Home

Heuristikker

Heuristikk ( gresk εύρησις [ heuresis] for «oppdagelse») er læren om hvordan man best oppnår og lagrer kunnskap, og er en gren av filosofien. Heuristikken beskjeftiger seg med metodene og «oppfinnelseskunsten» som kan eller bør brukes for å oppnå ny erkjennelse og vitenskapelige resultater, for å løse oppgaver og problemer og for å beskrive disse. En heuristikk er en tommelfingerregel som ikke garanterer for et ønsket utfall, men som fører frem til vanlige eller typiske tilfeller. Både heuristikk og algoritmer (et sett av regler som, hvis de følges i angitt rekkefølge, garanterer at man får ønsket resultat) er to viktige strategier for å løse problemer Denne formen for heuristikker er brukt for å estimere sannsynligheten for en hendelse, frekvensen av en kategori eller sammenhengen mellom to fenomener. Estimatet gjøres gjennom tilgjengeligheten eller frekvensen av tilfeller som dukker opp i tankene våre basert på våre tidligere erfaringer Heuristikker. I forklaringen på system 1 og 2 tenking så vi hvordan vi ofte henter fram ubevisste svar på hendelser og ting som dukker opp. Vi så også at system 2 er den delen av hjernen som har en langsom og mer metodisk prosess for å komme fram til et svar

Heuristikk - Wikipedi

 1. En av de enkleste og tydeligste eksemplene på biaser ved bruken av denne heuristikken er den oppfattede mengden dødsfall ved ulike sykdommer og ulykker. Det har vært vist at mennesker underestimerer antallet, ved relativt sett vanlige sykdommer, mens de overestimerer mengden døde av relativt sett sjeldne sykdommer
 2. En heuristik eller heuristisk metode er en metode, som hjælper en til eller tillader en at udforske og lære ting på egen hånd, eller at løse et problem ved at evaluere de erfaringer, man har gjort sig, og derved prøve sig frem, til man har en løsning
 3. Representativitetsheuristikk er en betegnelse på en framgangsmåte eller strategi som mennesker ofte bruker for å løse problemer og ta beslutninger, der klassifiseringen skjer på bakgrunn av hvor likt/representativt noe er, i forhold til det typiske for denne kategorien. Kort fortalt vil representativitetsheuristikk si å trekke slutninger på bakgrunn av representativitet eller likhet
 4. A heuristic technique, or a heuristic, is any approach to problem solving or self-discovery that employs a practical method that is not guaranteed to be optimal, perfect, or rational, but is nevertheless sufficient for reaching an immediate, short-term goal or approximation. Where finding an optimal solution is impossible or impractical, heuristic methods can be used to speed up the process of finding a satisfactory solution. Heuristics can be mental shortcuts that ease the.
 5. Hermeneutikken var lenge ensbetydende med de reglene som fantes for fortolkning av dokumenter innen jus, klassisk filologi og særlig teologi ( eksegese )
 6. Du tar dårlige beslutninger hver dag. Vi hjelper deg et stykke på vei

