Home

Utdanning som karriereveileder

- Som karriereveileder får du kompetanse innen veiledning og rådgivning, i tillegg til digital kompetanse i nettopp denne jobben. Det kan være viktig i mange sammenhenger der rådgivning og veiledning over nett er viktig, hvis du for eksempel jobber som rådgiver i en bank. Karriereveiledning som utdanning er et relativt nytt fagfelt Alt om Karriereveileder og relaterte studier, skoler og utdanninger som leder til jobb som Karriereveileder Valg av skole, studie og yrke Studier 3.763 studier Skoler 2.895 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 337 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip Studiet kvalifiserer til stillinger som karriereveileder, i offentlig forvaltning og organisasjoner som driver politikkutforming innen feltene utdanning, arbeidsliv og sosial inkludering og/eller til videre forskerutdanning. Utdanningen er yrkesrettet og gir kompetanse for å lede, utøve og utvikle karriereveiledning som fag- og praksisfelt

Studiet utvikler deg videre i ditt arbeid som karriereveileder overfor personer, grupper, organisasjoner og samfunn. Vi gir deg en utdanning basert på forskning og profesjonell yrkeskunnskap Som karriereveileder er det viktig å være oppdatert på hva som skjer ute i markedet, - For eksempel utdanning innen karriereveiledning, men erfaring fra bransjen kan kompensere. Jeg driver et eget firma, hvor jeg både veileder og rekrutterer Kontakt Karriereveileder; Utdanning - For deg som skal velge utdanning. Å velge utdanning kan være et krevende valg. Her får du noen tips til hva du bør tenke over for å ta et godt og informert valg som passer akkurat deg. Kartlegg mulighetene

Men en ting er å lage gode læringsutbyttebeskrivelser i høyere utdanning, eller sette opp lister over ønskede kompetanser karriereveiledere i ulike roller og sektorer bør ha. En annen ting er å kunne kommunisere på en enkel og presis måte til allmenheten om hva jeg som karriereveileder er god til Karriereveileder ved Manus Motivation Group. - Hvilken utdanning bør du velge om du ønsker å gå ut i sikker jobb om 5-6 år? - Man vil jo med en gang si ingeniør, og om du er glad i realfag er det det sikreste du kan velge i dag. Men du må være teknisk interessert i å fordype deg i en problemstilling. Ellers kan du gå inn i helsearbeid Prøv å snevre valget ned til noen utvalgte studieretninger. Da blir det ofte lettere å ta valget. Du kan også bruke jobbkompasset for å få nye ideer, og lese flere tips på utdanning.no. Hvis du har behov for å reflektere rundt valg av utdanning og jobb, kan du chatte eller snakke på telefon med en karriereveileder

Her finner du informasjon om det å ta utdanning, opplæring eller å arbeide i Norge. Alt du gjør innenfor utdanning og arbeid gjennom livet ditt, kalles ofte for din karriere. Du kan snakke med en karriereveileder på nett eller telefon og få karriereveiledning, eller du kan velge å lese og utforske på egenhånd Ekspertene har talt: Disse tre utdanningene garanterer deg jobb. Det er ikke så lett å vite hva du skal bli. TV 2 har snakket med åtte eksperter om hvilke utdanninger det lønner seg å velge På utdanning.no finner du oversikt over utdanninger og linjer i Norge. Her kan du sortere på område, nivå, studieform, type lærested med mer. Inne på hver utdanning finner du også som regel lenke til studiestedets side for linjen eller utdanningen hvor du kan finne mer informasjon Utdanning / kompetansekrav - Karriereveileder. Studier i karriereveiledning kan du blant annet ta ved Høgskolen i Akershus. Studievalg.no - Relaterte studier til Karriereveileder Jobbmuligheter - Karriereveileder . Karriere Start.no - Temaside Karriereveileder Karriere Start.no - Stillingsannonser Karriereveileder

