Home

Kulturers syn på abort

Religioners syn på abort. Publicerad 2013-12-13 16:24:00 i Abort, När det kommer till abort så ser dessa lite olika på abort trots att de båda tillhör religionen kristendomen. Den svenska kyrkan har inga åsikter när det gäller preventivmedel och menar att de rättar sig efter de regler som gäller i samhället,. Vi har spurt lederne for Vineyard Oslo og Buddhistforbundet hva de mener om abort. Av Hans Olav Arnesen Abortspørsmålet er vanskelig, slik spørsmål som berører liv og død gjerne er. Nettopp derfor kan det være verdifullt å innhente synspunkter fra religiøse ledere som har gitt spørsmålet grundig gjennomtanke. Buddhistforbundet er forankret i en to og [ Bibelen bruker ikke ordet «abort» i betydningen framprovosert svangerskapsavbrudd, det vil si at noen med vilje gjør noe for å avbryte et svangerskap. Men det er mange vers i Bibelen som viser hvordan Gud ser på menneskelivet, også livet til et ufødt barn. Livet er en gave fra Gud. (1

Religioners syn på abort - abort

 1. På den måde kan man hjælpe og glæde ufrivilligt barnløse og gøre en gavmild handling, som vil påvirke sindet på positiv vis, i stedet for at påvirke sindet negativt ved at få en abort.Det er vigtig at overveje, da den måde, man handler på nu, vil skabe den fremtid, som man kommer til at opleve
 2. Abort er en avbrytelse av svangerskapet.Man skiller mellom spontanabort, også kalt naturlig abort, hvor organismen frastøter fosteret og på den måten avbryter svangerskapet, og fremprovosert abort, hvor man avbryter svangerskapet ved hjelp av legemidler eller kirurgiske inngrep.. Fremprovosert abort, også kalt abortus provocatus, fremkalt abort, svangerskapsavbrudd og tilsiktet abort, kan.
 3. Polen er et nærliggende eksempel på at kvinners rett til legale aborter begrenses eller fjernes. I flere land i Latin-Amerika straffes kvinner med mange år i fengsel dersom de dømmes for å ha fått utført abort. Human-Etisk Forbund samarbeider med alle gode krefter om å sikre alle kvinners rett til trygge, lovlige aborter

Hva mener karismatiske kristne og buddhister om abort

Abort. Spørsmålet om provosert abort rommer etiske dilemma knyttet til smertelige valg i en vanskelig livssituasjon. Samtidig har spørsmålet om hvorvidt det er riktig å sette likhetstegn mellom et få uker gammelt embryo og et foster på grensen til levedyktighet,. Kristendommen er basert på troen på den allmektige Gud, og på hans skaperkraft, både i naturlige og i åndelige ting. Bibelen, som er Guds ord, er grunnlaget for hvordan vi utfører våre liv. Vår tillit er til Gud, den allmektige skaper, som kjenner alle ting - også livene til de som ennå ikke er født Abort er avbrytelse av et svangerskap. Begrepet abort brukes både om spontan abort og provosert abort.Tre spontane aborter etter hverandre uten at det har vært fødsel av et barn innimellom kalles habituell abort.Provosert abort er en kunstig fremkalt abort der et svangerskap blir avbrutt i den hensikt å hindre fødsel av et barn. Provoserte aborter kan utføres medikamentelt eller kirurgisk

