Home

Ulik lønn for likt arbeid

Lønn Lønn som fortjent? - SS

 1. Med likelønn forstås gjerne lik lønn for likt arbeid. Spørsmålet blir da hva som er «likt arbeid» eller «arbeid av lik verdi». Kvinner og menn har ulik ar-beidstid, ulik utdanning og arbeider i ulike yrker og bransjer/næringer. Men selv om man tar hensyn til dette, finnes det fortsatt forskjeller, noe som blan
 2. Her defineres likelønn som lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønn skal fastsettes på samme måte, uavhengig av kjønn, basert på kompetanse, ansvar, anstrengelse og arbeidsforhold. Retten til likelønn gjelder uavhengig av om arbeidet tilhører ulike fag eller om lønna reguleres i ulike ta-riffavtaler
 3. Retten til lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi gjelder uavhengig av om arbeidene tilhører ulike fag eller om lønnen reguleres i ulike tariffavtaler. Om arbeidene er av lik verdi avgjøres etter en helhetsvurdering der det legges vekt på den kompetanse som er nødvendig for å utføre arbeidet og andre relevante faktorer, som for eksempel anstrengelse, ansvar og arbeidsforhold
 4. istene siden 70-tallet. Fe
 5. Lønn kan defineres snevert, som vederlaget man får for utført arbeid. Da vil overtidsbetaling, kveldstillegg og individuelle prestasjonsbonuser typisk være omfattet av begrepet. Et mer utvidet lønnsbegrep vil i tillegg kunne innebære deltakelse i kollektive forsikringsordninger, generelle bonusordninger, pensjonsordninger og syke- og permisjonsordninger
 6. Lik lønn for arbeid av lik verdi. Om arbeidene er av lik verdi avgjøres etter en helhetsvurdering der det legges vekt på den kompetanse som er nødvendig for å utføre arbeidet og andre relevante faktorer, som eksempel anstrengelse, ansvar og arbeidsforhold

Blant annet er det i likestilling- og diskrimineringslovgivningen inntatt et prinsipp om lik lønn for likt arbeid. Dette innebærer at lønnsfastsettelsen skal foregå på samme måte, helt uavhengig av kjønn. Ved vurderingen av om arbeidet er likt tas det utgangspunkt i krav til kompetanse, ansvar, og arbeidsforholdet forøvrig Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønnen skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn uten hensyn til kjønn. Retten til lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi gjelder uavhengig av om arbeidene tilhører ulike fag eller om lønnen reguleres i ulike tariffavtaler Arbeid og lønn > Her kan du sjekke lønna i ditt yrke Månedslønnen vi bruker for å sammenligne ulike yrker, omfatter den avtalte lønnen i tillegg til uregelmessige I gjennomsnitt må en person med jobb i laveste lønnsgruppe jobbe i nesten fire måneder for å motta like mye som en gjennomsnittsperson mottar på bare en. Lik lønn for arbeid av lik verdi er en forutsetning for likestilling mellom kvinner og menn. Det var også gledelig at hun som statsråd erkjente myndighetenes ansvar. Hun sa at likelønnskommisjonens kommende forslag kun vil ha virkning dersom både partene i arbeidslivet og myndighetene faktisk velger å sette noen av kommisjonens forslag ut i livet

Ulik lønn for likt arbeid - adressa

Tidens Krav - Lik lønn for likt arbeid

Prinsippet om likelønn er en politisk målsetning om at kvinner skal tjene like mye som menn.Det går lenger enn prinsippet om «lik lønn for likt arbeid», som har lenge vært lovfestet i Norge. I dag er gjennomsnittlig lønn for kvinner noe lavere enn for menn. Kvinners regulativlønn (korrigert for bonuser/provisjon og overtidsgodtgjørelse) utgjør i gjennomsnitt ca. 88 prosent av. Ulik lønn for likt arbeid Undersøkelsene utført av postdoktor Ole Skalpe ved Handelshøgskolen BI viser store lønnsforskjeller, også når kvinner velger å innta de mannsdominerte lederjobbene Lik lønn for likt arbeid har i mange tiår vært et mantra for Ap og LO. Men i Aps stortingsgruppe har den nye sekretariatslederen Hans Kristian Amundsen foreslått andre ideer om lønnsdannelse