Regjeringen vil lovfeste at alle fylkeskommuner skal ha et tilbud om karriereveiledning, som er gratis og åpent for alle innbyggere. I løpet av høsten 2019 vil det finnes karrieresentre i alle fylker, men det er ingen som har plikt til å tilby karriereveiledning til befolkningen Informasjon til deg som skal velge utdanning for første gang. Les Mer Les Mer. Etter- og videreutdanning. Informasjon om utdanning og kurs dersom du har jobbet en stund. Kontakt karriereveileder. Snakk med en profesjonell karriereveileder på nett eller telefon. Start Start

Yrkesintervju Karriereveileder utdanning

 1. Dess bedre du kjenner deg selv, dess større er mulighetene for å gjøre riktige valg. En måte å bli kjent med seg selv på er gjennom å utforske hvilke interesser du har, reflektere over hvilken livssituasjon du er i, hvilke egenskaper som kjennetegner deg, og hvilke evner og verdier som preger deg. Gjennom å reflektere over disse aspektene, samtidig som du får en god oversikt over.
 2. imum en bachelorgrad eller annen tilsvarende utdanning og
 3. Karriereveiledning - Karriereveileder Trives du ikke med jobben lenger, eller vet du ikke hva du vil? Karriereveiledning og karriererådgivning for voksne som: Er usikker på om du skal bli i jobben, eller finne noe nytt. Har en følelse av å ha havnet på feil hylle og ønsker endring
 4. Som student har du som regel tilgang på gratis veiledning på studiestedet. En karriereveileder kan hjelpe deg med å oppdage dine egne styrker, kompetanser og interesser, se mulighetene på arbeidsmarkedet og gjøre meningsfulle valg knyttet til utdanning og arbeid

Registrer deg som søker i Søknadsweb. Du finner studiet under Pedagogiske- og internasjonale fag og videre under Etterutdanning og oppdrag - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Dokumentasjon på kvalifiserende utdanning eller realkompetanse må være lastet opp innen søknadsfristen går ut Vi tilbyr gratis karriereveiledning til deg som vil ta utdanning eller søke jobb. Bestill telefonsamtale med en karriereveileder. Utdanningsløftet. Nå kan du som er permittert eller ledig gjøre ferdig videregående opplæring gratis. Søk innen 15. november Hvis fokuset ditt er å få jobb etter endt utdanning, er Treider Fagskoler et godt valg. Velg blant hele 20 utdanninger. Våre jobbundersøkelser fra de to siste årene viser at 4 av 5 av våre uteksaminerte studenter er i jobb innen seks måneder etter endt utdanning. Av disse er 2 av 3 i jobb innen tre måneder

Karriereveileder Utdanning, skoler og studiestede

Ungdom som ønsker karriereveiledning. Elever og lærlinger som har spørsmål om utdanning og yrke kan ta kontakt med karriererådgiver på skolen. Publisert 04.11.2019 16.47. Sist endret 09.12.2019 17.36. Fant du det du lette etter på denne siden? Ja Nei. Hvor jobber en karriereveileder? Som karriereveileder er du ofte knyttet til universiteter, høgskoler eller videregående skoler. I tillegg er mange tilknyttet offentlige (NAV) og kommersielle bemanningsbyråer. Utdanning til karriereveileder. Karriereveiledere kan ha ulik utdanningsbakgrunn. Flere høgskoler tilbyr utdanning i karriereveiledning Stadig flere velger å ta høyere utdanning, men det er fort gjort å gå seg vill blant alle studieretningene. - Alt for få unge får profesjonell hjelp til å finne ut av hva de passer til, mener rekrutteringsekspert. Nå lanserer DNB gratis karriereveiledning Breddemasteren passer for deg som ønsker en kortere og mer praksisrettet masteroppgave, og kvalifiserer til stillinger som karriereveileder, i offentlig forvaltning og organisasjoner som driver politikkutforming innen feltene utdanning, arbeidsliv og sosial inkludering