Begrepet heuristikk innen kognitiv psykologi - Daria

 1. heuristikker og skjevheter 12. september 2018 10:09 heruistikk er erfaringsbaserte teknikker for og utforskning. er en en strategi ting man skal med ting som e
 2. heuristik. Heuristik er retningslinjer eller regler for tænkning og handling i forbindelse med udformning af en bestemt videnskab eller udførelse af bestemte handlinger. Ordet heuristik kommer af græsk heuriskein 'opdage, finde'. Heuristiske regler er erfarings - eller klogskabsregler og er ikke nødvendigvis rationelt begrundede eller begrundbare
 3. Studien av heuristikker i menneskelig beslutningstaking ble utviklet på 1970- og 80-tallet av psykologene Amos Tversky og Daniel Kahneman, selv om konseptet opprinnelig ble introdusert av nobelprisvinner Herbert A. Simon.Simons opprinnelige, primære formål med forskningen var problemløsing som viste at vi opererer innenfor det han kaller begrenset rasjonalitet
 4. Beskrivelse av heuristikker og skjevheter og deres eksempler. Beskrivelse av heuristikker og skjevheter og deres eksempler. Universitet. Universitetet i Oslo. Fag. Innføring i sosial - og personlighets­psykologi (PSYC1204) Studieår. 2017/201
 5. Heuristikker. Heuristikker blir gjerne omtalt som «tommelfingerregler» eller kognitive snarveier for vurdering og bearbeiding av informasjon. Heuristikker brukes ofte til å forenkle oppgaver og som problemløsningsstrategier, (Thelle m.fl., 2001, s.96). Et eksempel kan f.eks. være dersom man ønsker å spise sunnere
 6. Tag Archives: heuristikker. POSTED BY. Jan-Ole Hesselberg. POSTED ON. desember 2, 2009. POSTED UNDER. Diverse, Rasjonalitet. COMMENTS. Kommentarer er skrudd av for Rasjonalitet og tommelfingre. Rasjonalitet og tommelfingre. Du tar dårlige beslutninger hver dag. Vi hjelper deg et stykke på vei

Heuristikker er hjernens egne snarveier - Utforsk Sinne

Heuristikker. Forenklede regler, nærmest tommelfingerregler, som tjener som grunnlag for mange av våre beslutninger. De gjør tilpasningen til hverdagslivet mer effektiv. I større sammenhenger blir imidlertid heuristikkene for enkle og kan lede til svært uhensiktsmessige og gale beslutninger Hvem er vi? Vi er et nettbasert magasin, med fokus på psykologi, nevrovitenskap, personlig utvikling, kultur og velvære. Utforsk sinnet tilbyr et innhold som er underholdende, men samtidig nøyaktig og ansvarlig Heuristikker. Dere skal individuelt evaluere designet i to runder med hvert sitt sett heuristikker, hvert sett på 5 retningslinjer. Hver evaluator bør minst bruke 40 minutter på hvert sett. Det første settet skal være basert på minst fem retningslinjer fra WAI, eventuelle andre retningslinjer skal ligge i samme gate som WAI

Men biaser og heuristikker er blitt forsterket av, og har fått selskap av, andre typer feilkilder. De skyldes gal eller unøyaktig bruk av det jeg i boken Tankens Fallgruver (et «kognitivt atlas») har kalt «tanketeknologier». Dette er kognitive hjelpemidler som sivilisasjonen har gitt oss: språk, tall, logikk, vitenskap, datateknologi heuristikk oversettelse i ordboken norsk bokmål - italiensk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Heuristikker og Biaser. Kjetil Sander-03/11/2020. Hva er heuristikk? Erfaring viser at når vi mennesker skal angi vår grad av tro ved hjelp av sannsynligheter, gjøres vi normalt ikke grundige kalkulasjoner... Dataanalyse. Diskursanalyse. Kjetil Sander-03/11/2020 Videre motivasjon - heuristikker I den virkelige verden: som oftest krav til respons er optimering kun ett aspekt utelukker ofte problemstørrelse og responskrav eksakt optimeringsmetode p.g.a. beregningskompleksitet Heuristiske metoder robust valg I den virkelige verden trengs ofte ikke den optimale løsning Mennesker er ikke optimerere men tilfredsstillere (satisficers) Herb Simon.

Heuristikker - Økonominettverket Økonominettverke

Oppgave 1 (#59624) Eksemplifiser og drøft hvordan kognisjon fremmer effektivitet på bekostning av treffsikkerhet. Innledning Kognisjon er det generelle begrepet som omhandler vår tenkeprosess og bevissthet, enda mer spesifikt omhandler det mentale handlinger som det å oppfatte, tolke, huske, tro, dømme, bestemme og det å forutse. Dersom kognisjonen skal være en flytende prosess har vi [ Heuristikker , på den annen side , er mer som tommelfingerregler . De tillater for kvalifiserte gjetninger , men ikke for visse konklusjoner . Anti -Virus Teknikker . Anti -virus programvare bruker en rekke teknikker for å finne ut om et bestemt program inneholder malware