Abort er en avslutning på en graviditet ved å operere bort fosteret, som er i ute av stand til å leve på utsiden av en menneskekropp. Argumenter for og mot abort er mange. Ved å se på begge sider og akseptere alle de forskjellige valgene, vil du få et helt nytt syn på abort Katolsk syn på abort. F rågan om abort är ett återkommande ämne för debatt och den katolska synen ifrågasätts av många. Katolicismens syn på abort grundas på att liv till varje pris bör tas till vara. Följdfrågan blir då när det mänskliga fostret i kvinnans mage kan räknas som liv Et pragmatisk syn på abort. Hans Olav Arnesen | 02/11/2012 De færreste religioner tar lett på spørsmål om liv og død. Det gjelder også i abortspørsmålet. Noen religiøse er likevel mer pragmatiske enn andre, og enkelte tillater seg til og med å spøke om hva som egentlig er et ferdig utviklet liv. Av Hans Olav Arnese Den icke-toleranta politiken har dock flera inhumana inslag än synen på andra kulturers religiösa hållning, nu när kristdemokraterna åter profilerat sig med en djup konservativ syn på kvinnans rätt till abort och samvetsklausul för vårdarbetare På den andre siden finner vi Rabbiner Uziel i rekken av rabbinere som ikke tolket Maimonides slik at man bare kan tillate abort når det er åpenlys fare for morens liv. Mange rabbinere som har vært enige i dette gjennom tidene har likevel vært veldig restriktive med å tillate abort fordi det ble sett på som umoralsk selv om man ikke fant et direkte forbud i den klare lovteksten

BUDDHISMEN: Mener mye av det samme som jødedommen og Islam. De mener at abort er å ta et liv, og dette er buddhistene i mot, så abort er derfor ikke lov. Jeg må si meg mest enig i jødedommen, islam og buddhismen sitt syn på abort. Jeg mener at det er moralskt feil å ta abort. Jeg mener at det er et liv selv om det kansje ikke er født enda religioners syn på områder som abort (3). Av hensyn til oppgavens begrensning ble det tidlig klart at ikke alle religioner kunne bli behandlet, og valget falt da på de tre religionene kristendommen, islam og jødedommen. Årsaken til det er at kristendommen og islam er representert i store deler av befolkningen Trump svarte med å vise til at han skiftet syn for noen år også landets øverste domstol til å støtte delstaten Louisiana i deres forsøk på å gjøre det vanskeligere å ta abort Bibelen er tydelig at vi er mennesker også før vi blir født, derfor har også det ufødte barnet uendelig høy verdi. Du så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok. (Salme 139.16) Nettopp fordi Bibelen ikke skiller mellom verdien til mennesker som er født og de som ikke er født ennå, er abort veldig problematisk Fulata Moyos syn på abort er preget av møtet med en voldtatt, høygravid 14-årig kvinne i Thailand. - Hun var voldtatt av tre av menneskehandlerne. Da jeg møtte henne i et kirkesenter, var hun gravid i åttende måned, forteller Fulata Moyo, leder av programmet «A Just Community of Women and Men» («Et rettferdig samfunn for kvinner og menn») i Kirkenes Verdensråd

Hva sier Bibelen om abort? Er det å ta abort en synd

Kirkens syn på kvinner - og abort. av Trond Bakkevig. Som samfunn og som kirke må vi bygge respekten for at kvinnen er den beste beskytter av fosterets liv - og sitt eget. Del artikkel. Del på Facebook Del på Twitter Del på mail For en kristen så handler ikke abort om kvinnens rett å velge. Det handler om liv eller død for et menneske som ble skapt i Guds bilde (1. Mosebok 1:26-27; 9:6). Det første argumentet som alltid kommer opp når vi diskuterer kristnes syn på abort er Hva med de tilfellene hvor det er voldtekt eller incest Detter kommer an på hvordan man definerer liv og potensielt liv. Mennesker har ulikt syn på dette i ulike kulturer. Grunnen for at folk får depresjoner, etter en abort, er at vi har en overhumanisering av fostre i vår kultur. Hvor mye man angrer og får psykiske problemer er et kulturspørsmål. Det har ingenting med hva som er rett og galt