5. Utdanning og arbeid 6. Målgrupper og kontekst 7. Utvikling, nettverk og systemarbeid De sju kompetanseområdene gir en oversikt over hva karriereveiledning innebærer. Kompetansestandardene er laget for karriereveilederen, men disse sju områdene er også relevante for andre som jobber med eller har ansvar for karriereveiledning Det har ikke vært utdanning innen dette fagfeltet i mange år, men nå tilbys både bachelor- og mastergrad ved noen høyskoler/universiteter. Studiene tilbys på heltid og deltid. Genuint interessert i mennesker. Som karriereveileder må du være genuint interessert i mennesker og nysgjerrig på deres potensial - Eget yrke som karrièreveileder er ikke veien å g Halvorsen sa videre at hvis regjeringen pålegger høyere utdanning og universiteter å opprette en profesjonsutdanning, bør man ha en viss forestilling om at det er en profesjon som det vil bli etterspørsel etter

Master i karriereveiledning - utdanning

Karriereveileder. Sandra Støylen Ellefsen arbeider som karriereveileder ved Universitetet i Stavanger. Hun tok årsstudium i psykologi mellom bachelorgraden og mastergraden i pedagogikk, og synes jobben på mange måter bygger videre på studiene Det fins egne utdanninger som fokuserer på rådgivning og veiledning, spesielt som karriereveileder eller andre veiledningsutdanninger. Det er ikke nødvendig å ta disse utdanningene for å bli rådgiver i NAV, og det vil til og med kanskje være mer relevant å ta utdanning som f.eks sosionom

Som karriereveileder må jeg prøve å avklare hvor langt eleven har kommet i utviklingen av sin egen yrkesidentitet, for så å møte eleven med respekt, kulturell empati, åpne spørsmål og aktiviserende oppgaver tilpasset eleven, som kan fremme refleksjon og økt selvinnsikt og dermed muligheten for vellykkede karrierevalg DNB lanserer karriereveileder, men det er ulike syn på om slike kanskje på en av vårens konfirmasjonsfester der storfamilien er samlet og du møter en fjern slektning som du ikke har snakket Konsekvensene av feil valg av utdanning eller yrke kan være dårlig motivasjon og stadig søk etter andre alternativer, ifølge. I jobbkompasset (utdanning.no) kan du velge tema som interesserer deg og finne yrker og utdanninger som passer. I stillingsutlysninger kan du finne informasjon om konkrete arbeidsoppgaver og hva som ønskes av utdanning i jobber som interesserer deg. Ved å jevnlig lese stillingsutlysninger kan du også holde deg orientert i arbeidsmarkedet gjennom hele studietiden Studiet er rettet mot deg som har eller vil få oppgaver i veiledning eller coaching innen offentlig og privat sektor. Studiet kan derfor passe for deg som er instruktør, veileder, opplæringsansvarlig, personalleder, kompetansekartlegger, mellomleder eller andre som har veiledning eller coaching knyttet til sin virksomhet

Master i karriereveiledning - Universitetet i Sørøst-Norg

 1. Utdanning og arbeid er et område som handler om utdanningsveier og arbeidslivskunnskap. En karriereveileder har oppdatert viten om karriereveiledningens særlige fokusområder: utdanning og arbeid. Karriereveilederen har kjennskap til trender og etterspørsel p
 2. Vi er et offentlig karrieresenter som gir gratis veiledning knyttet til utdanning og arbeid. 74 17 40 00 postmottak.karrieresenteret@trondelagfylke.no. Besøksadresser. Trondheim: Holtermanns veg 70 Verdal: Nordgata 8 Namsos: Søren R. Thornæs vei 11 Steinkjer: Seilmakergata
 3. Karriereveiledning.no er en nyopprettet, nasjonal digital karriereveiledningstjeneste, utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.. Tjenesten er tilgjengelig for alle, og gir mulighet til å snakke med en profesjonell karriereveileder. Det er gratis å snakke med en karriereveileder på nett eller telefon om spørsmål knyttet til opplæring, utdanning og jobb
 4. Start med blanke ark! Det finnes en rekke yrker der du kan starte uten utdanning. I noen yrker kan du ta utdanningen underveis. Her er noen eksempler: Konduktør, kabinbesetning (fly), trikkefører, gravferdskonsulent, barnehageassistent, vekter, butikkmedarbeider, fengselsbetjent
 5. Vi hjelper deg med å søke ny jobb, skrive jobbsøknad, CV og trening til jobbintervju. Vi veileder også unge og voksne innen valg av videre utdanning og yrke
 6. God karriereveiledning styrker den enkeltes evne og mulighet til å ta bevisste valg om utdanning, yrke og karriere. Det er også viktig for å møte samfunnets utfordringer. I dag klarer vi ikke å utnytte befolkningens kompetanse godt nok, og den enkeltes kompetanse samsvarer ikke bra nok med arbeidslivets behov
 7. Karriereveileder. Karriereveileder skal hjelpe deg til å utvikle din egen kompetanse, slik at du kan gjøre informerte valg når det kommer til utdanning og yrke. Karriereveiledning er en livslang prosess og kan handle om. Valgkompetanse - Strukturering valg; Kunnskap om deg selv - Interessetester ; Kunnskap om arbeidsmarkede