Dette er et godt spørsmål som det ikke finnes et enkelt svar på. Likestillings- og diskrimineringsloven stiller krav om lik lønn for likt arbeid i samme virksomhet, men lønnen kan være ulik i forskjellige virksomheter Forsvarer ulik lønn for likt arbeid Byregjeringssjef Raymond Johansen i Oslo mener det er riktig at byråds­sekretær Rasmus Raabo Reinvang (45) tjener nesten 300.000 kroner mer enn byrådssekretær Marie Helene Halvorsen (28) Vi forventer jo lik lønn for likt arbeid i samme kommune, sier Lisbeth Furberg Nordnes. De tillitsvalgte legger til at nyansatte vil få lønn etter Trondheim kommunes gjeldene lokale lønnssystem. - Det vil altså si at om jeg bytter jobb og går til naboskolen, så vil jeg få det. Helt tullete, sier læreren

Likelønn, Streik Lik lønn for ulikt arbeid

 1. sen Nygård vant i saken mot Politidirektoratet
 2. stelønn, selv om vi ikke har noen generell
 3. eringslov som tar sikte på å utjevne disse forskjellene og sikre at kvinner og menn skal få lik lønn for likt arbeid. I utgangspunktet er det ikke lov å forskjellsbehandle menn og kvinner når det kommer til lønn (hvis de har samme jobb), men det skjer allikevel
 4. Han understreket at dersom NHO vinner gjennom i Arbeidsretten vil det gi dem rett til å ulikebehandle arbeidere, og å gi ulik lønn for likt arbeid. - Rett til unntak fra likebehandling vil føre til en dramatisk og umiddelbar forverring av lønningene og arbeidsvilkåra i bemanningsbransjen
 5. e ører. Følg debatten: Frilansjournalister, priser og glansbilder; 114 kroner per time er sosial dumping - Jeg kan ikke skjønne hvorfor frilansere skal ha dårligere betalt enn ansatte - NTB, spar oss ikke til fant - Dette er ett av mange initiativ fra NTB

Lik lønn for likt arbeid? Ny høyesterettsdom om

Lik lønn for likt arbeid? 08.08.2016 13:29:58. OPF/PF har levert stevning til Statens lønnsutvalg etter brudd i forhandlinger om ubegrunnende lønnsforskjeller som følge av distriktssammenslåing. OPF og OPD har denne våren forhandlet et lønnskrav etter nye Hovedtariffavtalen (HTA) 253 1c (tilsvarer den gamle HTA 234 1c) Lik lønn for likt arbeid Menn velger jobb og utdannelse etter lønn, møter press og risiko, og får en «smartphone » slik at de kan sjekke e-post og tenke på jobb døgnet rundt. For å lese denne saken må du være Jeg ønsker først og fremst å skape økt bevissthet om vekselvirkninger mellom ulike former for antiliberalism

Ulik lønn for ulikt arbeid? En deskriptiv og empirisk tilnærming til endringsmotstand og motivasjon når skolens kollektive lønnssystem blir utfordret til endring mot en individuell, prestasjonsbasert lønnspolitikk. EMNEORD/STIKKORD: Endringsmotstand, motstand mot endring, lønn, motstandsfaser,. Lik lønn for likt arbeid Politiets Fellesforbund sin holdning i forbindelse med reformarbeidet i politiet har vært at ubegrunnede lønnsforskjeller som oppstår som en direkte konsekvens av fusjon mellom politidistrikter, skal utlignes med bestemmelsen som hovedtariffavtalen har for denne type tilfeller