Sådan forholder religionerne sig til abort - Religion

Aborter etter utgangen av 12. svangerskapsuke utføres bare på sykehus. Aborten gjennomføres ved at du får medikamenter som fremkaller rier, inntil aborten er fullført. Smertestillende medikamenter vil bli gitt. Ved mange sykehus vil du få tilbud om samtale med sosionom både i forkant og i etterkant av møtet med nemnda Ulike reaksjoner kan komme etter en abort, enten med en gang eller på et senere tidspunkt. Skyldfølelse, sorg og anger er normale følelser etter et slikt inngrep. Selv om du var sikker i din avgjørelse om å ta abort, kan du likevel oppleve å være lei deg. Mange opplever også følelse av lettelse og føler seg fornøyd med å ha tatt en viktig avgjørelse for seg og sitt liv videre For er den det så støter vi på slike problemer. Med andre ord: Fri abort, siden et embryo på f.eks. tre dager ikke har sjel . 7592813[/snapback] Ser poenget ditt ja . Men i og med at Gud allerede vet hva som kommer til å skje med fosteret, kan han lage riktig antall sjeler.

I ulike deler av verden er det ulike syn på abort. Noen land har lover som forbyr abort, mens det i andre land er valgfritt. Jeg mener at selvbestemt abort skal være lov. Mange tusen kvinner får barn for tidlig, og det er et alvorlig problem. Så alvorlig at det til og med er blitt opprettet TV-programmer som Teen Mom og Unge Mødre Elementer av fortidens syn på abort har imidlertid bestått i dagens lovverk. Selv om vi har selvbestemmelse inntil uke 12, må fortsatt kvinner som ønsker abort inntil uke 18 gjennom en nedrig.

Enligt islam är det inte tillåtet att göra abort under något stadie av graviditeten utan giltig anledning.. Är graviditeten i det första stadiet, som är en period av 40 dagar, och en abort tjänar ett legitimt syfte eller om graviditeten leder till något skadligt, då är det tillåtet att göra abort 3. september 2020 kl. 15:34 Refser sokneprestens syn på abort. Enhetsleder for gynekologer ved Hammerfest sykehus, Marit Vidringstad, sier det er uakseptabelt at man i 2020 fortsatt bruker en. I f.eks. Marokko må et svangerskab kun afbrydes, hvis der er fare for moderens liv. Alle personer, der illegalt foretager eller får foretaget abort, straffes. Den, der illegalt fremkalder abort eller giver anvisning på, hvorledes abort kan fremkaldes, straffes med bøde og 1-5 års fængsel Synen på abort har alltså två delar: Dels synen på kvinnan. Hon ska vilja föda barn, inte göra aborter! Dels synen på när ett foster blir ett barn - en människa. I det förkristna samhället ansågs barnet bli ett barn när det ammades. I det kristnade samhället redan på befruktat-ägg-stadie Dagens abortlov, som gir kvinnen rett til å avbryte livet til et barn hun bærer innen tolvte uke av svangerskapet, er i strid med et slikt syn på mennesket. Da loven ble vedtatt i 1978, sendte biskopene ut et hyrdebrev mot abortloven, opplest i landets kirker 4. juni. Her står det: «Ifølge Den Hellige Skrift er mennesket skapt i Guds bilde

Det finns många olika riktningar inom buddismen och dessa riktninga rhar olika syn på abort. Buddhismen använder inte begreppen tillåtet eller otillåtet. Däremot talas det om gynnsamma eller ogynnsamma handlingar, som leder till resp hindrar andlig utveckling. och som skapar vårt kamma (karma) Varje människa måste själv förstå vilka konsekvenser hennes handlingar medför Kristelig Folkeparti (KrF) er Norges kristendemokratiske sentrumsparti. Noen av våre hovedsaker: Barn og familie, eldreomsorg, internasjonal rettferdighet, miljø/klima, et samfunn med plass til alle Kulturers syn på sønner og døtre NYTT TEMA. Haribo Innlegg: 14. 03.03.13 08:45. Del. Mange kulturer har en lang tradisjon hva ulik status mellom sønner og døtre angår, og dette har holdt seg til våre dager selv om tidene har forandret seg. Sønner har ofte vært regnet for å være langt mer verdifulle enn døtrene Aborter som utføres før terminen på 120 dager er derfor akseptable. Noen forlenger også denne terminen. I hvert fall er det slik at ingen innsigelser blir reist til abort etter dette tidspunktet hvis hensikten er å verne morens helse og sikkernet. (The Concise Encyclopædia of Islam, London 1989. Så og si alle som er imot abort mener dette, og det er også det eneste argumentet som er viktig for dem. Enten så tror man dette eller så gjør man det ikke - det handler rett og slett om ideologi. Det er liksom ikke noe rasjonell begrunnelse hverken den ene veien eller den andre, det handler rett og slett om et syn på livet