Heuristikker og Biaser - eStudie

mange af vores beslutninger foretages via kognitive heuristikker, som blandt andet involverer stereotyper Pol2012 Politiken (avis), 2012. Orddannelser. Øvrige heuristisksb. Rapportér et problemfra Den Danske Ordbog Den Danske Ordbog. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2018 undervisning Heuristikker [I] nstruction i heuristiske strategier har vært kontroversielt. Noen har fryktet at heuristikk vil slå inn i regler eller formler, og dermed overdetermining eller mekanisere den retoriske prosessen - heuristikker - lokalsøk-baserte meta-heuristikker - populasjons-baserte heuristikker. Metodevalg for å kunne løse komplekse problemer innen korte tidsfrister er sentralt. Innholdet vil illustreres gjennom praktiske eksempler. Litteratur. Forelesnings-lysark og relevante artikler vil distribueres av læreren Heuristikker kan altså føre til mange systematiske skjevheter i våre vurderinger, men det er viktig å huske at de også er raske forenklingsstrategier som hjelper oss å ta avgjørelser i dagliglivet. Tilgjengelighet og representativitet er trolig to av de heuristikkene som det er forsket mest på, men det finnes mange flere heuristikker

Heuristik - Wikipedia, den frie encyklopæd

Ubestemt form (fl.): heuristikker. Bestemt form (fl.): heuristikkene. Wikipedia sier. Heuristikk (gresk εύρησις [heuresis] = «oppdagelse») er læren om hvordan man best oppnår og lagrer kunnskap, og er en gren av filosofien Heuristikker • Å finne gode heuristikker innvolverer - analyse av problemet - design av en problemløsningsstrategi - oppbygging av heuristikkene - som kan innbære alt fra å definere en . enkel metrikk eller funksjon til å bygge opp . en omfattende kunnskapsbase • Enkelt eksempel: 8-puzzle. Alternative heuristikker Jeg våkner i min verden. Den er så dønn stabil. Akkurat den samme som i går. Hva skjer? Intet nytt? Samme hus, samme kone, samme by. Uff, så kjedelig

Som andre heuristikker, er det å gjøre dommer basert på representativitet ment å fungere som en type mental snarvei, slik at vi raskt kan ta beslutninger. Imidlertid kan det også føre til feil. Når vi tar beslutninger basert på representativitet, kan det hende at vi vil gjøre flere feil ved å overvurdere sannsynligheten for at noe vil skje Kurset vil inneholde følgende elementer. Generelt om kombinatorisk optimering, og klassiske løsningsmetoder. Videre om lokalsøk, heuristikker, meta-heuristikker og populasjonsbaserte heuristikker. Metodevalg for å kunne løse komplekse problemer innen korte tidsfrister er sentralt. Innholdet vil illustreres gjennom praktiske eksempler Likeledes er A*algoritmen viktig, og også karakteriseringen av mer eller mindre informerte (kunnskapsbaserte) heuristikker og vurderinger av maskinresurssbehov i henhold til dette (mao. høy/lav grad av søking kontra høy/lav kunnskapsprosessering). - Produksjonssystemer - Blackboardsystemer Bokens kap

Representativitetsheuristikk - Wikipedi

 1. Forskning på klinisk beslutningstaking definerer vanligvis intuisjon som automatisert kognisjon, og gjerne som automatisk anvendelse av heuristikker (se f.eks. Gigerenzer, 2008), altså snarveier i vår tenkning som ofte fører til systematiske feilslutninger og suboptimale valg (Helstrup & Kaufmann, 2000)
 2. Enjoy millions of the latest Android apps, games, music, movies, TV, books, magazines & more. Anytime, anywhere, across your devices

Heuristic - Wikipedi

Heuristikker. Vi diskuterte litt heuristikker. Enige om at vi skulle følge en del av teorien på dette punktet. Frodet og Kai-Erlend sammenligner Schneidermann, Nielsen, Wai,m.fl, og utarbeider et forslag innen søndag kveld. Gjennomføring av heuristisk evaluering. Vi skal evaluere gruppen Recycled, ikke Grrrls, som vi først fikk beskjed om Dette omtales som kognitive heuristikker, også kjent som tommelfingerregler. Fordelen med tommelfingerregler er at de er raske, krever lite tankekraft og fungerer som regel godt i hverdagen