Utdanning Karriereveiledning

Vurderer du å ta utdanning eller søke jobb? Ønsker du å endre jobbsituasjonen din? Er du usikker på hvilke muligheter du har? Lurer du på hva som passer deg? Vi tilbyr gratis karriereveiledning til deg som er over 19 år og bor i Oslo Karriereveiledning - Noe for deg? Du vil møte en nøytral og profesjonell karriereveileder med taushetsplikt. Vi kan tilby: Veiledning om valg av utdanning, yrke eller jobbskift Et tips er eventuelt å satse på utdanning som karriereveileder, Men litt urettferdig ovenfor de som har lang utdanning kanskje? Ellers vet jeg om en tidligere sykepleier som begynte å jobbe i NAV, og ei som jobber som jurist. Så antar det er mange ulike veier til en jobb i NAV.. Oppfølgingstjenesten veileder ungdom som ikke er i skole eller arbeid. Karriereveiledning.no. Karriereveiledning.no er en offentlig og kvalitetssikret nettside. Her kan du snakke med en karriereveileder på nett eller telefon, om spørsmål du har knyttet til opplæring, utdanning og jobb. Det er helt gratis og helt anonymt Et ufattelig dårlig råd er det faktisk ikke. Men anbefaler først å oppsøke en karriereveileder. Får du ikke noe godt svar der, eller fortsatt er usikker, så kan faktisk en god coach hjelpe deg med å finne veien videre i livet.I bunn og grunn handler det jo om verdivalg ut i fra deg selv, din personlighet og hvordan du ønsker framtiden vil være

Som karriereveileder er jeg god til - hva? Veilederforum

Fem yrker som sikrer deg jobb i fremtiden - utdanning

Avdeling for utdanning (311001), Trøndelag fylkeskommune - Karrieresenteret i - Karriereveileder. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Jobber som krever politiattest. Flere innsatte sitter inne på dommer som kan påvirke valgmulighetene til videre karriere. På hjemmesiden til politiet.no finnes en oversikt over hvilke yrker som krever politiattest. Når noen ønsker helsefaglige eller pedagogiske utdanninger, er det alltid en alarmklokke som ringer hos meg som karriereveileder Er du karriereveileder i skole, høyere utdanning eller voksenopplæring og har spørsmål om utdanningsmobilitet? Lurer du på hvordan du som karriereveileder kan samarbeide med andre land for egen kompetanseheving? Da er Eu.. Sanna Toiviainen har vært karriereveileder på videregående skole, har doktorgrad i karriereveiledning og har jobbet med forskning og utvikling av feltet. Da hun fikk høre om den ledige stillingen som førsteamanuensis ved USN, var hun ikke i tvil om å søke. I sommer tok hun med seg familien og flyttet til Norge. ­- Anledninger som denne er ganske sjeldne i et så smalt felt, og vi.