På den här sidan vänder vi oss till dig som. står - eller har stått - inför valet om abort; vill stötta en vän; undrar över kyrkans syn på abort. Du kan få hjälp och stöd. Många som gör abort känner sig ensamma. Men i en så svår situation är det självklart att man behöver prata med någon som bryr sig Mangel på trygge aborttilbud hindrer ikke aborter. Alternativet til trygg abort er oftere en usikker abort med risiko for liv og helse, både for mor og barn. 47 000 kvinner dør hvert år som følge av utrygge aborter, de aller fleste i utviklingsland. Mange jenter og kvinner lever med smerter og skader etter å ha utført aborter på seg selv Själva aborten kan sedan ske antingen hemma eller på sjukhus. Kirurgisk abort får endast utföras på sjukhus och går till så att livmodern töms med en vakuumsug. Vid sena aborter efter tolfte graviditetsveckan görs en kombination av medicinsk abort och kirurgisk abort

Irland: Klargjør kirkens syn på abort Tweet Tweet Etter at en gravid kvinne i Irland nylig døde som følge av svangerskaomplikasjoner, har biskopene i Irland kommet med en klargjørelse om kirkens holdning til beskyttelse av livet, etter at kvinnens ektemann anklager ansvarlige leger for å være skyld i kvinnens død Det er på det rene at kirkens holdning har påført alenemødre en krevende belastning. Tidligere kunne barn født utenfor ekteskap bli nektet dåp, og ugifte foreldre fikk ikke stå sammen ved døpefonten. Et samfunn med legal adgang til abort er et bedre samfunn enn et samfunn uten slik adgang Det har haft en stor indflydelse på det almindelige syn på abort i dagens Danmark, fortæller Lene Koch, der er professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Dér forsker hun i bioetik og forplantningsteknologiens betydning for de seneste 100 års sundhedspolitik Etter en kirurgisk abort. Etter oppholdet på sykehuset vil de fleste blø mindre og mindre i en ukes tid. Du bør unngå samleie de to første ukene i etterkant av aborten, eller så lenge du blør. Du blir sykemeldt i 2-3 dager dersom du ønsker det. Det er vanligvis lite bivirkninger ved kirurgisk abort, og de fleste inngrepene er ukompliserte Fundamentalistiske syn på abort Abortmotstanderne mener de kan vinne debatten dersom de lykkes med å få den til å handle om å tvinge noen til å handle i strid med egen samvittighet

Abort - Wikipedi

 1. Islams syn på abort Spørsmål. Jeg har en oppgave om forskjellige religioners syn på abort, og har et par spørsmål angående islam og abort: Jeg har hørt at kvinner kan ta abort før førtiende dag av svangerskapet, andre sier det er galt uansett
 2. Se sammanställningen över olika kulturers traditioner. Källor: De sex världsreligionernas syn på lidande och död, förf. Underskog Ingrid, Läkartidningen nr 26-27, 1998 volym 95 Respekterandet av övertygelsen , Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Kyrkostyr
 3. Abortfrågan behandlar frågan om de moraliska, religiösa och lagliga aspekterna kring abort.. Pro-choice är ett vanligt internationellt begrepp som uttrycker stöd för kvinnans rätt att på eget bevåg besluta om abort oavsett anledning, oftast med en begränsning till en viss tidpunkt i graviditeten. Pro-life antyder däremot stöd för fostrets rätt till liv, dock inte nödvändigtvis.
 4. Abort ser man också olika på - vissa menar att fostret är liv och att det inte är okej att döda det, medan de mer liberala anser att det är kvinnan själv, som är gravid, som får avgöra. Hinduismen: Den striktaste delen av hinduismen menar att det är absolut fel att använda sig av preventivmedel - eftersom man vill värna om livet