Title: Heuristikker for boolske optimeringsproblemer Author: Lars Magnus Hvattum Created Date: 3/7/2003 2:06:46 P Forskning innen beslutningspsykologi og vitnepsykologi viser at vi ikke utelukkende er rasjonelle bedømmere og beslutningstakere, men at våre bedømmelser følger en rekke snarveier inn i beslutningsprosessen, heuristikker

hermeneutikk - Store norske leksiko

Heuristik oversættelse i ordbogen dansk - makedonsk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog Heuristikker som vi ikke helt forstår, kan være vanskelig å revidere selv om vi får ny informasjon eller kunnskap. For enkelte kan det f.eks. være vanskelig å endre oppfatninger om hvordan spørsmålene i Humankapitalindeksen bør/kan forumleres selv om ny forksning skulle tilsi en endring heuristikker og beslutningsfeil, samt andre teoretiske konsepter som har en avgjørende betydning for disse. Empirikapittelet vil beskrive hva det enkelte trinn i HPBP KP/ESK innebærer, og dermed belyse hva som kan føre til at beslutningsfeil blir begått. Deretter vi ønsker vi å bli mer bevisst på heuristikker som kan oppstå i forbindelse med rekruttering. Vi ønsker også at vårt studie kan bidra til at rekrutterere blir mer bevisste på hvordan de opptrer som beslutningstakere. Vårt overordnede teoretiske utgangspunkt er rekruttering og heuristikker. Ettersom vi vill

Optimeringsmetodene som brukes spenner fra klassiske heuristikker og metaheuristikker til eksakte metoder. I tillegg til optimeringsmetoder har gruppen kompetanse innenfor simulering og bruk av økonometriske modeller. Gruppen samarbeider tett med andre forskningsmiljøer i Norge, samt internasjonalt med grupper i Brasil,. Og at mine kognitive biaser og heuristikker ikke er dårlige i seg selv. (Tror det er min evne til å ta en «mental snarvei» for å komme ut av trøbbel). I denne jungelen av informasjon, som det er umulig å navigere i, bruker Oslo kommune millionbeløp på å at jeg skal påvirkes av «influensere».

heuristik

heuristik oversættelse i ordbogen dansk - tjekkisk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog Heuristikker kan forklares som huskeregler som avlaster hjernen. Huskeregler som gjør at vi mennesker kan trekke slutninger basert på ulike signaler. Ved å bruke disse slipper vi å tenke grundig gjennom hver eneste lille beslutning Heuristikker og bias er en fordanskning af de engelske begreber 'heuristics & biases', som man bruger i forståelsen af menneskelig adfærd. Det handler kort sagt om, at vi ikke er så velovervejede og rationelt tænkende, som vi forestiller os. Vi får simpelthen hele tiden så mange inputs, at

Hva er et kognitivt bias og hvorfor oppstår det?

Beskrivelse av heuristikker og skjevheter og deres eksempler. Beskrivelse av heuristikker og skjevheter og deres eksempler. Universiteit / hogeschool. Universitetet i Oslo. Vak. Innføring i sosial - og personlighets­psykologi (PSYC1204) Academisch jaar. 2017/201 Slike heuristikker blir gjerne mer enn tommelfingerregler de blir fordommer. Det er for eksempel lettvint å anta at eldre arbeidstakere er mindre produktive. Ny forskning på ingeniører viser at de eldre yrkesutøverne faktisk er mer effektive enn sine yngre kolleger, men en velbrukt heuristikk kan lett komme i veien for denne informasjonen Heuristikker er psykologiske snarveier som mennesket benytter for å ta beslutninger i en komplisert hverdag. Når det er mange elementer som skal veies, og det er vanskelig å få oversikt, forenkler vårt kognitive apparat landskapet slik at vi kan fatte en beslutning Jakob Nielsens 10 heuristikker - Praxis websho snarveier. Heuristikker er effektive, men kan lede til feil fordi det er vanskelig å inkorpo-rere ny kunnskap som bør ligge til grunn for beslutningen. Formålet med studien har vært å under-søke legenes oppfatning av egen rolle i be-handlingen, og hvilke faktorer som er viktige når han eller hun gir råd om behandling eller ikke