Karriereveileder Ui

 1. Karriereveileder. Karriereveileder kan hjelpe deg til å utvikle din egen kompetanse, slik at du kan gjøre informerte og egne valg både som elev ved videregående skole men også når du skal velge videre utdanning eller yrke. Karriereveileder. Kitt Marthinsen Mobiltelefon: 48 95 19 81. Karriereveiledning er en livslang prosess og kan handle om
 2. Som miljøterapeut må du ha gode mellommenneskelige ferdigheter, Fellesorganisasjonen Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data . Teksten vedlikeholdes på yrkessiden på utdanning.no. Denne siden er sist oppdatert null. Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no
 3. Utdanning er viktigere i dag enn noensinne, men gode jobber får den som har valgt etter interesser og evner, og er motiverte. SiD FOTO: Shutterstock, NTB Scanpix God informasjon er viktig, men også egen motivasjon, påpeker karriereveileder Mette Manus
 4. Karriereveiledning. Rådgiverkontoret med brosjyrer Ulf Dahlslett Karriereveiledning skal klargjøre og gi innsikt i spørsmål som angår utdanning, arbeid og arbeidsmarked i forhold til egen situasjon. Den skal gi grunnlag for personlige og selvstendige valg av utdanning og yrke. Du tar kontakt med karriereveileder dersom du
 5. Vi har som mål at det vi lager blir lett tilgjengelig og kan brukes av karriereveiledere i alle sektorer. men har et sted å gå for å snakke med en karriereveileder. Åpne/Lukk Episode 2: Et mål har vært å betrakte elevenes valg av utdanning som et læringsanliggende og i større grad utforme aktiviteter med fokus på læring,.

Video: Karriereveiledning Karriereveiledning

Andelen nordmenn som tar høyere utdanning har steget jevnt de siste 30 årene og nå har altså nesten 1 av 3 høyere utdanning (SSB, 2016). I 2000 var andelen med høyere utdanning lik for kvinner og menn, 22 %, men siden den gang har andelen med høyere utdanning økt mer blant kvinner enn blant menn Karriere, arbeidsliv og utdanning ; Karriereveileder/rådgiver » Privatøkonomi og forbrukerspørsmål » Karriere, arbeidsliv og utdanning; Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Er det noen som vet om det er veldig vanskelig å få seg jobb som karriereveileder

Sandnes videregående skole - Ledig stilling som rådgiver, karriereveileder - vikariat for 2 år. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Avdeling for utdanning (311001), Trøndelag fylkeskommune - Karriereveileder. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Stillingen som lyses ut er et årsvikariat i 100% stilling som karriereveileder ved Karrieresenteret i Trøndelag. Arbeidsområdet er Trøndelag og kontorsted er Trondheim. Tiltredelse snarest. Høyere utdanning innen karriereveiledningsfeltet, eller annen høyere utdanning kombinert med erfaring fra veiledning Skolen har en karrierreveileder som har kontortid i noen dager pr uke. Karriereveileder hjelper elever med valg av utdanning og yrke. Karriereplanlegging står sentralt i denne sammenheng. Karriereveileder . Elever og foresatte kan bestille tid eller komme innom i kontortid uten å ha bestilt tid. Karriereveileder Jorunn Helen Nilsen, tlf. Beskrivelsen av hvilken kompetanse en karriereveileder skal ha, er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, slik man gjør i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk som brukes i høyere utdanning i Norge

Utdanning og arbeid i Norge Karriereveiledning

Disse tre utdanningene garanterer deg jobb - TV

Jeg fikk god hjelp av en karriereveileder. Eksternt firma som nav brukte. Hadde gått på aap i 7 år. Hjelpen jeg fikk og at nav støttet gjorde at jeg kom tilbake i jobb og har nå jobbet 100% i snart ti år Lurer du på hva som passer deg? All veiledning er gratis Vi er et offentlig karrieresenter som gir gratis veiledning knyttet til utdanning og arbeid. I tillegg til individuell karriereveiledning tilbyr vi Gratis kurs. Alle over 19 år kan benytte våre tilbud. Vi er også et ressurs- og kompetansesenter for deg som jobber med veiledning Tar du disse utdanningene er du nærmest garantert jobb - I dag kan du ikke bare følge drømmen og tro at du får et lykkelig arbeidsliv, sier studie- og karrièreveileder Mette Manus