Judendomen. Synen på döden Inom judendomen fokuserar man inte på vad som händer efter döden på samma vis som inom kristendomen och islam. Judendomen sätter istället fokus på det liv människan lever här och nu. Gud har skapat allt, inklusive den mänskliga själen, och det som är skapat av Gud ska återigen komma till Gud I alle religioner er abort er et konfliktfuldt emne. Skal man tage hensyn til barnet, til moderen, til familien? Er foretagelsen af en abort at sidestille med mord? Og hvornår skal liv regnes for liv? Dette kildemateriale - fra Biblen over talmud til moderne rabbinere - fremstiller de jødiske syn på abort - Eierne har ulikt syn på homofili og abort. Derfor må vi forvalte et ulikt syn i undervisningen. Men i verdidokumentet vårt ser vi på ekteskapet som beste måten å leve på Olika religioners syn på abort. Kategori: Allmänt. Islam. Abort inom islam är ej tillåtet, oberoende på vilket stadie man är i, undantag finns dock om det finns en giltig orsak till att göra en abort. Sådana undantag kan vara att graviditeten är ett resultat av en våldtäckt eller om den utsäter modern för fara EU-ländernas syn på abort Inom EU lyfter konservativa partier förslag om begränsade abortlagar och i USA har Alabama röstat igenom ett abortförbud. Samtidigt dör nära 50 000 flickor och kvinnor varje år till följd av olagliga aborter, enligt WHO

Abort - Huma

Vel, det er jo din mening, som har et annet syn. Kan se hvordan abort kan sees på som umoralsk, selv ser jeg på det som naturlig, og i mange tilfeller (downs, hemmelser, skader) en redning for mange foreldre. Å si at vesten utvikler seg bort fra moral og etikk stemmer ikke i det hele tatt. Den kan du trykke inn igje Denne paragrafen gir mulighet for å tillate provosert abort dersom det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet, den såkalte eugeniske indikasjon (1). 126 (28 %) av totalt 455 abortbegjæringer etter 12. svangerskapsuke ble innvilget på dette grunnlag i 1998 Abortloven skal balansere hensynet til kvinnen på den ene siden og vernet om fosteret på den andre, på en god måte. Det skal ikke gis tillatelse til svangerskapsavbrudd dersom fosteret er levedyktig etter 22 hele uker. Aborttallene går ned Arbeiderpartiet vil forebygge uønskede svangerskap og redusere antall aborter Jag vill bara ge er en annan syn på sena aborter (vilket det är efter vecka 12, då man tar en tablett och föder ut fostretkr. Jag är sjuksköterska och jobbar med sena aborter, de sena aborterna sker framförallt för att man upptäcker på kub eller RUL att det är fel på fostret. Det kan vara hjärtfel och andra missbildningar katolikker har ulike syn på en rekke ­sosiale og politiske temaer, som helsevesen, økonomisk ulikhet, fattigdom, rasisme og immigrasjon. Synet på abort er en åpenbar sak: For noen katolske velgere er dette det aller viktigste spørsmålet