Ulik lønn for likt arbeid er ulovlig i Norge også, men her er det opp til den enkelte ansatte å bevise at lønnsforskjeller skyldes diskriminering. Fagforeningene var med på å utvikle den islandske modellen. Den ble jobbet fram gjennom et trepartssamarbeid, men. Lik lønn for likt NAV-arbeid. Rådmann Ina Fjelde i Strand kommune i Rogaland har gitt de kommunalt ansatte ved NAV-kontoret lønnspålegg. Nå tjener de like mye som sine statlige kolleger. - Jeg har erfaring med at ulik avlønning og arbeidsvilkår fungerer negativt

Leder. Krefter i Høyre vil bringe arbeidslivet nærmere målet om lik lønn for likt arbeid.Under forberedelsene til nytt partiprogram har lederen i Høyres kvinneforum, Tina Bru, spilt inn et forslag om å pålegge bedriftene å synliggjøre gjennomsnittlig lønnsinntekt for menn og kvinner i sine årsrapporter Lønna øker med arbeidstakernes inntekt under konflikt (S) og avtar med bedriftens inntekt under konflikt (P). Lokal forhandlingsmakt gir . ulik lønn for likt arbeid: Bedrifter med høy inntjening per arbeider betaler bedre enn de med lav inntjening - for samme arbeidsinnsats. 1 Arbeidstakere under 18 år som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 139,62 kr. [tidligere: 133,39 kr - 1.12.2018-31.5.2019] Overtid/tillegg. For arbeid mellom klokken 21.00 og 06.00 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle Lik lønn for likt arbeid. by Camilla Walstad · Published 1. juni 2018 · Updated 3. juli 2018. EU reviderer det kontroversielle utstasjoneringsdirektivet og styrker dermed arbeideres rettigheter. Europaparlamentet vedtok denne uken et nytt utstasjoneringsdirektiv. Direktivet har vært et av de mest.

LDO - Lover og regler om likeløn

- Slik det er nå er det helt klart svært ulik lønn for likt arbeid i toppidretten. I fotball kan du tjene penger på å spille i 2. divisjon Likestilling og likelønn Hva er likelønn. Likelønn handler om både lik lønn for likt arbeid, og lik lønn for arbeid av lik verdi. Likelønn handler ikke om at alle skal tjene det samme, eller at alle kvinner skal tjene det samme Lik lønn for likt arbeid. Er helt ok om folk får bedre lønn for mer ansvar og arbeidsoppgaver, men at noen får 20% høyere lønn uten å kunne vise til bedre resultater, føles bare urettferdig. Akkurat i denne saken, så koker det ned til at medarbeider har fått godkjent tidligere jobberfaring, som har vært helt irrelevant for arbeidet som blir utført

Men hvorfor reageres det så kraftig på ulik behandling av jenter og gutter på skoletur når forskjellene forholdsvis stilltiende aksepteres i arbeidslivet?» skriver vår neste gjesteblogger Runa Bolstad Laume. Lik lønn for likt arbeid - eller kanskje ikke. Lik lønn for likt arbeid har alltid vært en åpenbart rettferdig ting for oss, men selv om lik lønn for likt arbeid lenge har vært lovfestet i Norge er det fortsatt ikke en selvfølge. En gjennomsnittlig lønn for kvinner, er i dag lavere enn den for menn, og fra den 14. november jobber kvinner i teorien gratis ut året Lik lønn for likt arbeid. Publisert den 25.02.2010 i Blogg. Preben Z. Møller har startet en interessant debatt i Aftenposten. Det har blitt en etablert sannhet at vi ikke har lik lønn for likt arbeid her i landet. Møller skriver, i sin sedvanlig provoserende stil: «Norge har ikke lønnsforskjeller, men et kjønnssegregert arbeidsmarked Ja, det er et viktig krav for Fagforbundet at alle skal ha lik lønn for likeverdig arbeid. Vi er imot forskjellsbehandling uansett om begrunnelsen er kjønn eller annet. Det er fortsatt langt igjen til at kvinner og menn har lik lønn for arbeid av lik verdi Like fullt er det dog noe fundamentalt galt og anakronistisk med slagordet lik lønn for likt arbeid, som bygger på dette prinsippet. Slagordet ble utarbeidet i en tid da det var mye diskriminering og da det ennå var slik at det var stor arbeidsledighet og stor knapphet på kapital slik at arbeidsgivere kunne vrake å velge i arbeidstakere som reelt sett ikke hadde noe valg

