslovgivningen mv. Frems..
 4. Samlet av Juridisk bibliotek i Oslo. Juridisk bibliotek i Oslo samler og presenterer oversettelser som er utarbeidet i departementene, i andre offentlige institusjoner og i næringslivsorganisasjoner
 5. Selskapsloven, supplert av selskapsavtalen, etablerer selskapsmøtet som det høyeste organ i et AF. Det etableres ofte et styre. Styret, eller annet etablert felles organ (styringsgruppe), som skal ha fokus på prosjektet og har tilstrekkelige fullmakter til å ta nødvendige løpende avgjørelser er en sentral faktor for suksess
 6. imum være to deltakere, hvorav en opptrer utad. Den deltakeren som opptrer utad og driver virksomheten, betegnes som hovedmannen
TrinnVis | En skog av lover og forskrifter

Trenger du mer informasjon, se selskapsloven § 2-21. Prokura Prokura er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av selskapet i forbindelse med den daglige driften. Du kan ikke bruke prokura til å behefte eller selge selskapets faste eiendom.. Den inneholder også en oversikt over lovgivning som supplerer selskapsloven, foretaksregisterloven, firmaloven, skatteloven, konkurslovgivningen mv. Fremstillingen er ajourført med de siste endringen i selskapsloven, praksis fra Justisdepartementets lovavdeling og rettspraksis.Dr juris Geir Woxholth er professor i formuerett ved Universitetet i Oslo Hans Olav Lahlum var gjest hos Radioselskapet på P2, som ukens selskapsløve Læringsutbyte. Modulen Grunnleggende selskapsrett stiller krav om kjennskap til og forståelse av særtrekk ved sammenslutningsformene aksjeselskap, allmennaksjeselskap, ansvarlig selskap, kommandittselskap, indre selskap, enkeltmannsforetak, samvirkelag, stiftlese og tingsrettslig sameie.Dertil kommer kunnskap om NUF (Norsk filial av utenlandsk Foretak)

Pris: 766,-. innbundet, 2007. Sendes i dag. Kjøp boken Selskapsloven av Geir Woxholth (ISBN 9788205342057) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Kjøp Selskapsloven fra Tanum Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og Lovdata. Særtrykkene er de eneste trykte heftene på markedet som inneholder både faglige og historiske noter

Næringslivsjournalen onsdag 24

Selskapsloven - Wikipedi

Vår pris 79,-. Selskapsloven m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 22. mars 2019 nr. 7 (i kraft 1. juli 2019) Isbn 978820265355 Boken gir en utførlig kommentar til selskapsloven av 21 juni 1985 nr 83 og omfatter dermed hovedsakelig ansvarlig selskap og kommandittselskap Den inneholder også en oversikt over lovgivning som supplerer selskapsloven, foretaksregisterloven, firmaloven, skatteloven, konkurslovgivningen mv. Fremstillingen er ajourført med de siste endringen i selskapsloven, praksis fra Justisdepartementets. Dahl, Torleif Anne Holth & Hermann S (red): Rettferdighet og Styring - en studenthilsen til Torstein Eckhoff. 140 s. Universitetsforlaget 198 Selskapsformen er underlagt selskapsloven, jfr sel 1-1 første ledd, sml § 1-2 første ledd bokstav e Kommandittselskap er et selskap med blandet kapital, dvs der minst en deltaker hefter ubegrenset for selskapsgjelden (komplementaren) og minst en deltaker har begrenset sitt ansvar til et nærmere fastsatt innskud

3 selskapsformer alle bør kjenne til. Når du skal i gang med egen virksomhet er valg av selskapsform noe av det viktigste du gjør. Valg av rett selskapsform er avgjørende for hvilke rammevilkår du får, og vil kunne begrense dine muligheter både når bedrifen går bra, og dersom det går dårlig Dette reguleres av selskapsloven. Lag som har fått vedtekter fastsatt ved jordskiftedom, og der vedtektene har bestemmelser for et eierlag med medeiere, skal registreres i Enhetsregisteret som et tingsrettslig sameie Vår pris 81,-. Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder. Kjøp 'Selskapsloven; med forskrifter; sist endret ved lov 22. mars 2019 nr. 7 fra 1. j, Lov 21 juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper' fra Fagbokforlaget Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper, bedre kjent som selskapsloven , ble sanksjonert av Kongen i statsråd 21. juni 1985 og trådte i kraft 1. juli 1986

Ansvarlige selskaper (herunder selskaper med delt ansvar) og kommandittselskaper er ikke egne skattesubjekter. I stedet beskattes selskapsdeltakerne etter et nettoligningsprinsipp. Dette innebærer at selskapets nettoresultat overføres til beskatning på deltakernes hender Velkommen til Gyldendal Norsk Forlag. Forlagshuset utgir et bredt spekter av skjønnlitteratur, generell litteratur, fagbøker og læremidler og har knyttet til seg engasjerte forfattere og medarbeidere Om leieinntekter er skattefrie eller skattepliktige avhenger av hva slags eiendom du leier ut, hvor mye du leier ut og hvordan du bruker eiendommen Alle forhold som omhandler start, uttreden eller avvikling reguleres av selskapsloven. Relaterte ord. Enkeltpersonforetak Forening NUF. Visma eAccounting. Vårt enkleste regnskaps­program, for små bedrifter, enkeltpersonforetak og foreninger. Mer om Visma eAccounting. Forretningsplan Følgende bestemmelser i straffeloven av 2005 om brudd på bokførings- og regnskapsloven trer i kraft 01.10.15 (jf. lov 19.06.15 nr. 65): § 392.Regnskapsovertredelse Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som overtrer bestemmelser om bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, årsregnskap, årsberetning eller regnskapsoppbevaring som er fastsatt i lov eller forskrift i.