DLF: syn på Abort? -Henrik- 27 Feb 2009, 04:33 Siden DLF mener at staten skal beskytte enkeltindividet mot vold, og at det eneste som kan forsvare at staten utøver vold mot et individ, er dersom individet har utført vold på andre - dette er i alle fall hva jeg har forstått Buddhismens syn på abort Jag får ofta frågor av skolelever (och andra) och jag försöker besvara frågorna så gott jag kan. Jag är ingen expert, men jag delar gärna med mig av det lilla jag kan och alla mina personliga erfarenheter till de som frågar. Det finns inga svart och vita svar inom Theravada Høyesterett: Kan fjerne abortrett En avskaffelse av den landsdekkende abortloven kjent som «Roe v. Wade» er «helt klart en mulighet» med dommer Amy Coney Barrett i USAs høyesterett - Trump normaliserer og legitimerer deres syn. Var for eksempel den første amerikanske presidenten noensinne å delta på den årlige anti-abort-demonstrasjonen i hovedstaden. Les også: Alt du. KrFs abortdilemma. KrF kan langsomt komme til å akseptere dagens lov om selvbestemt abort. Det vil ta tid, men målet er å få antallet aborter ned, og antall velgere opp

Jeg lurer på hva dette egentlig betyr. Betyr det at abort skal være en rettighet uansett? spør Morland. Vakte uro. På sitt møte i mars 2013 vedtok Mellomkirkelig råd å fremme menneskerettigheter som sak på Kirkemøtet i 2014. På marsmøtet ble det også holdt et seminar om «SRHR: utfordringer for Den norske kirke» Virker mer interessert i å angripe regjeringens syn enn å diskutere prinsippene. Debatt om abortloven: Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkols forslag om selvbestemt abort frem til 18. svangerskapsuke ble nedstemt på partiets landsmøte

Abort - Startside kirken

Skriven den 01/03 2017. I ett samtal med en god vän fick jag veta att det är fel av mig att ifrågasätta den svenska synen på aborter genom att visa foton på abortoffer - att det är något man kanske gör i andra länder men inte i Sverige, eftersom det inte är det svenska sättet Tidligere feministisk ansvarlig i Rød Ungdom, Anja Rolland, sier hun blir opphisset når hun tenker på abortloven. I Norge har kvinner selv rett til å bestemme om de vil avbryte svangerskapet i løpet av de tolv første ukene. Loven er imidlertid ikke likt av alle, og er blitt et sentralt tema fo

På den annen side er det noen som betrakter det å ta abort som moralsk galt - som et brudd på den tilliten som er blitt vist en kvinne som får bære fram et barn. HVA BIBELEN SIER. I Guds øyne er livet - spesielt et menneskeliv - hellig. (1 Mange på den politiske venstresiden frykter at hun vil stramme inn retten til fri abort. Men da hun i 2017 fikk spørsmål om hun alltid så på abort som umoralsk, ville hun ikke gi et tydelig svar Veiskiller: Et nytt syn på abort Publisert: 12. aug 2009 Det siste året har vært stappfullt av veivalg - flere enn noen gang før for min del. Det mest åpenbare er alle de som er knyttet til vold og min begeistring for ikke-voldsteori

Abort: et kristent perspektiv - ActiveChristianit

abort - Store medisinske leksiko

Abort - begge siders mening - Daria

Retten til selvbestemt abort gjelder inntil tolvte uke i svangerskapet i Norge. - Selv om det understrekes at nemnda skal legge vekt på kvinnens syn og vurderinger, så flyttes avgjørelsen fra kvinnen til nemnda. Hun forteller at det tillates abort etter de fleste nemnd-behandlingene på abortsøknader Jag tycker att abort är nästan den enda politiska frågan där jag så otroligt tydligt kan förstå och sätta mig in i båda sidors argument, och anledningen till det är att det nästan bara handlar om hur man ser på embryot, och där kan man ha helt olika syn. Det går att se det som helt och hållet en egen människa, eller som bara en cellklump Peter Singer er en australsk filosof og professor i filosofi ved universitetet i Princeton og ved CAPPE-senteret ved universitetet i Melbourne.Singer har spilt en viktig rolle i nyere tids moralfilosofi og særlig når det kommer til spørsmål innen anvendt etikk, deriblant dyreetikk, bioetikk og global rettferdighet.Singer regnes ofte blant de mest innflytelsesrike filosofer i nyere tid og.