Kahnemann Heuristikker og skjevheter - PSY-1010 - UiT

Heuristikker som bidrar til god estimering Beregningen av antall forventende feil ved bruk av function points, kodelinjer og andre «best practises» Hvordan dårlig organisasjon kan føre til flere feil Hvor mange feil introduserer prosjektet egentlig? Hvor mange feil klarer vi å avdekke med hver testtype? Kurset holdes på norsk Mange av karriereveilederne hos oss i Sonans Karriere har opplevd at flere veisøkere er fanget av antakelser de tar for gitt, og at dette hemmer deres mulighet til handling og gjør det vanskelig å reflektere rundt egen situasjon. For å bedre kunne bistå veisøker, og som en del av vår fagutvikling, har vi pekt ut områder hvor vi kan utvikle vår profesjonelle praksis Selv om menneskehjernen er utrolig imponerende, så har den klare begrensninger i hvor mye informasjon den klarer å ta hensyn til på en gang. For å spare på kreftene bruker vi derfor forenklende tommelfingerregler («heuristikker»), som produserer et raskt svar basert på et lite utvalg av all tilgjengelig informasjon Innlegg om heuristikker skrevet av . Gå til innhold. Atferdsøkonomi. Meny Hjem; Hva er atferdsøkonomi? Bloggen Atferdsøkonomi; Ingenting funnet. Vi klarer ikke å finne det du leter etter. Prøv å søke. Merke. Blogg på WordPress.com. Lag ditt nettsted på WordPress.com. Sett i gang

heuristik lex.dk - Den Store Dansk

Ett eksempel er hvordan hun bruker beslutningspsykologi og heuristikker i drøftingen av hvordan hjelpere kan bli bevisst egne tanker, og klarer å gjøre dette anvendbart. Gjennom hele boka brukes eksempler og kasushistorier av ulike slag, noe som gjør innholdet forståelig og praktisk Vil du lære heuristikker for å utvikle en god og praktisk teststrategi? Dette kurset vil gi deg en praktisk orientert innføring med reelle oppgaver og øvelser i et testmiljø. Kursholder Frans Dijkman SOCO. Eksplorativ test er kanskje den eneste testteknikken som kan, og skal, brukes i DevOps-prosjekter De viste gjennom en rekke arbeider hvordan heuristikker - som gjerne kan oversettes til magefølelse og tommelfingerregler - gir skjeve beslutninger. Spesielt Tversky, som døde i 1996, før psykologen Kahneman fikk sin nobelpris i økonomi, dokumenterte systematiske skjevheter i beslutningene til helsepersonell og helsebyråkrater Vi har blant annet benyttet oss av Gestalt prinsippene, universell utforming, Nielsens heuristikker, markedsføring og brukertesting. ENGLISH: Our project was to develop a new online store for Kunstplaneten.no. Kunstplaneten wanted us to focus mainly on userfriendliness and to make the store available on all devices I teorien belyses misoppfatninger, feilslutninger og heuristikker med hovedvekt på betinget sannsynlighet. I oppgaven har jeg brukt mixed method, en blanding mellom kvantitativ og kvalitativ metode. Til den kvantitative delen har jeg brukt oppgaver innen betinget sannsynlighet utarbeidet av Diaz og Fuente