Likt arbeid - ulik lønn. Finansnæringen er et godt eksempel på en bransje der andelen kvinner og menn er omtrent lik, og der nesten alle jobber heltid. Likevel er det store lønnsforskjeller for ansatte med samme stillingstittel i næringen. Kvinnelige finansmeglere tjener i gjennomsnitt 56 prosent av det mannlige finansmeglere gjør Retten til lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi gjelder uavhengig av om arbeidene tilhører ulike fag eller om lønnen reguleres i ulike tariffavtaler Den senere tids mediaoppslag viser at dette ikke fungerer og at kvinner særlig innen Handel og Kontor sitt arbeidsfelt ikke får samme lønn som sine mannlige kollegaer Likelønn handler om å gi kvinner muligheter til lik økonomisk uttelling for sin verdiskapning. Likelønn er viktig for å oppnå reell likestilling mellom kjønnene. Innholdet av likelønnsregelen vil bli fastlagt ved en gjennomgang av blant annet likestillingsloven §5, EØS/EF-rettslige rettskildefaktorer, samt praksis fra EF-domstolen og Klagenemnda for likestilling

Retten til lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi gjelder uavhengig av om arbeidene tilhører ulike fag eller om lønnen reguleres av ulike tariffavtaler. Om arbeidene er av lik verdi avgjøres etter en helhetsvurdering der det legges vekt på den kompetanse som er nødvendig for å utføre arbeidet og andre relevante momenter, som for eksempel anstrengelse, ansvar og arbeidsforhold Lik lønn for likt arbeid. 22.02.2015. NHO melder om dårlige resultater for bemanningsbransjen. NHO tar til orde for at bemanningsforetak med tariffavtale skal få unntak fra likebehandlingsprinsippet. Likebehandlingsprinsippet sikrer den innleide samme lønns- og arbeidsvilkår som de fast ansatte

Lik lønn for likt arbeid. Publisert 3. september 2014 12:44. 30. august ble 205 ansatte i 48 butikker tatt ut i streik. Det er ansatte i butikkutsalgene som nå må streike for å få samme lønn som kollegene i resten av varehandelen Likelønn = lik lønn for arbeid av lik verdi = rettferdighet. Dette er formelen som det synes umulig å fremme en åpen og sammenhengende argumentasjon mot i dagens ideologiske klima. Men under overflaten har det allerede kommet til syne tegn på at dette rettferdighetskrav støter an mot noen nokså viktige hensyn Lik lønn og like rettigheter for likt arbeid i Europa var det tydelige kravet. Mange sør- og østeuropeiske land gjennomgår for tiden økonomiske krisetilstander som har gitt høy arbeidsledighet. Dette er med på å sette fart i at lønninger og rettigheter dumpes innen blant annet bygg-og anleggsbransjen

Lik lønn for likt arbeid har vært en av hovedparolene i 8.marstog siden 1975, FN s kvinneår. Det er 43 år siden, likevel sliter vi jevnt over, både i privat og offentlig sektor, med lønnsforskjeller som i mange tilfeller ikke har utgangspunkt i noe annet enn kjønn Der er det en minstelønn, som for øvrig ligger på under halvparten av lønnen til frikjøpte politikere. Dersom du i ordinær stilling ligger over den sentrale minstelønnen, beholder du lønnen du skulle hatt i ordinær stilling. Svaret vi da fikk var at det ønsket de ikke å gjøre fordi det burde være lik lønn for likt arbeid Jobber er ulike: Ulikheter i ubehag, risiko, frihet på jobben etc. kan gi kompenserende lønnsforskjeller. (se Barth s.250-253) Kostnader ved å bytte jobb og/eller bytte ut arbeidstakere kan gi forhandlingsmakt, og dermed ulik lønn for likt arbeid (ikke kompenserende lønnsforskjeller) Se Barth s.254-25 Det er fortsatt langt igjen til at kvinner og menn har lik lønn for arbeid av lik verdi. Fagforbundet kjemper for likelønn og lik status, i og mellom kvinne- og mannsdominerte yrker. Fagforbundet mener at den enkelte arbeidstakers rettigheter vernes og styrkes best gjennom kollektive, sentrale tariffavtaler Lik lønn for likt arbeid. Tonje Emilie Olsen, Leder Ringsaker AUF. Publisert: 11.12.2015 04.00.01. Oppdatert: 11.12.2015 10.16.59. I dag er det ikke alle steder at kvinner får like mye betalt som menn, selv om de gjør akkurat den samme jobben. Dette kommer kanskje som et sjokk på yngre generasjoner,.