Hvordan velge riktig utdannelse? | Mette Manus

Vanlige spørsmål Karriereveiledning

15. april er siste frist for håpefulle studenter som søker om opptak til høyere utdanning gjennom samordna opptak, og som alle andre år vil flere hundre håpefulle unge stå i kø til de mest populære studiene Men da må vi alle finne mer ut hva som motiverer og driver oss fremover. I det digitale profileringsverktøyet vip24, hjelper vi deg lære mer om deg selv. Vi viser deg hvem du er, hva du liker og hvilke verdier som er viktige for deg. På skolen. Under utdanning. På jobben. Og i livet. Om vip24-programme Karriereveileder kan være en viktig støtte når veisøker går gjennom den nøytrale sonen. Den nøytrale sonen kan nemlig oppleves som ukomfortabel, og det kan virke som det er lite fremdrift. Å sette kortsiktige mål kan være viktig da slike mål kan påvirke motivasjonen til veisøker positivt Ny Jobb Hverken Anette (38) eller Ann Kathrin (43) angrer på at de tok sjansen på utdanning i voksen alder Men allikevel er det noen ting du burde ta i betrakting når du skal skifte karriere i voksen alder Manus Motivasjon har over 20 års erfaring og tilbyr karriereveiledning til mennesker i alle aldre og ståsted i livet. Det kan være valg av utdanning, videreutdanning, jobb eller rett og slett veier videre. Manus Motivasjon hjelper deg til å finne dine kvaliteter og ressurser, og motiverer deg til å ta de riktige valgene. Les mer om os

Karrièreveileder: – Ikke realiser egne drømmer gjennom barna

Karriereveileder Yrkesguiden Yrke Karriereveileder

Karriereveiledning - regjeringen

 1. NKI Nettstudier tilbyr fullverdig utdanning på nett, til deg som trenger fleksibilitet i studiene
 2. Som karriereveileder tar du utgangspunkt i den enkeltes interesser, verdier og ambisjoner, men også samfunnets behov for arbeidskraft, i veiledningen. Vanlige arbeidsoppgaver for en karriereveileder. veilede unge eller voksne til å ta valg om utdanning og karriere; gir råd om skriving av CV, søknader og gjennomføring av jobbintervjue
 3. Mette Manus har arbeidet som karriereveileder i Vi får opplyst at prisen for karriereveiledning hos Manus Motivation Group er 4500 kroner for de som ønsker veiledning om utdanning eller.
 4. dre studielån er de som regel sikret jobb, og de får spesialisert kompetanse som er ettertraktet i arbeidslivet, sier Didriksen
 5. Karriereveileder skal gi den enkelte elev den informasjon og veiledning som er nødvendig i deres yrkes- og utdanningsvalg. Informasjonen og veiledningen skal legges opp slik at eleven gradvis kan utvikle kunnskap, selvinnsikt og evne til å ta avgjørelser om videre utdanning og framtidig yrke, uten hensyn til tradisjonelle kjønnsroller
 6. - Som karriereveileder kan vi også bekrefte hvis det ikke er noe galt med deg og jobbene du søker på. - Det skjer også at folk har kommet til meg, hvorpå vi finner ut at vedkommende har både tatt «feil» utdanning og karrierevalg i forhold til hva eller hun han faktisk ønsker å jobbe med. Men.
 7. Ved å melde deg på nyhetsbrevet, samtykker du til at vi sender deg e-post. Du kan når som helst melde deg av ved å klikke på linken nederst i e-posten. Vi deler aldri e-postadressen med tredjepart

Se oversikten over hvilke yrker som kan passe for din sønn eller datter nederst i artikkelen. Foreldre kan være nyttige samtalepartnere når ungdommen skal velge utdanning, men ekspertene råder mødre og fedre til å unngå den belærende tonen. - Første bud er å ikke realisere egne drømmer gjennom barna Studentsamskipnaden på Vestlandet - Sammen - Karriereveileder. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Du er ikke alene om disse tankene. Som karriereveileder opplever jeg stadig ungdommer som sliter med at det å velge, er å velge bort. Mange trenger hjelp til å sortere tankene og finne ut hvilke interesser og evner de bør satse på. De fleste foreldre og lærere ønsker at den unge skal velge «rett» og bli fornøyd i studier og jobb Når vi som unge voksne skal stake ut kursen i arbeidslivet, er det mange faktorer som spiller inn. Valgene vi tar for utdanning og jobb kan påvirkes av familie, venner, Søk råd hos en karriereveileder. Det finnes mange gode verktøy som kan hjelpe deg i prosessen mot et nytt yrke. Fant du det du lette etter? Ja Nei