heuristisk - Heuristic - qwe

Basisratefeil er nært beslektet med en av tommelfingerreglene (også kalt heuristikker) som hjernen bruker når den skal gjøre sannsynlighetsvurderinger, nemlig representativitetsheuristikken som jeg har skrevet om her. Referanser/videre lesning. The Base-Rate Fallacy in Probability Judgements, Maya Bar-Hillel 198 Heuristikker har været brugt i design af brugergrænseflader siden 1990'erne. Ældre heuristik-sæt er stadig inspirerende læsning, men de er udarbejdet ud fra usability-problemer i software. Fænomener som feedback og fejlhåndtering fylder derfor meget. På websites spiller navigation, indhold og visuelt design en større rolle end i software Dagens heuristikker dekker likevel hovedinnholdet i den økologiske tilnærmingen til MMI. En del justeringer kan med fordel gjøres for å sikre at kontekstuelle spørsmål tas med i evalueringen. Det foreslås en metode som benytter en reformulering av de vanlige supplert med en liste over viktige økologiske egenskaper ved et brukergrensesnitt Heuristisk evaluering Inspektionsmetode med tommelfingerregler (heuristikker) uden brugerens involvering En heuristisk evaluering udføres ofte af en User Experience professionel og er en billig og hurtig måde at afdækker de fleste usability problemer Vi bruker statistiske metoder, operasjonsanalyse, heuristikker, simulering, visualisering o.l. for å analysere virksomheten og dens omgivelser. Resultatet er et sett med modeller, forretningsregler og annen innsikt som kan benyttes i beslutningsstøtte, til å automatisere prosesser eller til å predikere fremtidsscenarier

This page was last edited on 14 May 2018, at 20:46. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply Heuristikker. Jakob Nielsens heuristikker er en form for vejledninger til, hvordan man kan lave et godt interaktivt design. Der er ti af dem, og de lyder som følger. Visibility of system status. Systemet bør altid holde brugerne orienteret om hvad der foregår gennem passende feedback inden for en rimelig tidsramme Landet unngår feilaktige heuristikker, og er fullt ut effektiv: Det er opp til hver videregående skole hvordan de velger å evaluere elever, men dette gjøres bare for å se hvem som stryker og. D en 80 år gamle israelsk-amerikaneren Daniel Kahneman er anerkjent som en av de mest innflytelsesrike tenkerne i dagens samfunn. Teoriene hans om tosidig prosessering og heuristikker (ulike «tommelfingerregler» og snarveier i problemløsing, red.anm) er like betydningsfulle for kognitiv psykologi som Darwins evolusjonsteori var for biologien

Beskrivelse av heuristikker og skjevheter og deres

I dette heldagskurset vil du få en grundig introduksjon i eksplorativ test med bruk av heuristikker for å utvikle en god og praktisk teststrategi. Kurset er praktisk orientert med reelle oppgaver og øvelser i et testmiljø. Innhold: Eksplorativ test er kanskje den eneste testteknikken som kan, og skal, brukes i DevOps-prosjekter På denne måten genereres optimale heuristikker som i neste omgang kan genererere løsninger på ulike problemer. Oppgaven sammenligner de ulike metodene på en rekke problemer fra industrien som for eksempel systemidentifikasjon, planlegging av prosessanlegg, pakking, og ruting av rør Studenten kan evaluere brukergrensesnitt ved hjelp av heuristikker: Måle brukeres ytelse på brukergrensesnitt og anvende enkel statistikk. Utføre brukertester. Organisere informasjon visuelt. Anvende kunnskap om kognisjon, for eksempel menneskets minnekapasitet og oppmerksomhet, til å forenkle brukergrensesnitt. Generell kompetanse. Studente

Finn gode heuristikker! Oppgave (Optima, No. 70, 2003) Konstruer (k,m,n)-krets Maksimer forventet seiersmargin i verste tilfelle Terningspill med paradoksale egenskaper Dag Haugland Krets av ikke-transitive terninger Uendelig utvidelse Oppgaver Forklar paradoksene Den tradisjonelle forskningslitteraturen skiller vanligvis mellom to hovedformer for tenking - regelorientert, rasjonell-analytisk tenking som er kontrollert, omstendelig og ressurskrevende, og en mer assosiativ, intuitiv form for tenking som bygger på forenklinger og skjønnsmessige vurderinger basert på såkalte tommelfingerregler, heuristikker Generelle heuristikker og metaheuristikker er løst definerede regler for at finde nær-optimale løsninger. De er ofte inspireret af naturen. For eksempel er de lokale søgeteknikker baseret på princippet om trial and error, hvilket er en mulig måde, hvorpå mennesker intuitivt løser et problem For å undersøke dette ble 8 ulike strategier testet. Resultatet viste at en strategi eliminerte effekten og fire klarte å redusere effekten. Denne studiens resultater retter søkelyset på underbevisste prosessers rolle i å eliminere heuristikker som forankringseffekten Kognitiv beslutningsteori blir brukt, med fokus på system 1 og 2, heuristikker og prospektteorien. Det er brukt naturalistisk beslutningstaking med tilhørende beslutningsmodell, og en modell for beslutningstaking i team. Metode: Kvalitativ metode ved bruk av fenomenologisk livsverdenintervju