Jobbekspertene: Er det lov å lønne to arbeidstakere i

Ulik lønn for samme jobb - Karriere, arbeidsliv og

Lik lønn for likt arbeid? Søndagstanker — Søndag 10. september 2017. Vingårdssøndagen — 14. søndag i treenighetstiden. I disse valgtider menes det mye om hva man skal gjøre med sysselsetting og fremtidens utfordringer når olje og gass skal sjaltes ut Lik lønn for likt arbeid - Dethar vi kanskje likevel..? oktober 7, 2007 kl. 8:26 pm · Filed under Uncategorized Vår gode prinsesse Märtha Louise har ertet på seg store deler av Likestillings-Norge med noen uttalelser hun har kommet med i Sverige om at i Norge er menn og kvinner likestilte og har samme lønn Har ansatte i samme stillingskategori krav på lik lønn? Av Storeng, Beck & Due Lund 7. august 2013, 09:26 Spørsmål: Jeg er leder for en salgsavdeling med til sammen 7 selgere

Når kvinner i snitt tjener 88 prosent av en manns timelønn, så kan man stille seg spørsmålet: er det ulik lønn for likt arbeid? Ikke nødvendigvis. Noe av lønnsforskjellen kan skyldes ulik produktivitet som følge av ulik kompetanse Er det noen som har kompetanse innenfor dette feltet? Jeg skriver for en bekjent som går av med pensjon i disse dager. Han har jobbet som leder i en etat i kommunen i over 20 år. Forholdsvis lav grunnlønn i forhold til ansvar, men gode vakttillegg, med vakt annenhver helg. Nå har hans etterfølger.. Etter likestillingsloven er det både diskriminerende og forbudt å lønne kvinner og menn ulikt for likt arbeid. Paragraf 5 sier at lønnen skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn uten hensyn til kjønn. Likevel tjener menn 5.700 kroner mer i måneden enn kvinner. Kvinner hadde 86,5 prosent av menns lønn i 2012

Ledere og tillitsvalgte har ulike roller men jobber i realiteten mot samme mål: å oppnå en best mulig helsetjeneste for pasienter og ansatte. Vårt politiske arbeid. Vi krever likestilling og likelønn. Likelønn handler om både lik lønn for likt arbeid, og lik lønn for arbeid av lik verdi. Det må iverksettes omfattende grep i forhold. : ei nautisk mil er lik 1852 m ei nautisk mil er lik 1852 m / formuen min er lik null formuen min er lik null / alle er like for lova alle er like for lova / lik løn for likt arbeid lik løn for likt arbeid /

Her kan du sjekke lønna i ditt yrke - SS

Det er overraskende nok at de streikende forbundene mener at det bør være ulik lønn for det samme arbeidet. men prinsipper som organisasjonsfrihet og retten til lik lønn for likt arbeid. er jo i realiteten at arbeidsgiverne skal binde seg til å ikke gi andre ansatte like gode vilkår som medlemmene i de tre forbundene EU innfører lik lønn for likt arbeid på samme sted, og korter ned på den perioden utsendte arbeidstakere i EU-land må arbeide før de har krav på lokale arbeidsvilkår i vertslandet. oktober ble arbeidsministrene i EUs medlemsland enige om å endre det såkalte Utsendingsdirektivet fra 1996 Lærere med samme jobb får ikke samme lønn i Hedmark og Oppland: - Jeg har aldri hørt om denne varianten LIK LØNN: Tore Hølmo, hovedtillitsvalgt for over 600 lærere i videregående opplæring i Innlandet, mener kontaktlærertillegget bør være likt for alle lærere i videregående skole