Katolsk syn på abort - Katolik

 1. Abortspørsmålet har nylig vært debattert i Tidsskrift for Den norske lægeforening. Leger har forskjellig syn i denne saken. Noen mener at abort er en menneskerett, andre at det aborterte fosteret er blitt frarøvet sitt menneskeverd
 2. ska [
 3. TV4:s Kalla fakta granskar Frälsningsarméns syn på aborter och homosexualitet. Men samfundet vill inte ställa upp på intervjuer och lägger istället ut alla redaktionens frågor på sin hemsida
 4. dre sammenhengende og teoretisk begrunnet oppfatning av menneskelivets vilkår, funksjoner, oppgaver, mål og mening. Betegnelsen brukes noen ganger synonymt med moral. Begrepet brukes også om trossamfunn. Det karakteristiske for et livssyn er at det inneholder oppfatninger både om hva menneskelivet er og hva det bør være

Et pragmatisk syn på abort Religioner

Kristdemokraternas syn på abort, de svenska värderingarna

 1. Tusind tak for jeres opmærksomhed under vores presentation Samfundets syn på abort argumenter VALG AF EMNE Vores mening Interwiew Karen Statistikker præst kristendomslærer Hvornår mener du, der er tale om menneskeliv? Hvilken religion har du, og påvirker det svaret? Michael
 2. Hon upptäckte då att många unga killar har en motsägelsefull syn på abort. En paradox - Unga killar kan kosta på sig att ha en mer moraliserande syn på abort
 3. Guds syn på et ufødt barns liv framgår også av den loven han gav til nasjonen Israel. Ifølge Guds lov var det dødsstraff for en person som skadet en gravid kvinne, slik at det ufødte barnet hennes døde. Han måtte betale med sitt eget liv for det livet han hadde tatt. (2
 4. Olika kulturers syn på hälsa Många personer med utländsk bakgrund känner att de inte blir accepterade eller till och med avvisade för att de inte tar kontakt med vården »på rätt sätt«. Rapporten Möten som utmanar (2003), uppmärksammar kulturella skillnader i synen på hälsa, sjukdom och smärta
 5. Ungdomars syn på abort - rapport från en insider. Skriven den 16/12 2006. Ungdomars syn på abort- hur är den egentligen? Många ser ungdomar som rätt lite politiskt engagerade, och förväntar sig inte mycket av dessa då det gäller etiska frågor som abort

Syn på abort. Abortar av begge typar kan kalle fram sterke kjensler. Medan spontanabortar stort sett fører til sorg berre hjå dei det gjeld, er kunstige abortar eit emne som har vore (og er) underlagt stor debatt i store delar av (om ikkje heile) verda.. Nokre rørsler er bygd på religiøse, kulturelle og politiske (statlege) lovverk eller grunnpilarar som forbyr sjølvvald abort Hvordan ulike kristne leser Bibelen kommer an på hvilken helhetsoppfatning - hvilket bibelsyn de har.Det er umulig å lese Bibelen uten å legge inn personlige tolkninger avhengig av hvilken bakgrunn, erfaring og kultur en har vokst opp i

En ny lag infördes 2011 som säger att livet ska skyddas från befruktningen, något som väckt oro för att en allmänt striktare syn på aborter väntar. Även veckans KORRESPONDENTERNA handlar. Og abort er kun lov når det står om livet til kvinnen. Enige ektefeller Imam Hafiz Mehboob-ur-Rehman i Islamic Cultural Centre (ICC) mener det finnes tilfeller hvor muslimer kan bruke prevensjon, så fremt begge parter er enige om det. På telefonen, når vi avtaler tid og sted for intervjuet,.