Jobbekspertene: Jobb for en datafrik?Månedens veileder: Beathe Øverjordet | Veilederforum

Som karriereveileder bistår jeg studenter både underveis i studietiden og når de er nyutdannet. Jeg holder kurs i jobbsøking, I tillegg er det relevant å ha gjennomført en høyere utdanning i seg selv når jeg jobber med studenter innen høyere utdanning Hva kan karriereveileder hjelpe deg med? Karriereveiledning vedrørende framtidig utdanning og yrke Skole- og fagvalg Søkning til videregående utdanning og høyere utdanning Hjelpe deg i gang igjen hvis skolemotivasjonen svikte Karriereveileder Nina Bartnes Skrattalsrud. Telefon: 74 17 43 61. E-post: ninsk@trondelagfylke.no. Nina har ansvar for elever på Påbygging til generell studiekompetanse, Helse- og oppvekstfag, Bygg- og anleggsteknikk, Restaurant- og matfag, Salg, service og reiseliv. Nyttige nettsider: Samordna opptak. Samordna opptak - tidsfrister. Utdanning.n NAMSOS: Karriereveileder Trøndelag fylkeskommune: KARRIERVEILEDER Stillingene som lyses ut er 2 stk. 100% fast stilling som karriereveileder ved Karrieresenteret i Trøndelag. En stilling er ved kontoret i Namsos og den andre stillingen er ved kontoret i Namsos eller Verdal. Det vil si kontorsted kan velges av søker.. Karriereveiledning har tradisjonelt hatt fokus på unge mennesker som tar sine første utdanningsvalg. I de senere år har vi tatt i bruk karriereveiledning også for deg som står i en omstillingsfase, som kanskje har mistet jobben eller av for eksempel av helsemessige årsaker må utforske nye muligheter I utgangspunktet kan alle fag i den videregående opplæringen tas som privatist. Du kan sjekke ut mulighetene for dette ved å ta kontakt med privatistkontoret i det fylket du bor. Du kan også ta kontakt med studieveileder og karriereveileder eller avdelingsleder på den videregående skolen du nå går på for å forhøre deg. Vi har ikke oversikt over på hvilken måte hver enkelt.

 • Rovdyr 2008.
 • Røde microphones norge.
 • Grunnvannet synker.
 • Sort enke gift.
 • Hvordan bli myk fort.
 • Resipere kryssord.
 • Euro hansen kobling.
 • Kjøpe dråpeteller.
 • Oper zauberflöte 2018.
 • Nintendo ds3 xl.
 • Landratsamt böblingen zulassungsstelle öffnungszeiten.
 • Citron kolhydrat.
 • Mashallah bosanski.
 • Räumlicher pythagoras.
 • Bad homburger adventskalender 2017.
 • Norges blindeforbund.
 • Das blau st. ingbert.
 • Askebeger biltema.
 • Maslows behovspyramide stress.
 • Indisk efterrätt glass.
 • Tempo hund og katt.
 • Svale tattoo meaning.
 • Frauenarzt ingolstadt.
 • Programleder nrk radio.
 • Kjøpe eiendom i sverige.
 • Haus lienz kaufen.
 • Atv in deutschland empfangen 2017.
 • Kinopluss gull.
 • Brief an servicecenter fahrgastrechte.
 • Pz news bilder.
 • Sean bean dies.
 • Thomas løseth kjæreste.
 • Holmen svømmehall åpning.
 • Altes rathaus münchen.
 • Skoliose op querschnittslähmung.
 • Kivat balaclava str 3.
 • Anastassija makarenko wiesbaden.
 • Atferdsanalyse definisjon.
 • Google wallet app.
 • Miotiske pupiller.
 • Carlo di scozia.