Kan kreve lik lønn for ulik jobb Likelønnsnemnda slår fast at man kan sammenligne lønnen til to arbeidstakere som har ulik jobb. og argumenterte for at hun utførte arbeid som var av lik verdi for bedriften. Torsdag kom prinsippavgjørelsen fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda De ble lovet «lik lønn for likt arbeid», men slik gikk det ikke. Frifagbevegelse.no. 15.07.2020. PER FLAKSTAD. Ansatte i Troms og Finnmark fylkeskommune har ulikt lønnsnivå. Hovedtillitsvalgt Lillian Bakken Iversen i Fagforbundet Finnmark forventer at noe blir gjort for å redusere forskjellene Det er ikke lik lønn for likt arbeid som er den største utfordringen, det er lik lønn for likeverdig arbeid som gjenstår å løse. Sykepleiere av begge kjønn har samme lønn, det er ikke tema. Forskjellen består i at kvinnedominerte yrker tjener mindre enn mannsdominerte yrker med tilsvarende utdanning Nemlig lik lønn for likt arbeid..som jo har vært en av parolene i årevis i toget på denne dagen, nemlig kvinnedagen 8 mars. Men, for å kunne argumentere for lik lønn for likt arbeid så burde jo egentlig parolene inneholde litt mer info..litt mer fakta..men da blir de kanskje litt store.

kjønn. Begrepet arbeid av lik verdi er gitt nærmere utdyping i ILO-konvensjonen nr 100 om lik lønn for mannlig og kvinnelige arbeidstakere for arbeid av lik verdi. Prinsippet er at arbeidet skal vurderes ut fra et sett rimelige og objektive kriterier. Arbeid som i det ytre er forskjellig, og som utføres av henholdsvis kvinner og menn Sammenlign Worth: lik lønn for arbeid av lik verdi Sammenlignbare verdi er forkortelse for lik lønn for arbeid av lik verdi eller lik lønn for arbeid av tilsvarende verdi. Læren om tilsvar verdt er et forsøk på å rette opp ulikheter i lønn som følge av en lang historie med kjønnsdelte arbeidsplasser og ulike tariffer for kvinnelige og mannlige jobber • Kvinner og menn skal ha lik lønn for samme arbeid, og arbeid av lik verdi. • Lik lønn for langtidsutdannede i privat og offentlig sektor. • Lik lønn for kvinne- og mannsdominerte yrker. • Lik lønn for likeverdige grupper i alle virksomheter. Vi trenger en likelønnspott, og vi trenger den nå

Lønn for ubekvem arbeidstid, overtid, helger og rød-dager. Mange tror at man har lovpålagte rettigheter for hvordan overtid og arbeid på ubekvemme tidspunkt, for eksempel på natt, lørdager/søndag eller på helligdager, skal betales. For eksempel at man har rett på 50 eller 100 prosents overtidsbetaling for å jobbe på 1. januar Som helsefagarbeider må du like å jobbe med mennesker. Du må kunne jobbe med mennesker som har ulik kulturell bakgrunn og ulik livssituasjon og som har forskjellige evner og muligheter for kommunikasjon. Du må kunne vise omsorg, vennlighet og respekt. Som helsefagarbeider må du ha evne til å bry deg om andre og I Norge heter det seg at man skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi. Da lurer jeg på om den samme forståelsen gjelder den andre veien; altså at man skal ha ulik lønn for arbeid av ulik verdi. Det er ikke meningen å drive ordgyteri, men det er grunn til å gjøre se NTL NRK krever lik lønn for likt arbeid! NRK vil fordele lønn ut fra hvilken fagforening medarbeiderne er organisert i. Det kan ikke NTL NRK akseptere. Vi kan ikke godta at de med lavest lønn skal få mindre for at de med høyest lønn skal få mer. Vi er en solidarisk fagforening og streiker for rettferdige prinsipper om vi må - Det betyr at to som gjør samme jobb, kan ha ulik lønn og andre betingelser, konstaterer han. Lite er gjort sentralt. Homme mener lite er gjort fra sentralt hold i Nav for å få bukt med forskjellene i vilkår mellom kommunalt og statlig ansatte. - Det er satt i gang en del arbeid lokalt