Nesten alle stortingspartier vurderer å utvide abortgrensen. Etter at seks av ni partier på Stortinget har lagt fram sine førsteutkast til partiprogram, er det bare Høyre som støtter dagens abortlov, ifølge Dagen Forbuddet mod abort, eller »fosterdrab«, havde med ændringer været gældende siden Danske Lov fra 1683 og var det også i begyndelsen af det 20. århundrede, da de første tegn på, at det var under pres, begyndte at pible frem. 1920'erne - abortforbuddet under begyndende pres. Et af de steder, man kunne se det, var i retssystemet ISLAM- och deras syn på hälsa, ohälsa och smärta 20 röster. 60679 visningar uppladdat: 2006-07-20. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. För. På bibelns tid var det så självklart att ett barn var en välsignelse, någonting positivt, att det aldrig föll någon in att man avsiktligt skulle döda barnet man väntade. Följaktligen säger bibeln ingenting över huvud taget om abort, dvs ett avsiktligt avbrytande av en graviditet

Mundtlig eksamen i kristendom, 201 Trump: Demokraternes syn på abort er ekstremt. Det er første gang nogensinde, at han støtter fri abort på alle måder. I 2020, hvor Trump er USA's præsident, har han imidlertid fået brug for de konservative vælgeres gunst, hvis han vil genvælges senere i år 2017-09-27 Nationell Primärvårdskonferens Hälsokommunikatörer- Brobyggare mellan olika kulturers syn hälsa- och sjukvård Mehrnaz Aram Samordnare Asy Denna examinationsuppgift ska behandla hur samhällets syn på barn och barndom har förändrats under 1900-talet, om den nya barndomsforskningen och om betydelsen av FN:s barnkonvention och barnperspektivet för det sociala barnavårdsarbetet Norges nedverdigende syn på syke barn - Hanne Nabintu Herland samtale med abort presten Ludvig Nessa. Religionshistoriker og grunnlegger av The Herland Report, Hanne Nabintu Herland: - Det er en stor ære for oss å ha deg her, Ludvig Nessa Spørgsmål om kristendom. Hvad er Bibelens syn på abort? Svar fra Nana Hauge. Kære spørger. Ordet abort nævnes ikke i Bibelen, men bestemte skriftsteder fra Jeremias' Bog, Jobs Bog og Lukasevangeliet bliver imidlertid benyttet af kristne modstandere af abort, idet disse skriftsteder opfattes som vidnesbyrd om, at et foster er et menneskeliv og fortjener beskyttelse som sådan

 • Tsg weinheim fussball trainingszeiten.
 • Britney spears daughter age.
 • Restaurant rostock stadthafen.
 • Flaskebørste dr brown.
 • Kehl magasin ouvert le dimanche.
 • Diamond platnumz.
 • Clarks sko nettbutikk.
 • Ausmalbilder fußball em 2016.
 • Samleie under antibiotika.
 • Trump norwegian family.
 • Ballett heidelberg theater.
 • Horoskop hvem passer jomfruen med.
 • Thomas bergersen konsert.
 • Elsa film norsk.
 • Eisenkraut rauchen.
 • Humant metapneumovirus varighet.
 • Åpne sperret kort.
 • Implantatstödd extensionsbro.
 • Nordlys for barn.
 • Zack und cody an bord ganze folgen deutsch.
 • Pisco sour con azucar flor.
 • Hullet i torghatten.
 • Mts datei zusammenfügen.
 • Webcruiter mine søknader.
 • Robert mood lønn.
 • Kyle gass 2 broke.
 • Fornye gamle dører.
 • Immanuel kant menneskesyn.
 • Bekkenleddsmerter menn.
 • World most subscribed youtuber.
 • Mosjonskarusellen mandal 2017.
 • Serie tv sandra bullock.
 • Candida urintest erfahrung.
 • Vitamin b2 vegan.
 • Roy godwin the way of blessing stepping into the mission and presence of god.
 • Unerklärliche phänomene doku.
 • Velferdsindeks definisjon.
 • Brudesalong moss.
 • Live football stream free.
 • Nordsjørittet løypeprofil.
 • Schweizer tastatur unterschied deutsch.