Selskapsloven by Woxholth, Geir

Selskapsloven : (lov om ansvarlige selskaper og

Selskapsloven. Ansvarlige selskaper er regulert av selskapsloven. Den inneholder blant annet regler om at det skal opprettes en selskapsavtale mellom deltakerne, i tillegg til regler om selskapsmøte, eierskifte, oppløsning og avvikling. Selskapsmøte og selskapsavtale. Dere må holde et selskapsmøte ved stiftelsen av et ansvarlig selskap Selskapsloven krever at selskapsavtalen minst skal inneholde selskapets navn (firma), navn på samtlige deltakere og deres bosted, selskapets formål, kommunen der selskapet har sitt hovedkontor, og informasjon om deltakernes innskudd i selskapet Logg inn. Cart. 0 Handlekur

Selskapsloven - Jusleksikon

Selskapsloven m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 22. mars 2019 nr. 7 (i kraft 1. juli 2019 Kjøp Selskapsloven fra Norske serier Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer Kjøp 'Selskapsloven; med forskrifter; sist endret ved lov 14 desember 2018 nr. 95 fra, Lov 21 juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper' fra Fagbokforlaget

Regnskapsloven - regjeringen

Læremiddelforlaget - Bedriftsledelse. Logg inn . Hjem; Lærebok; Arbeidsbok; Regnearkmodeller. Regnearkmodeller brukt i løsn.forslag/eksame Et selskap kan snart organiseres som et SE- selskap (Europeisk Selskap «Societas Europas»). For å opprette eller omdanne et selskap til et SE- selskap, må dette ha tilknytning til minst to EØS- stater. Den viktigste fordelen ved å organisere et selskap som SE-selskap, er muligheten til å flytte hovedkontoret til en annen EØS-stat uten å måtte [ Både ANS, DA og KS reguleres av Selskapsloven. Andre aktuelle selskapsformer er enkeltmannsforetak, samvirkelag og stiftelser. Se også Selskapsmodeller i kommunal bygg- og eiendomsforvaltning . Om registreringspliktige foretak: Se Foretak. Sist oppdatert 21.11.2017 av MIM.

«Samfunnsøkonomiske bedrifter» kan gi i pose og sekkBråthen - Selskapsrett 6Årsoppgjøret 2018: Oversikt over prosessen - aktueltNETT NO - Koronaloven: Gjennomføring av styremøterMer fleksible regler for styremøter og generalforsamlingerRettsdata Revisjon - Faglitteratur

Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper [Selskapsloven - sel.] Act concerning unlimited liability partnerships and limited partnerships [The Partnerships Act] As amended 27 June 1986 PD Rettsdata. Gyldendal leverer kvalitetsikrede rettskildeverktøy for jurister og revisorer, med oppdaterte lover, forskrifter, dommer og en rekke andre rettskilder.Med Rettsdata får du også lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar, praktiske dokumentmaler og relevant faglitteratur - alt samlet på et sted. Studenter med Feide får gratis tilgang til Rettsdata Selskapsloven: med kommentarer Av Geir Woxholth Forlag Gyldendal akademisk ISBN 9788205342057 Utgitt 2005, Innbundet. Ikke riktig utgave? Prøv å søke etter flere utgaver. Tags: economics using business analysis selskapsrett valuation industrial gra6210 gra6213 selskapsformer jus257-2-a grunnleggande gra1305 jus2572a. Kjøp. Kjøp Selskapsloven m/forskrift fra Cappelendamm Selskapsloven m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 22. mars 2019 nr. 7 (i kraft 1. juli 2019 Selskapsloven forble nominelt i kraft gjennom det attende århundre. Det ble til slutt opphevet i 1828, året før katolsk emansipasjon. referanser. Denne artikkelen inneholder tekst fra en publikasjon som nå er i offentlig regi: Herbermann, Charles, red. (1913). artikkelnavn nødvendig. Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Kjøp Selskapsloven fra Bokklubber Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer

 • Whatsapp chat löschen sieht das der andere.
 • Nageldesign beige gold.
 • Stadt senftenberg liegenschaften.
 • Madicken badendyck instagram.
 • Hvordan bli myk fort.
 • Mill cb2000gd.
 • Online electronics drawing.
 • Beemoo søskenvogn kombi.
 • Brunsvart melbille larve.
 • Welding tig.
 • Pixwords atsakymai 120.
 • Gørild mauseth imdb.
 • Ftse italia small cap.
 • Ta ut paven krabbe.
 • Hotels in frauenwald deutschland.
 • Sportverein winsen luhe.
 • Aubo benkeplater.
 • Kurdere i iran.
 • Stadt groß umstadt.
 • Ragn sells.
 • Ausflugsziele 100 km um köln.
 • Seroquel vektøkning.
 • Magnesium citraat etos review.
 • Nodee barcode sky.
 • Frauenarzt ingolstadt.
 • Pulverheksa abelone mat sang.
 • Subway new york price.
 • Hvordan lage hermetiske tomater.
 • Jula lade.
 • Knochenmasse tabelle.
 • Menighet i oslo.
 • Stellenangebote coburg büro.
 • Manglende livsglede.
 • Siesta key season 2.
 • Lotusblume bad hersfeld öffnungszeiten.
 • Arly karlsen norske rednecks.
 • Adac phantasialand eintrittskarten.
 • Ski doo wikipedia.
 • Svale tattoo meaning.
 • Digte om livet og kærlighed.
 • Moodle fulda.