Lik lønn i samme kommuneLønnsforskjeller blant kvinner og menn - JobbFormelt ny forsvarssjef – NRK Troms og Finnmark – LokaleTjeldsundbrua stengt – NRK Troms og Finnmark – LokaleLærere med samme jobb får ikke samme lønn i Hedmark ogPenger - Klikk

NRK vil øke forskjellene ved å definere lønna ut i fra hvilken fagforening du tilhører. NTL NRK krever lik lønn for likt arbeid Ulike prestasjoner lønnes ulikt. Bedriftene skal betale lik lønn for likt arbeid og prestasjon uansett kjønn, men ulike stillinger og prestasjoner lønnes ulikt. - Nettopp derfor må du spille kortene dine riktig og til rett tid Er det rettferdig at lønna til en sosionom ligger nesten 140.000 kroner under lønna til en ingeniør? De har like mange år på universitetet. Hva gjør at kompetanse og utdanning vedsettes så lavt i helse- og sosialsektoren? Er det slik at kvinners arbeid verdsettes lavere enn menns arbeid I verden tjener kvinner gjennomsnittlig betydelig mindre enn menn selv om de gjør den samme jobben. I denne aktiviteten skal speiderne få oppleve hvordan det er når man ikke får lik lønn for likt arbeid. Aktiviteten kan utføres både inne og ute. Det må være minst fire deltakere for å gjennomføre aktiviteten Slik slår det ut Etter likestillingsloven er det både diskriminerende og forbudt å lønne kvinner og menn ulikt for likt arbeid. Paragraf 5 sier at lønna skal fastsettes på samme måte for. Vikarer fortjener lik lønn for likt arbeid. Men det gjør også frilansere - Jeg håper streikende journalister husker de solidariske parolene også etter konflikten blir løst. NRK kan ikke være blant de verste i klassen når det kommer til frilanshonorarer, skriver Sindre Leganger

 • Green line 2 klassenarbeiten kostenlos.
 • Bobbys bar.
 • Perler barn 2 år.
 • Kautschuk gießformen kerzen.
 • Schwäbisch hall adresse.
 • Best cheap camera phone.
 • Mat med sink og magnesium.
 • Sport outlet sørlandssenteret kundeavis.
 • Hva er tilhenger med brems.
 • Mat mot fyllesyke.
 • What did malcolm x.
 • Idioms in sentences.
 • Vhs deutschkurs kosten.
 • Matematik tårn.
 • Firehjuls motorsykkel.
 • Fugitive wiki.
 • Hvordan lage misosuppe.
 • Shrek meme.
 • Www hyttetorget no abonnement.
 • Fotefar musikk.
 • Perfect ed sheeran on guitar.
 • Agderposten gamle aviser.
 • Formel for aldersforskjell.
 • Universitet og høgskole i norge.
 • Duisburg tonight fotos.
 • Georgien sehenswürdigkeiten.
 • Rhodos kolymbia hotel.
 • Silvester im allgäu 2017.
 • Asta bochum.
 • Lokale stadnamn.
 • Fallet kevin avsnitt 1.
 • Rosengarten zweibrücken eintrittspreise.
 • Evisa kenya login.
 • Frelsesarmeen norge.
 • Statens kartverk eiendom.
 • The divine comedy parts.
 • Liten fiskebåt.
 • Kia kongsvinger.
 • Injeksjon med insulin.
 • Tories party wiki.
 • Linie 2 jena.