God Beslutning: Problemer ved vurdering av sannsynligheterEgenkapitallån med forbrukslån - Økonominettverket

Da må vi bruke heuristikker. Målet er å utvikle dataprogrammer som kan brukes i praksis i arbeidet med å søke etter smuglerne. Saken fortsetter under bildet: Oppen spiser sushi, og ingenting er bedre enn en California maki (oppe til venstre) med crabstick, avokado, agurk,. Anders har spesialisert seg innen webanalyse, universell utforming og søkemotoroptimalisering. Kompetansen til Anders er bevist hos Digital Analytics Association. Han er en av få nordmenn med sertifiseringen Certified Web Analyst, som handler om å bruke data til å forbedre nettsider, måle markedsføring og bygge kultur for webanalyse. Det som engasjerer Anders mest er universell utformin Heuristikker og biases: Beslutninger og valg Author: Erik Gahner Larsen Created Date: 3/15/2017 6:18:04 PM. Heuristikker er mentale snarveier vi bruker når vi vil ta raske avgjørelser, og kognitive bias er de systematiske feilene som kan oppstå ved å bruke heuristikker for mye. Artikkel 2 tar for seg et tradisjonelt kognitivt eksperiment på belief-bias effekten og en atferdsanalytisk tolkning av hvorfor effekten oppstår Jakob Nielsen (født 5. oktober 1957 i København) er en dansk informatiker og ekspert i brukervennlighet i IT-systemer og nettsteder. Han har en doktorgrad i menneske-maskin-interaksjon fra Danmarks Tekniske Universitet.Han er sjef for Nielsen Norman Group, som han startet sammen med Donald Norman i 1998. Nielsen har blant annet blitt omtalt som «the guru of web page usability» av New York.

 • Baby sovedag.
 • Automester moss.
 • Ski doo.
 • Fjern facebook venner fra kontakter iphone.
 • Rusvik vinplanter adresse.
 • Meditasjon oslo drop in.
 • Trine treningsblogg.
 • Ostesuppe med kylling.
 • Funniest insta captions.
 • Forskningsspørsmål eksempel.
 • Aldersgrense powerking.
 • Abflug fuerteventura hannover.
 • Tum bwl master zulassung.
 • L o v e lyrics nat king cole.
 • Videoclip dancing ratingen.
 • Unerklärliche phänomene doku.
 • Niedersachsen wiki.
 • Cocktailbar erfurt.
 • Klingons.
 • Tiny audio c3 antenne.
 • Beste nettmegler.
 • Diodelaser ipl.
 • Gardermoen stillerom.
 • Blå valium 10 mg.
 • Nyttig veckomeny barnfamilj.
 • Stoppe påbegynt menstruasjon.
 • Toy story bis zur unendlichkeit und noch viel weiter englisch.
 • Togo sprache ewe.
 • Diplomat verdiskap.
 • Ulik lønn for likt arbeid.
 • Eksempel kampanjeplan.
 • Kreisrunde flecken auf der haut bilder.
 • Kokoskake glutenfri.
 • Quiz om deg.
 • Hva kan ikke hester spise.
 • Eurosko magasinet.
 • Fotoautotrofe organismer eksempler.
 • Zack und cody der film stream.
 • Versal.
 • Svensk damtidning kungligt nyheter idag.
 • Folat mangel.